2019 metų projektai

Erasmus+ ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektas projektas "Me(na)s Vienybėje"
Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios biblioteka
Įgyvendinimo laikas: 2019-07-01 — 2020-06-20
Projekto veikla:

Europos Jaunimo savanoriškos veiklos bibliotekoje savanorė iš Sakartvelo Elza Shainidze

Projekto tikslinė grupė: Bibliotekos lankytojai
Projekto finansavimas: Programos Erasmus+ lėšos
Projekto kontaktinė informacija

Projekto koordinatorius: VŠĮ A.Lipniūno kultūros centras

Projekto kuratorius: Vida Ambraškaitė, Tel. +370 45 58 70 48

Projektas „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro veiklas“ (2019 m.)
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių biblioteka-UDC

Įgyvendinimo laikas

2019-03-01 — 2019-11-30

Projekto veikla

Projekto „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro veiklas“ tikslas – užimti vaikus, bei suteikti galimybę Gustonių kaimo vaikams mokytis  socialinių ir higieninių įgūdžių, ugdyti pasitikėjimą savimi , užsiimti aktyvia kultūrine ir sportine veikla, skirti laiko pamokų ruošai. Vaikai VDC lanko 3 kartus per savaitę, dienos centre gamina šiltus ir šaltus užkandžius.

Projekto tikslinė grupė

7-15 metų vaikai

Projekto finansavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos.

Projekto kontaktinė informacija

Vadovas: Rūta Bagdonienė, Tel. +370 45 58 70 50, el.paštas: direktore@panrbiblioteka.lt
Vykdytojas: Regina Masiokienė, Tel. +370 45 58 69 33, el.paštas: gustonys@panrbiblioteka.lt

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Naujos žinios ir gebėjimai – naujos galimybės“
Įgyvendinimo vieta:

Programos veiklos planuojamos Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei Upytės, Krekenavos, Panevėžio, Naujamiesčio seniūnijų bibliotekose ar kt. įstaigose.

Įgyvendinimo laikas:

2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Programos tikslas - skatinti rajono suaugusiųjų gyventojų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, stiprinant jų bendrąsias kompetencijas, užtikrinant kokybišką veiklų turinį bei tobulinant dvasines ir kūrybines patirtis.
Programą sudaro teoriniai bei praktiniai užsiėmimai, skirti įtraukti gyventojus į kūrybinį savęs pažinimo procesą.

Projekto tikslinė grupė:

Panevėžio rajono bendruomenių nariai, bibliotekų lankytojai, rajono įstaigų darbuotojai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa

Projekto vadovas:

Edita Grucienė, Tel. +370 45 58 70 46, el. paštas: edita.gr@panrbiblioteka.lt

Projektas „Atrask, pažink, dalyvauk: Panevėžio krašto lankytinos vietos interaktyvioje kelionėje“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2019 m. gegužės – lapkričio mėn.

Projekto veikla

Tai projekto ,,Atrask, pažink, dalyvauk: Panevėžio krašto kūrėjai interaktyvioje kelionėje" tęsinys, sukuriant papildomus QR kodus ir papildant interaktyvų žemėlapį žymiomis Panevėžio krašto lankytinomis vietomis.
Projekto tikslai - suskaitmeninti ir papildyti esamą virtualų interaktyvų žemėlapį:
http://www.panrbiblioteka.lt/interaktyvi-kelione/ bei pristatyti visuomenei, bendruomenėms. Parengti edukacinį žaidimą, skatinantį pažinti Panevėžio kraštą.

Projekto tikslinė grupė

Panevėžio krašto bendruomenės, mokyklinio amžiaus vaikai.

Projekto finansavimas

Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Laura Telyčėnienė, Tel. +370 657 60 638 , el. paštas: l.telyceniene@panrbiblioteka.lt

Projektas „Kultūriniai susitikimai: Vaižganto link“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2019 m. kovo –gruodžio mėn.

