Apie Matą Grigonį

Matas Grigonis yra lietuvių vaikų literatūros pradininkas. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skaitykla puoselėja rašytojo sukauptą žaismingą etninės kultūros tradiciją, rengia edukaciją Svečiuose pas Matą Grigonį

M. Grigonis (1889-1971) – lietuvių pedagogas, rašytojas, vertėjas, ypač daug nuveikęs XX a. pirmoje pusėje. Jis parašė ir išleido apie 40 knygų, tarp jų „Kvietkelį“ (1913 m.) – pirmąją lietuvišką vaikų poezijos knygą. M. Grigonio kūryba dar jaunoje lietuvių vaikų literatūroje pasižymėjo tematikos įvairumu, etinių klausimų gvildenimu.

Šiandienos akimis žvelgiant, iš visos gausios M. Grigonio vaikų kūrybos didžiausią išliekamąją vertę turi jo liaudies žaidimų rinkiniai: „200 žaidimų“(1911 m.), „Vaikų žaidimai“(1912 m.), „Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė“(1914 m.), „Žaidimų vainikas“(1919 m.). Leidiniai yra tapę bibliografine retenybe.

Prie bibliotekos (Beržų g. 50, Panevėžys) rasite INTERaktyvius M. Grigonio žaidimus.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-28, 09:20:19