2021 metų projektai

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Naujarodžių vasarotojai" 2021
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas ir regionas

Įgyvendinimo laikas

2021 m. birželio – rugpjūčio mėn.

Projekto veikla

Programa ugdys vaikų gebėjimus geriau pažinti artimąją aplinką, gimtąjį kraštą, plės žinias istorijos, aplinkos pažinimo, etnokultūros srityse, supažindins su Panevėžio rajono ir šalies kultūriniais, gamtiniais, istoriniais objektais

Projekto tikslinė grupė

7-14 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vaida Antanaitytė, el. paštas: naujarodziai@panrbiblioteka.lt,  Tel. +370 45 59 81 58

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mes esam ETNO II“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka (Laisvės a. 10, Raguva., 38156 Panevėžio r.).
Ketvirtadieniais 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2021 vasario — gruodžio mėn.

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Mes esam ETNO II“ tikslas- skatinti įvairiapusį asmenybės vystymąsi, vertinant, susipažįstant su savo tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis, plėtojant vaikų sociokultūrines, socialines, kūrybiškumo kompetencijas, ugdant bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje bei su kitų kartų atstovais.

Projekto tikslinė grupė

7 – 14 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vida Gailiušytė, Tel. +370 45 59 12 22, el. paštas raguva@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Etninės kultūros pažinimas“ (2021 m.)
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka (Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala., 38260 Panevėžio r.)
Trečiadieniais 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2021 m. vasario — gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Etninės kultūros pažinimas“ tikslas- skatinti žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis, papročiais, prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje kaupiant etnokultūrinę patirtį. Plėsti istorinio gamtinio ir kultūrinio gimtinės pažinimo ribas. Ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją.

Projekto tikslinė grupė

8-15 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Marytė Čeponienė, Tel. +370 45 59 12 22, el. paštas: ramygala@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „PAŽĮSTU SAVE IR SAVO TAUTĄ“ 2021
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujarodžių biblioteka (Naujarodžių g. 6, Naujarodžių k., 38304 Panevėžio r.)
Trečiadieniais 17  -  19 val.

Įgyvendinimo laikas

2021 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Projekto tikslai - skatinti vaikus domėtis savo krašto, tautos tradicijomis, papročiais. Organizuojamos  prasmingos  bei aktyvios veiklos, kaupiant etnokultūrinę patirtį.

Projekto tikslinė grupė

7-14 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vaida Antanaitytė, el. paštas: naujarodziai@panrbiblioteka.lt Tel. +370 45 59 81 58

Projektas „INTERaktyvūs žaidimai: Maminukų akademijos edukacijos“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas: bibliotekos, bendruomenių namai, darželiai - mokyklos

Įgyvendinimo laikas

2021 m. kovo 1 d. – lapkričio 30 d.

Projekto veikla

Projekto tikslas – tęsiant ,,Maminukų  akademijos‘‘ veiklą -sukurti interaktyvių žaidimų platformą, kurios pagalba lankytojai bus supažindinami su senaisiais liaudies žaidimais, Panevėžio regiono tradicijomis. Bus skatinama kūrybinė partnerystė tarp menininkų ir meno mėgėjų, įgyvendinami bendri kūrybiniai sumanymai.
Programą sudaro edukaciniai užsiėmimai, edukacinės profesionalių kultūros ir meno kūrėjų programos bei iniciatyvos vaikams ir jų tėveliams.

Projekto tikslinė grupė

Tėveliai su vaikais nuo pat kūdikystės, šeimos.

Projekto finansavimas

Kultūros rėmimo fondas (Tolygios kultūrinės raidos programa), Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Lida Žukauskaitė, Tel. +370 45 58 70 48, el. paštas: l.zukauskaite@panrbiblioteka.lt

Projektas „Interaktyvus žvilgsnis į krašto istoriją“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2021 m. kovo 1 d. – lapkričio 30 d.

Projekto veikla

Krašto istorijos pristatymas, sukuriant inovatyvius pažinimo būdus, didinat muziejų pasiekamumą, patrauklumą, aktualumą. Sukurta interaktyvi skaitmeninė programa įtrauks lankytojus į krašto pažinimo procesus, susipažįstant su istoriniu knygnešystės laikmečiu. Programa bus pristatoma muziejuose bei skaitmeninėje platformoje.

