2023 metų projektai

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „„Skaitmeninio ir medijų raštingumo stiprinimas“. Mokymai rajono gyventojams “ 2023 m.
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2023 m. rugsėjis-gruodis

Projekto veikla

Tikslas - suteikti programos dalyviams žinias bei suponuoti gebėjimus jas taikyti, siekiant įsisavinti, naudoti praktinėje veikloje bei dalintis su lankytojais.
Mokymų programos dalyvių gebės pritaikyti įgyti mokymų metu savo veikloje, greitai ir kokybiškai atliekas pavestas užduotis, darbinėje ir asmeninėje aplinkoje dalinsis informacija apie tai, kad reikia nuolat tikrinti informacijos šaltinius, kritiškai vertinti gaunamą informaciją

Projekto tikslinė grupė

Programa skiriama suaugusiems (nuo 18 m.) rajono gyventojams.
Veiklose dalyvauti taip pat bus kviečiami rajono literatai, rajono kultūros, švietimo įstaigų darbuotojai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Edita Grucienė, tel. +370 45 58 70 46, el. paštas edita.gr@panrbiblioteka.lt

Spaudinių leidybos projektas „Monsinjoro Petro Kuzmicko atsiminimai „Mano gyvenimo kelias“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2023 m. birželio – lapkričio mėn.

Projekto veikla

Projekto tikslas – ilgamečio Smilgių Šv. Jurgio parapijos klebono atsiminimų apie tremtį išsaugojimas, įprasminimas ir populiarinimas. Leidinio sudarytoja – Almonė Šalkauskienė

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių auditorijai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Almonė Šalkauskienė, tel. +370 45 58 02 18, el. paštas: smilgiai@panrbiblioteka.lt

Spaudinių leidybos projektas „Velžio seniūnijos gyvenamosios vietos. Istorinis-administracinis žinynas“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2023 m. birželio – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Projekto tikslas – Istorinės atminties išsaugojimas, įprasminimas ir kultūrinio turizmo objektų populiarinimas.
Leidinio sudarytojas – Petras Juknevičius

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių auditorijai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vidmanta Trečiokienė, Tel. +370 45 57 55 74, el. paštas: krastotyra@panrbiblioteka.lt

Projektas „Menu ir žiniomis stiprinkim sveikatą“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų  laikas                      

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2023 m. balandžio - spalio mėn.

Projekto veikla:

Projekte taikant meno terapijos metodus bus siekiama saugoti ir stiprinti gyventojų psichinę, bei fizinę sveikatą, atitrūkti nuo rūpesčių, palaikyti sveiką gyvenimo būdą. Kvėpavimo ir judesio terapija pagerins ne tik kūno savijautą, bet ir psichologinę būseną, padės atsikratyti neigiamų emocijų

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenės gyventojams. Planuojama įtraukti ir neįgaliuosius. Planuojama 30-40 asmenų

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Marytė Čeponienė Tel. +370 45 59 26 06, el. paštas: ramygala@panrbiblioteka.lt

Projektas „Mes – aukštaičiai“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio ir Berniūnų bibliotekos

Įgyvendinimo laikas

2023 m. birželio mėn.

Projekto veikla

Projektas skirtas vaikų socialiniams įgūdžiams ugdyti, turiningam laisvalaikiui organizuoti vasaros atostogų metu. Projektas parengtas Aukštaitijos metams paminėti, dalis veiklų skiriamos pažinčiai su Aukštaitijos krašto tradicijomis, amatais, kulinariniu paveldu

Projekto tikslinė grupė

6-14 metų vaikai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, tel. +370 45 59 53 59, el. paštas: velzys@panrbiblioteka.lt ir Rasa Budrevičienė, berniunai@panrbiblioteka.lt

Projektas „Brangiausias turtas-sveikata“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Berniūnų biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2023 m. balandžio – spalio mėn.

Projekto veikla

Pagrindinis projekto tikslas - formuoti Berniūnų bendruomenės gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius ir sveikatos socialines vertybes, padedančias išvengti sveikatos problemų bei siekti kokybiško gyvenimo

Projekto tikslinė grupė

Berniūnų kaimo bendruomenė, rizikos grupės gyventojai, jaunimas ir vaikai, senjorai ir vidutinio amžiaus gyventojai. Vidutiniškai 80-100 žmonių

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Rasa Budrevičienė, tel. +370 45 58 02 63, el. paštas: berniunai@panrbiblioteka.lt

Projektas „Zumbadienis“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ėriškių biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2023 m. balandžio – lapkričio mėn.

