Bibliotekos 70-metis

Šiemet minėdami Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 70-metį, prisiminkime kūrimosi pradžią

  • 1951 m. sausio 1 d. Panevėžyje, Senamiesčio gatvėje, buvusios miesto 2-osios bibliotekos bazėje 48 kv. m patalpose, atidaryta Panevėžio rajoninė biblioteka. Pradžioje bibliotekoje buvo tik kelios knygų lentynos. 1953 m. biblioteka jau turėjo 7 585 egz. spaudinių fondą, 1 412 skaitytojų bei 4 etatinius darbuotojus.
  • 1954 m. biblioteka perkeliama į Draugystės alėją, kur rajono Vykdomajam komitetui priklausančiame pastate, virš garažų, 2-ų kambarėlių patalpose įsikuria abonementas, skaitykla ir rajoninė vaikų biblioteka. Rajoninės bibliotekos vedėja 1954 m. paskirta dirbti Paulina Navickaitė. Ji buvo pirmoji bibliotekininkė rajone su specialiu viduriniu išsilavinimu. 1960 m. rajoninės bibliotekos vedėja Angelė Markevičiūtė gavo aukštojo mokslo baigimo diplomą.
  • 1974 m. pakeistas bibliotekos pavadinimas į Panevėžio rajono centrinė biblioteka.
  • 1978 metais liepos mėnesį biblioteka persikelia į naujai pastatytas patalpas Beržų g. 50. 500 kv. m. patalpose, aprūpintose naujais baldais ir kitu inventoriumi, įsikūrė skaitytojų aptarnavimo skyrius su erdviu abonementu ir skaitykla, vaikų literatūros skyrius, bibliografinis, metodinis, knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriai, saugykla, administracija, ūkinė dalis. Bibliotekai nuo 1992 metų vadovauja Rūta Bagdonienė.

Trumpą bibliotekos istoriją su nuotraukomis žiūrėti


Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-14, 09:57:51