Projekto tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus visuomenės grupėms

Projekto finansavimas

Kultūros rėmimo fondas, Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Asta Nedveckienė Tel. +370 45 587046, el. paštas: metodinis@panrbiblioteka.lt

Projektas „Praeities ir dabarties koliažas" 2021 m.
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2021 m. birželio 7 d. – lapkričio 30 d.

Projekto veikla

Projekto tikslas – kultūrinės-istorinės atminties išsaugojimas ir sklaida naujomis formomis ir
inovatyviais būdais, kultūrinio turizmo objektų populiarinimas.
Panevėžio rajono biblioteka projektu planuoja populiarinant kultūrinį turizmą didinti kultūrinės-istorinės atminties išsaugojimą ir sklaidą pasirenkant naujas
formas ir inovatyvius būdus.
Šis projektas skiriamas skulptoriaus Juozo Zikaro metams.

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių auditorijai

Projekto finansavimas

Kultūros rėmimo fondas (Tolygios kultūrinės raidos programa), Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vidmanta Trečiokienė, Tel. +370 45 57 55 74, el. paštas: krastotyra@panrbiblioteka.lt

Spaudinių leidybos projektas „Panevėžio seniūnijos gyvenamosios vietos" 2021
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2021 m.  gegužės 25 d. – gruodžio 10 d.

Projekto veikla

Projekto tikslas – Istorinės atminties išsaugojimas, įprasminimas ir kultūrinio turizmo objektų populiarinimas.
Leidinio sudarytojas – Petras Juknevičius

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių auditorijai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vidmanta Trečiokienė, Tel. +370 45 57 55 74, el. paštas: krastotyra@panrbiblioteka.lt

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Mokykimės ir tobulėkime: neformalaus švietimo veiklos suaugusiems“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2021 m. rugsėjis-gruodis

Projekto veikla

Tikslas - Gerinti rajono gyventojų užimtumą, organizuojant įtraukiančias, kuriančias emocinį stabilumą, veiklas.
Programoje numatyti užsiėmimai, gerinantys dalyvių emocinę-psichinę sveikatą, skatinantys kūrybines galias, plečiantys kultūrinį akiratį.
Užsiėmimai padės pritaikyti, pagilinti ir praplėsti dalyvių jau turimas žinias, gauti naujos informacijos

Projekto tikslinė grupė

Programa skiriama suaugusiems (nuo 18 m.) rajono gyventojams. Veiklose dalyvauti taip pat bus kviečiami rajono literatai, rajono kultūros, švietimo įstaigų darbuotojai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Edita Grucienė, tel. +370 45 58 70 46, el. paštas edita.gr@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Molainių kaimo bendruomenių narių psichikos sveikatos stiprinimas naudojant dailes terapiją“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Molainių biblioteka (Alyvų 2a, Molainių kaimas, Panevėžio raj.)

Įgyvendinimo laikas

2021 gegužės – spalio mėn.

Projekto veikla

Projekto veiklomis siekiama saugoti ir stiprinti gyventojų psichinę, bei fizinę sveikatą, taikant dailės terapijos metodus. Išmokyti reikšti savo mintis, jausmus ir potyrius piešiant, tapant, lipdant ar naudojant kitas priemones su tikslu atrasti sveikesnį, priimtinesnį žmogui gyvenimo būdą.

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas Molainių kaimo bendruomenių nariams. 20-30 asmenų

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Loreta Gečienė, Tel. +370 45 55 61 77, el. paštas: molainiai@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Visuomenės sveikatos gerinimas Upytėje“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Upytės biblioteka, Ėriškių g. 8, Upytės  k., Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas:

2021 m. birželio – spalio mėn.