Projekto veikla

Projekto Zumbadienis tikslas - ėriškiečių fizinio aktyvumo gerinimas. Veiklos skirtos spręsti aktualias šiandienos problemas – mažam fiziniam aktyvumui visose amžiaus grupėse. Per patrauklias Zumbos treniruotes bus gerinama fizinė, emocinė dalyvių būklė. Smagi mankštą ir šokį derinanti treniruotė, skirta širdies veiklai gerinti, raumenims stiprinti, kūno svoriui subalansuoti

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus Ėriškių kaimo bendruomenės gyventojams

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Ieva Petraitienė, Tel. +370 45 55 57 37, el. paštas: eriskiai@panrbibioteka.lt

Projektas „Sveikatos laiptais aukštyn 4“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujamiesčio biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2023 m. balandžio – spalio mėn.

Projekto veikla

Projektas „Sveikatos laiptais aukštyn 4“ - bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikos gyvensenos propagavimas

Projekto tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus žmonės

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Monika Dumbraitė, Tel. +370 45 59 95 41, el. paštas: naujamiestis@panrbiblioteka.lt

Projektas „Emocinis raštingumas – geros psichikos sveikatos pagrindas“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Smilgių biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2023 m. gegužės – spalio mėn.

Projekto veikla

Projekto metu planuojama pravesti Smilgių seniūnijoje gyvenantiems senjorams tinkamus psichinę ir fizinę sveikatą gerinančius šokių užsiėmimus, rengti biblioterapijos, meno edukacijos užsiėmimus. Jaunimui – edukacinius užsiėmimus su MO muziejaus edukatoriais. Bus surengtas seminaras ir išvyka.

Projekto tikslinė grupė

Smilgių seniūnijos gyventojai: 140 vaikų ir jaunimo iki 18 m. amžiaus, 70 suaugusiųjų, tame tarpe 50 senjorų, priklausančių TAU Smilgių fakultetui

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Almonė Šalkauskienė, Tel. +370 45 58 02 18, el. paštas: smilgiai@panrbiblioteka.lt

Projektas „Rūpinamės sveikata-susitinkame bibliotekoje“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2023 m. birželio-spalio mėn.

Projekto veikla

Projekto veiklos skirtos dvasinės sveikatos stiprinimui ir saviugdai, netektį patyrusių žmonių tarpusavio pagalbos grupės veiklos tęstinumui

Projekto tikslinė grupė

Suaugę Velžio bibliotekos lankytojai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija Birutė Kronienė, tel. +370 45 59 53 59, el. paštas: velzys@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „ETNO popietės vaikams“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų  laikas                      

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka
Trečiadieniais nuo 15.00 iki 17.00 val.

Įgyvendinimo laikas

2023 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Programos tikslas - supažindinti vaikus su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis. Plėsti istorinio, gamtinio ir kultūrinio gimtinės pažinimo ribas.
Vaikai susipažins su pasakojamąja, dainuojamąja ir kita tautosaka, kulinariniu paveldu. Bus gaminama šventinė atributika, organizuojamos šventės, žygiai, kūrybinių darbų pristatymai

Projekto tikslinė grupė

7-10 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Marytė Čeponienė, Audronė Kaupienė. Tel. +370 45 59 26 06, el. paštas: ramygala@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Inscenizacijos“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Piniavos biblioteka

Pirmadieniais nuo 13.45 iki 15.45 val.

Įgyvendinimo laikas

2023 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Programos tikslas - vaikų meninių gebėjimų, saviraiškos, vaizduotės ugdymas, skaitymo skatinimas, perskaityto teksto supratimas, analizavimas. Vaikai susipažins su aktorinio darbo subtilybėmis, iššūkiais. Gamins dekoracijas, organizuos šventinius pristatymus, lankys spektaklius ir edukacijas. Skaitys kūrinius, analizuos veikėjų charakterius.

Projekto tikslinė grupė

7-10 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Jolanta Šimeliūnienė, Tel. +370 45 55 25 81, el. paštas: piniava@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“ 0
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka
Penktadieniais nuo 13.00 iki 15.00 val.

Įgyvendinimo laikas

2023 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Programos tikslas - formuoti vaikų poreikį domėtis krašto istorijos pažinimo galimybėmis, gilintis į tradicijas, ugdyti įvairiapusę asmenybę, pasididžiavimą gyvenamąja vietove, turiningo laisvalaikio poreikį, gebėjimą laiką leisti kolektyve.
Vaikai bus supažindinti su rašytine ir sakytine gyvenamosios vietos istorija, vietos tradicijomis. Bus organizuojamos kalendorinės šventės, išvykos, žygiai, kolektyvinės veiklos, kūrybiniai užsiėmimai

Projekto tikslinė grupė

7-10 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija Birutė Kronienė, tel. +370 45 59 53 59, el. paštas: velzys@panrbiblioteka.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 10:11:54