2016 metų projektai

BP2 "Štai koks mano kaimas"
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajonas.

Įgyvendinimo laikas:

2015 07 15 - 2016 11 16.

Projekto veikla:

Projektu siekiama stiprinti bendruomenių kartų ryšį, kuriant krašto paveldo skaitmeninį turinį, pasitelkus naujausias informacines ir ryšių technologijas.
Projekto metu ugdomos bendruomenės informacinės kompetencijos, organizuojant  mokymus naudojimosi moderniomis technologijomis. Fiksuojamas krašto paveldas, renkant medžiagą ir kuriant virtualų archyvą. Iš surinktos medžiagos aštuoniose bibliotekose kuriami krašto vietovę pristatantys filmukai.

Projekto tikslinė grupė:

Panevėžio rajono gyventojai

Projekto finansavimas:

LR Kultūros ministerija,  Projektas „Bibliotekos pažangai2“

Projekto vadovas:

Edita Grucienė

Kultūriniai sambūriai menant Gabrielę Petkevičaitę - Bitę
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajonas, Piniavos kaimas. Panevėžio regionas - Puziniškio muziejus, rajono viešoji biblioteka, Gustonių, Smilgių, Naujamiesčio, Daukniūnų bibliotekos, Smilgių gimnazija, Perekšlių bendruomenės namai.

Įgyvendinimo laikas:

2016 04 20 - 2016-12-10

Projekto veikla:

Skleisti ir įgyvendinti Gabrielės Petkevičaitės -Bitės visuomenines, švietėjiškas idėjas, puoselėjant krašto tradicijas ir paveldą, telkiant bendruomenę kultūrinei prasmingai veiklai.

Projekto finansavimas:

Kultūros rėmimo fondas

Projekto vadovas:

Asta Nedveckienė

Edukaciniai vasaros užsiėmimai ,,AKTYVŪS IR KŪRYBINGI“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajonas, Piniavos kaimas.

Įgyvendinimo laikas:

2016 06 01 - 2016 08 31.

Projekto veikla:

Siekiant skatinti mažųjų bibliotekos lankytojams  skaitymą, jiems organizuojamas aktyvus,  linksmas, kūrybiškas laisvalaikis vasaros atostogų metu. Tai įvairūs kūrybiniai, edukaciniai, sportiniai užsiėmimai, išvykos į gamtą.

Projekto tikslinė grupė:

Panevėžio rajono Piniavos gyvenvietės vaikai.

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė.

Projekto vadovas:

Jolanta Šimeliūnienė.

Edukaciniai vasaros užsiėmimai „Žaislai atgyja pasakose“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajonas.

Įgyvendinimo laikas:

2016 06 01 - 2016 08 31.

Projekto veikla:

vaikų užimtumo didinimas vasaros atostogų metu, pasitelkiant įvairias edukacines veiklas. Užsiėmimų metu vaikai skaitydami pasakas supažindinami su senoviniais rankų darbo žaislais, pasitelkdami piešimo priemones ir vaizduotę, kuria savo istoriją – mirioramą „Žaislai atgyja pasakose...“
Antroje programos dalyje „...pasakos atgyja – žaisluose“ vaikai pasigamina skaitytų pasakų herojus, grupėmis ruošia teatralizuotus jų pristatymus.

Projekto tikslinė grupė:

Panevėžio rajono vaikai.

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė.

Projekto vadovas:

Vida Ambraškaitė

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas ,,Atrask save“

Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono viešoji biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2015-09-21 – 2018-09-20

Projektas pratęstas iki 2018-09-30

Projekto veikla

Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmeninius poreikius ir galimybes.

Projekto finansavimas

Jaunimo užimtumo iniciatyvos , Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšos, įgyvendinamos pagal 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę ,,Jaunimo užimtumo didinimas“

Projekto tikslinė grupė 

15 -29 metų jaunimas, kuris nedirba ir nedalyvauja mokymuose.