Projekto veikla:

Tikslas - skatinti Upytės  kaimo gyventojus stiprinti sveikatą. Bendruomenės nariai įgis žinių apie sveikatos stiprinimą, bus populiarinamos žinios apie sveiką gyvenseną ir visuomenės sveikatos stiprinimą

Projekto tikslinė grupė:

Upytės kaimo bendruomenė, rizikos grupės gyventojai, jaunimas ir vaikai, senjorai ir vidutinio amžiaus gyventojai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Projekto vadovas:

Jolanta Mikšytė, tel. +370 45 555542; 8 602 49165, el. paštas upyte@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikatos laiptais aukštyn 2“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujamiesčio biblioteka (S. Nėries g. 14, Naujamiestis., 38335 Panevėžio r.)

Įgyvendinimo laikas:

2021 m. balandžio – 2021 m. gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Projektas „Sveikatos laiptais aukštyn 2“ - bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikos gyvensenos propagavimas

Projekto tikslinė grupė:

Įvairaus amžiaus žmonės

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Projekto vadovas:

Monika Dumbraitė, Tel. +370 65463345; +370 45 599541 el. paštas: naujamiestis@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas Smilgių seniūnijoje“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta

Smilgių seniūnija

Įgyvendinimo laikas

2021 balandžio – spalio mėn.

Projekto veikla

Projektu siekiama spręsti Smilgių seniūnijos gyventojų fizinis aktyvumo, blogėjančios psichinės sveikatos, mitybos sutrikimų problemas. Jas spręsti suplanuotos  įtraukiančios,  aktyvų judėjimą, sveiką mitybą ir nerimo bei streso įveikimą skatinančios veiklos, susijusios su   kraštietės G. Petkevičaitės – Bitės 160-osiomis gimimo metinėmis. Organizuojant veiklas bus remiamasi mokslininko prof. A. Skurvydo knyga “Judesių mokslas”

Projekto tikslinė grupė

Mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunuoliai ir vyresni kaip 50 m. suaugusieji

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Almonė Šalkauskienė, tel. +370 45 58 02 18, el. paštas smilgiai@panrbiblioteka.lt

Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos projektas „Saugus ir sveikas gyvenimo būdas“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Berniūnų biblioteka (Jaunimo g. 11, Berniūnų k., Panevėžio rajonas)

Įgyvendinimo laikas

2021 m. balandžio – spalio mėn.

Projekto veikla

Skatinti Berniūnų kaimo gyventojus didinti savisaugos įgūdžių formavimą, skleisti informaciją apie prieinamas paslaugas, mokymąsi apsaugoti save bei padėti kitiems. Stiprinti bendruomeniškumą bei kurti saugią aplinką.

Projekto tikslinė grupė

Berniūnų kaimo bendruomenė, rizikos grupės gyventojai, jaunimas ir vaikai, senjorai ir vidutinio amžiaus gyventojai.

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Rasa Budrevičienė, tel.  +370 45 580263; +370 682 92906, el. paštas berniunai@panrbiblioteka.lt

Vaikų socializacijos programa „Šviesuolės Bitės takais“, 2021 m.
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios Velžio, Berniūnų, Miežiškių bibliotekos, Puziniškio muziejus, Žibartonių VDC

Įgyvendinimo laikas:

2021 m. liepos mėn.

Projekto veikla:

Dienos užsiėmimai, socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vaikams bibliotekose, dienos stovykla Puziniškio muziejuje

Projekto tikslinė grupė:

8-15 metų Panevėžio rajone gyvenantys vaikai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės Vaikų socializacijos programos lėšos

Projekto vadovas:

Birutė Kronienė, tel. +370 45) 59 53 59, +370 61356009, el. paštas: velzys@panrbiblioteka.lt

Panevėžio rajono savivaldybės Sveikatos stiprinimo programos projektas „Sveikatingumo paieškos bibliotekoje“ 2021 m.
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka (Nevėžio g. 54, Velžio k., 38129 Panevėžio r.)

Įgyvendinimo laikas

2021 m. birželis - lapkritis

Projekto veikla

Užsiėmimai, skirti saviugdai ir psichinės sveikatos stiprinimui: biblioterapijos, srautinio rašymo užsiėmimai, susitikimai, sportiniai užsiėmimai

Projekto tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų grupes

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Sveikatos stiprinimo programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, tel. +370 45 59 53 59, +370 61356009, el. paštas velzys@panrbiblioteka.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 08:56:54