Projekto veikla

Krašto kultūrinio tapatumo aktualizavimas, populiarinant J.Tumo – Vaižganto kultūrinį palikimą, skatinant visuomenės kūrybines iniciatyvas paveldo pažinimui.

Projekto tikslinė grupė

Panevėžio rajono gyventojai - įvairaus amžiaus, įvairių visuomenės grupių atstovai

Projekto finansavimas

Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Asta Nedveckienė Tel. +370 45 587046, el. paštas: metodinis@panrbiblioteka.lt

Projektas „Tautiniai vakarojimai: tradicija ir dabartis“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2018 m. kovo – lapkričio mėn.

Projekto veikla

Suburti įvairaus amžiaus gyventojus prasmingoms veikloms, kurios taptų tradiciniais susibūrimais – „tautiniais vakarojimais“. Jų metu, pasitelkus įvairių sričių žinovus, prisiminti senąsias tradicijas, amatus bei įvaldyti šiuolaikinius asmenybės ugdymo, savęs realizavimo būdus.

Projekto tikslinė grupė

Panevėžio krašto bendruomenės

Projekto finansavimas

Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Asta Nedveckienė Tel. +370 45 587046,
el. paštas: metodinis@panrbiblioteka.lt

Projektas „PaAugau su knyga: Maminukų akademijos edukacijos“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas: bibliotekos, bendruomenių namai, darželiai - mokyklos

Įgyvendinimo laikas

2019 m. kovo 1 d. – lapkričio 30 d.

Projekto veikla

Projekto tikslas: skatinti vaikus nebijoti ir laisvai reikštis kūryboje, kurti naujas kūrybinės raiškos formas. Aktyvinti ilgalaikes skaitymo skatinimo iniciatyvas, tęsiant ,,Maminukų  akademijos‘‘ veiklą. Programą sudaro edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, edukacinės profesionalių kultūros ir meno kūrėjų programos bei iniciatyvos vaikams ir jų tėveliams.

Projekto tikslinė grupė

Tėveliai su vaikais nuo pat kūdikystės, šeimos.

Projekto finansavimas

Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Žana Sirvydė, Tel. +370 45 58 70 48,
el. paštas: liudyne@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Svaigintis –žalinga ir nemadinga“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2019 m.balandis- lapkritis

Projekto veikla

Tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija: paskaitos, diskusijos, praktiniai užsiėmimai, pažintinės išvykos

Projekto tikslinė grupė

13 -16 metų paaugliai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, Tel. +370 45 595359; el. paštas velzys@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Valgysi sveikai, sportuosi intensyviai – būsi laimingas tikrai“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žibartonių biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Projektas „Valgysi sveikai, sportuosi intensyviai – būsi laimingas tikrai“ skatins gyventojų fizinį aktyvumą, skleis žinią apie sveikos gyvensenos, mitybos principus, metodus bei galimybes Panevėžio rajone. 

Projekto tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus žmonės

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Vaida Antanaitytė, Tel. +370 45 55 74 26
el. paštas: zibartoniai@panrbiblioteka.lt , Tel. +370 45 55 55 42

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Stipri laiminga šeima – stipri laiminga valstybė“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paliūniškio biblioteka.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. gegužis- lapkritis

Projekto veikla

Projekto tikslas – Saugoti ir stiprinti šeimos sveikatą ugdant vertybes formuojančias stiprias-laimingas asmenybes, bei padėti palaikyti sveiką gyvenimo būdą Paliūniškio kaimo bendruomenės žmonėms.

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas Paliūniškio kaimo bendruomenės šeimoms. 20-30 asmenų

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Dalia Runavičienė, Tel. +370 45 55 93 17,
el. paštas: paliuniskis@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikatos stiprinimas bendruomenėje“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vadoklių biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio – spalio mėn.

Projekto veikla

Susitikimai, pokalbiai, išvykos, parodos

Projekto tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus bendruomenės gyventojai, jaunimas, vaikai.

Projekto finansavimas

Visuomenės sveikatos ir rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas:

Vyresn. bibliotekininkė Joana Burokienė,
el. paštas vadokliai@panrbiblioteka.lt, Tel.: +370 45 55 63 41

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Smurto ir patyčių prevencija bendruomenėje“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Berniūnų biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio – spalio mėn.

