Namas, kuriame 1935-1965 m. gyveno Matas Grigonis

pin

Adresas

Koldingo g. 12, Panevėžys

Telefonai

+370 45 57 55 74
+370 45 58 70 46


Matas Grigonis (1889-1971) - aktyvus XX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjas, pedagogas, vaikų literatūros kūrėjas, publicistas, sodininkas.

Parašė, išvertė ir išleido per 40 knygelių, paskelbė apie du tūkstančius įvairių rašinių, apie 700 eilėraščių. Pasirašinėjo Dile-Mato, Mato Gojelio, Svirno Žvynės, Mataušioko ir kt. slapyvardžiais. Rinko lietuvių tautosaką. Išleido žaidimų knygą „200 žaidimų“. Joje pateikti žaidimai su  dainomis, melodijomis, paveikslėliais, kuriuos galima žaisti  kambaryje ir tyrame ore; jie aktualūs ir šiandien.
Senamiesčio vienkiemyje, netoli Panevėžio Matas Grigonis apsigyveno 1934 m. ir praleido trisdešimt savo kūrybinių metų. Čia užveistas jo žymusis sodas, kuriame augo net 127 rūšių augalai.
Matui Grigoniui paruošta gyvenimo ir kūrybos ekspozicija eksponuojama Puziniškio muziejuje (G.Petkevičaitės-Bitės gimtinėje), (Puziniškio k., Smilgių sen., Panevėžio rajonas).


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-27, 18:22:28