Nemokamos paslaugos

Teikiamos nemokamos paslaugos
Įvairių rūšių leidinių skolinimas skaityti vietoje
Leidinių skolinimas į namus
Leidinių užsakymas internetu
Savarankiškas leidinių grąžinimas bibliotekos nedarbo metu (viešojoje bibliotekoje, Beržų g. 50)
Dokumentų atsiuntimas ir grąžinimas iš Lietuvos bibliotekų
Dokumento kopijos atsiuntimas (dokumentų kopijų kaina skaičiuojama pagal užsakymą įvykdžiusios bibliotekos mokestinius reikalavimus)
Kultūros renginiai ir meno parodos
Interneto prieiga
Belaidis interneto ryšys
Kompiuterinio ir informacinio raštingumo konsultacija ir individualus mokymas
Kompiuterinio ir informacinio raštingumo gyventojų grupių mokymai (plačiau Mokymai gyventojams)
Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės (naudojamasi bibliotekoje ir nuotoliniu rėžimu, plačiau - Duomenų bazės)
Konsultavimas, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis (katalogais, kartotekomis, informaciniais leidiniais)
Konsultavimas, kaip naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu
Individualus arba grupių mokymas-konsultacija naudotis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis
Atsakymas į žodines skaitytojų bibliografijos ir į informacines skaitytojų užklausas (telefonu, el. paštu)
Ekskursija, supažindinanti su bibliotekos fondais, paslaugomis, naudojimosi tvarka ir t. t.
Dienos stovyklos vaikams
Edukaciniai užsiėmimai

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-09, 19:16:15