Projekto veikla

Projektas skirtas suburti aktyvią bendruomenę vienijančią savanorius, vienminčius, kurie gali ir nori tapti sveiko mąstymo, tolerancijos bei atsakingos  gyvensenos principų skleidėjas savo asmeniniu ar šeimos pavyzdžiu. Projekto tikslas - šviesti bendruomenę, plėsti žinias,  kaip atpažinti patyčias, savižudybės riziką, skatinti savisaugos įgūdžių formavimą, skleisti informaciją apie prieinamas paslaugas ir mažinti visuomenėje įtampą dėl psichikos sveikatos sutrikimų.

Projekto tikslinė grupė

Berniūnų kaimo jaunimas ir vaikai, senjorai ir vidutinio amžiaus gyventojai. Vidutiniškai 80-90 žmonių.

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Rasa Matulionytė, Tel. +370 45 58 02 63,
el. paštas: berniunai@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Be sveikatos nebus akvatos"
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Upytės biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Projekto tikslas - plėsti Upytės bendruomenės gyventojų sveikos gyvensenos sampratą, skleisti žinias apie sveiką gyvenseną ir  sveiką mitybą.

Projekto tikslinė grupė

Bendruomenės gyventojai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Jolanta Mikšytė, el. paštas upyte@panrbiblioteka.lt, Tel. +370 45 55 55 42

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Meno terapija Dembavos bibliotekoje“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dembavos biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2019 m. balandžio-liepos mėn.

Projekto veikla:

Projekto veiklomis siekiama saugoti ir stiprinti gyventojų psichinę bei fizinę sveikatą, taikant meno terapijos metodus. Pagrindiniai projekto uždaviniai - mokyti bendruomenės narius sveikai gyventi, atitrūkti nuo rūpesčių, pažinti save ir kitus, skatinti bendradarbiauti. Skleisti teigiamas emocijas.

Projekto tikslinė grupė:

Projektas skirtas įvairaus amžiaus Dembavos bendruomenės gyventojams.

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės lėšos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

Projekto vadovas:

Vyresn. bibliotekininkė Agnė Piskarskienė, +370 45 55 52 73,
el. paštas - dembava@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Menas – sveikatai“ 2019
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Miežiškių biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2019 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Projekto veikla:

Pasitelkus kūrybines meno terapijos popietes, siekiama ugdyti kūrybiškumą, puoselėti ir gerinti emocinę ir dvasinę projekto dalyvių būseną. Projektas – tęstinis.

Projekto tikslinė grupė:

Projektas skirtas įvairaus amžiau suaugusiems, ypatingą dėmesį skiriant senjorams, negalią turintiems asmenims

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas:

Vyresn. bibliotekininkė Violeta Karklytė, Tel. +370 45 59 92 51,
el. paštas mieziskiai@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Paauglių dialogas su gyvenimu: iššūkiai, kova ir laimėjimai“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Liūdynės biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2019 m. gegužės – spalio mėn.

Projekto veikla

Projektas skirtas psichikos sveikatos stiprinimui, savižudybių, patyčių ir smurto prevencijai bei paauglių užimtumo didinimui. Projektui įgyvendinti bus rengiamos edukacinės programos, susitikimas su psichologe, organizuojama studijos „Savęs pažinimo ir saviugdos“ dailės terapija paaugliams, vasaros dienos stovykla paaugliams „Saugi aplinka- saugus aš!“ ir kt.