Projekto koordinatorius ir kontaktinė informacija

Laura Telyčėnienė, Tel. +370 633 49863

Atrask save

Pažinkime senolių praeitį, pažinkime savo kaimą
Įgyvendinimo vieta: 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paliūniškio biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2016 -02 -01 iki 2016 -12 -31

Projekto veikla:

NVŠ programa „Pažinkime senolių praeitį, pažinkime savo kaimą“

Projekto tikslinė grupė:

7-14 metų vaikai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendro finansavimo lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Dalia Runavičienė

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Mes esam ETNO“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2016-02-01- 2016-12-31

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Mes esam ETNO“. (Programos tikslas- skatinti įvairiapusį asmenybės vystymąsi, vertinant, susipažįstant su savo tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis, plėtojant vaikų sociokultūrines, socialines, kūrybiškumo kompetencijas, ugdant bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje bei su kitų kartų atstovais).

Projekto tikslinė grupė:

11 vaikų (9- 15 m. moksleiviai)

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendro finansavimo lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Vida Gailiušytė

Neformalaus vaikų švietimo programa „Modernus etnokultūrinis teatras“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naujarodžių biblioteka. Adresas: Naujarodžių g. 6, Naujarodžių km., Panevėžio raj.

Įgyvendinimo laikas:

2016.02.01 – 2016.12.31

Projekto veikla:

Neformalaus vaikų švietimo programą „Modernus etnokultūrinis teatras“ sudaro teoriniai bei praktiniai užsiėmimai, kurie vaikams leidžia geriau suvokti tautos kūrybos savitumą, pagrindinius vaizdinius, simboliką, estetinius idealus, komponavimo principus, kitas kūrybines priemones ir ypatybes. Liaudies kūryba atitinka vaiko prigimtį, ji tenkina kiekvienam vaikui įgimtą saviraiškos poreikį: dainuoti, šokti, vaidinti. Užsiėmimuose vaikai improvizuodami, pasitelkdami modernias šiuolaikines technologijas ir kitas raiškos priemones prikelia tautosakos kūrinius naujam gyvenimui. Veiklose įgytos žinios ir patirtis vaikams stiprina komunikavimo, meninės raiškos, pažinimo, socialumo kompetencijas, kurios reikalingos šiuolaikiniame pasaulyje.

Projekto tikslinė grupė:

Vaikai nuo 7 iki 15 metų ( 10 vaikų).

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendro finansavimo lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.

Projekto vadovas:

Edita Grucienė

Ramygalos bibliotekoje vykdoma neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Etninės kultūros pažinimas“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka. Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala

Įgyvendinimo laikas:

2016-02-01 iki  2016-12-31

Projekto veikla:

Veiklą sudaro teoriniai bei edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai, skirti įtraukti vaikus į etninės kultūros pažinimo procesą. Vaikai susipažins su etnokultūrinėmis tradicijomis ir papročiais, tautosaka, liaudies kūryba. Praplės istorinio, gamtinio ir kultūrinio gimtinės pažinimo ribas. Žinias įtvirtinti padės jiems pritaikyti kūrybiniai edukaciniai užsiėmimai, kurių metu kiekvienas individualiai galės įsitraukti į kūrybinį procesą.

Projekto tikslinė grupė:

Vaikai nuo 6 iki 14 metų

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendro finansavimo lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.

Projekto vadovas:

Panevėžio rajono viešosios bibliotekos Ramygalos bibliotekos vedėja Marytė Čeponienė

Individualios konsultacijos jaunimui ir dirbantiems su jaunimu (2016 m.)
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas:

2016 metai.

Projekto veikla:

Individualios konsultacijos jaunimui ir dirbantiems su jaunimu (2016 m.) Europinės informacijos skirtos jaunimui ir dirbantiems su jaunimu teikimas.

Projekto tikslinė grupė:

Panevėžio krašto jaunimas.

Projekto finansavimas:

Europos jaunimo informacijos tinklas "Eurodesk Lietuva".

"Eurodesk Lietuva" tinklo atstovė Panevėžio rajone:

Vida Gailiušytė


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 08:56:35