Projekto tikslinė grupė

3- 11 klasių Liūdynės bibliotekos skaitytojai ir gyventojai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Žana Sirvydė, tel. +370 45 55 53 26, el. paštas: liudyne@panrbiblioteka.lt

Panevėžio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programos projektas „Bendraujame, mokomės, atrandame“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2019 m.balandis- lapkritis

Projekto veikla

Socialinius vaikų įgūdžius ugdančios veiklos organizavimas

Projekto tikslinė grupė

7 -16 metų paaugliai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, Tel. +370 45 595359;
el. paštas velzys@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Su pasaka į gyvenimą“ 2019
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paliūniškio biblioteka.
Kiekvieną antradienį 14 – 16 val.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Su pasaka į gyvenimą“ tikslas – skatinti susidomėjimą skaitymu, knygos pagalba ugdyti pasitikėjimą savimi, pagarbą sau, aplinkai, tautai. Mini spektaklių pagalba vaikai įgys drąsos, viešo kalbėjimo patirties

Projekto tikslinė grupė

7-9 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Dalia Runavičienė, Tel. +370 45 55 93 17,
el. paštas: paliuniskis@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Inscenizacijos“ 2019
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Piniavos  biblioteka
Kiekvieną pirmadienį 13.45 – 15.45 val.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Inscenizacijos “ tikslas - vaikų meninių gebėjimų, saviraiškos, vaizduotės ugdymas, skaitymo skatinimas teatro, kūrybinių užsiėmimų, žaidimų  pagalba.

Projekto tikslinė grupė

8-9 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Jolanta Šimeliūnienė, Tel.: +370 45 55 25 81,
El. paštas: piniava@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Etninės kultūros pažinimas“ (2019 m.)
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                      

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka.
Kiekvieną trečiadienį 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2019-02-01 — 2019-12-31

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Etninės kultūros pažinimas“ tikslas- skatinti žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis, papročiais, prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje kaupiant etnokultūrinę patirtį. Plėsti istorinio gamtinio ir kultūrinio gimtinės pažinimo ribas. Ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją.

Projekto tikslinė grupė

8-12 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Marytė Čeponienė, Tel. +370 45 59 12 22,
el. paštas: ramygala@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Modernus etnokultūrinis teatras“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujarodžių biblioteka
Trečiadieniais nuo 17 iki 19 val.

Įgyvendinimo laikas:

2019 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Modernus etnokultūrinis teatras“ tikslas- ugdyti bendrąsias kompetencijas etninės kultūros pagrindu, puoselėjant tradicijų ir naujovių darną.

Projekto tikslinė grupė:

Vaikai nuo 7 iki 17 metų.

Projekto finansavimas:

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas:

Vaida Antanaitytė Tel. +370 45 59 81 58
El. paštas naujarodziai@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „PAŽĮSTU SAVE IR SAVO TAUTĄ“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų  laikas                      

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žibartonių biblioteka
Penktadieniais 13  -  15 val.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Projekto tikslai - skatinti vaikus domėtis savo krašto, tautos tradicijomis, papročiais. Organizuojamos  prasmingos  bei aktyvios veiklos, kaupiant etnokultūrinę patirtį.

Projekto tikslinė grupė

7-12 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vaida Antanaitytė, el. paštas: zibartoniai@panrbiblioteka.lt 
Tel. +370 45 55 74 26

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mes esam ETNO II“ 2019.02-12
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka.

Trečiadieniais 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2019 vasario — gruodžio mėn.

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Mes esam ETNO II“ tikslas- skatinti įvairiapusį asmenybės vystymąsi, vertinant, susipažįstant su savo tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis, plėtojant vaikų sociokultūrines, socialines, kūrybiškumo kompetencijas, ugdant bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje bei su kitų kartų atstovais.

Projekto tikslinė grupė

8 – 15 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vida Gailiušytė, Tel. +370 45 59 12 22,
el. paštas raguva@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“ (2019 m.)
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka.

Kiekvieną antradienį 14.30 – 16.30 val.

Įgyvendinimo laikas

2019 vasario — gruodžio mėn.

Projekto veikla

Padėti vaikams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo krašto kultūrą, papročius, tradicijas, ugdyti kūrybines galias, iniciatyvumo, pažinimo, komunikavimo kompetencijas.

Projekto tikslinė grupė

10-13 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, Tel. +370 45 59 53 59,
el. paštas: velzys@panrbiblioteka.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 08:56:48