2022 metų projektai

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Atverk krašto istorijas: neformalaus švietimo veiklos suaugusiems“ 2022
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2022 m. rugsėjis-gruodis

Projekto veikla

Tikslas - Siekiant pagilinti visuomenės žinias apie Panevėžio kraštą, užtikrinti informacijos sklaidą apie lankomus kultūrinius ir mažiau žinomus objektus. Gerinant dalyvių programos kompetencija, taikant inovatyvius pristatymo būdus, didinti Panevėžio rajono lankytinų objektų žinią

Projekto tikslinė grupė

Panevėžio rajono visuomeninių organizacijų nariai, įstaigų darbuotojai ir TAU fakultetų dalyviai, asmenys besidomintys krašto paveldo situacija, norintys ir galintys pristatyti rajono objektus, garsinančius vietovę

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Edita Grucienė, tel. +370 45 58 70 46, el. paštas edita.gr@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Etninės kultūros pažinimas“ 2022 m.

Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka (Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala., 38260 Panevėžio r.)
Trečiadieniais 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2022 m. vasario — gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Etninės kultūros pažinimas“ tikslas- skatinti žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis, papročiais, prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje kaupiant etnokultūrinę patirtį. Plėsti istorinio gamtinio ir kultūrinio gimtinės pažinimo ribas. Ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją

Projekto tikslinė grupė

8-14 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Marytė Čeponienė, Tel. +370 45 59 12 22, el. paštas: ramygala@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „PAŽĮSTU SAVE IR SAVO TAUTĄ“ 2022 m.

Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujarodžių biblioteka (Naujarodžių g. 6, Naujarodžių k., 38304 Panevėžio r.)
Trečiadieniais 17  -  19 val.

Įgyvendinimo laikas

2021 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Projekto tikslai - skatinti vaikus domėtis savo krašto, tautos tradicijomis, papročiais. Organizuojamos  prasmingos  bei aktyvios veiklos, kaupiant etnokultūrinę patirtį

Projekto tikslinė grupė

7-14 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vaida Antanaitytė, el. paštas: naujarodziai@panrbiblioteka.lt Tel. +370 45 59 81 58

Menas gydo: sveikatą stiprinančios veiklos Dembavoje
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dembavos biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2022 m. gegužės-spalio mėn.

Projekto veikla Projekte pasitelkus meninę veiklą bus siekiama grupinėse veiklose stiprinti gyventojų emocinę ir fizinę būklę. Bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai, mankštos, paskaitos ir parodos. Mankštose bus siekiama skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. Meninės raiškos užsiėmimai sukels džiaugsmą, nuteiks energingai, padės atsipalaiduoti ar išmokys valdyti save stresinėse situacijose
Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus Dembavos gyventojams

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės lėšos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Agnė Piskarskienė, +370 45 55 52 73, el. paštas - dembava@panrbiblioteka.lt

„Molainių kaimo bendruomenių narių psichikos sveikatos stiprinimas naudojant dailes terapiją - 2“ 2022 metai
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Molainių biblioteka (Alyvų 2a, Molainių kaimas, Panevėžio raj.)

Įgyvendinimo laikas

2022 birželio – spalio mėn.

Projekto veikla

Tikslas - suburti kaimo bendruomenę į kultūrinę – edukacinę bibliotekos erdvę, grupinėse veiklose stiprinti bendruomenės narių psichinę sveikatą, telkti dėmesį į savižudybių bei emocinio/ fizinio/ seksualinio smurto prevenciją, psichohigieną.
Taikant efektyvius, jau išbandytus meno terapijos bei biblioterapijos metodus, sukurti bei puoselėti saugią, palaikomąją, į savipagalbą bei kritinį mąstymą orientuotą erdvę bendruomenės nariams, skatinti juos dalintis patirtimis, jas analizuoti ir koreguoti, mokytis refleksijos bei dėmesingo įsisąmoninimo — savireguliacijos metodų, kurie padeda pažinti save, stiprinti savivertę, valdyti emocijas stresinėse situacijose, efektyviai įveikti krizes ar padėti jas patiriantiems artimiesiems

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas Molainių kaimo bendruomenių nariams. 20-30 asmenų

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Loreta Gečienė, Tel. +370 45 55 61 77, el. paštas: molainiai@panrbiblioteka.lt

Naujamiesčio bibliotekos tęstinis projektas „Sveikatos laiptais aukštyn 3“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                  

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujamiesčio biblioteka (S. Nėries g. 14, Naujamiestis., 38335 Panevėžio r.)

Įgyvendinimo laikas

2022 m. balandžio 1 d. – 2022 m. spalio 31 d.

Projekto veikla

Projektas „Sveikatos laiptais aukštyn 3“ - bendruomenės sveikatos stiprinimas fiziniu aktyvumu, sveikos gyvensenos propagavimas, sveikatos žinių populiarinimas

Projekto tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus žmonės

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Monika Dumbraitė, Tel. +370 65 463345; +370 45 599541 el. paštas: naujamiestis@panrbiblioteka.lt

Smilgių seniūnijos gyventojų psichinės sveikatos stiprinimas
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Smilgių seniūnija

Įgyvendinimo laikas

2022 balandžio-spalio mėn.

Projekto veikla

Stiprinti Smilgių seniūnijos gyventojų psichinę sveikatą biblioterapinėmis ir „istorijų pasakojimo“ (storytelling) veiklomis, pristatyti bei paaiškinti ir kitus teigiamai psichinę sveikatą veikiančius būdus – vaistažolių naudojimą, sporto, judėjimo, bendruomeniškai leidžiamo laisvalaikio svarbą.
Numatyta 10 biblioterapinių užsiėmimų vaikams ir 1 – suaugusiems; ekskursija į vaistažolių ūkį; edukacijos „Vaistažolių rinkimo pradžiamokslis“, „Vaistingųjų ir maistingųjų augalų savybių išsaugojimas liofilizuojant“ bei „Kaip sportuoti namuose ir įveikti stresą?“; medžiagos apie Smilgių seniūnijos gyventojus, auginančius vaistažoles ir naudojančius gydymo ar profilaktikos tikslais, surinkimas ir trumpų video siužetų „Mano vaistažolių lysvėje...“ publikavimas fb puslapyje „Smilgių biblioteka“

Projekto tikslinė grupė

Smilgių seniūnijos gyventojai, susiduriantys su streso įveikimo problema: 100 vaikų iki 14 m. amžiaus, 80 suaugusiųjų (tame tarpe ir pensininkų)

Projekto finansavimas

Lėšos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 800 eur, įstaigos lėšos – 100 eur, kt. šaltiniai – 150 eur.

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Smilgių vyresn. bibliotekininkė Almonė Šalkauskienė,
Darbovietės adresas – Panevėžio 1, Smilgiai, Panevėžio r.
Telefonas - +370 45 58 02 18
Elektroninis paštas - smilgiai@panrbiblioteka.lt

Vaikų socializacijos projektas „Vasaros atostogos su augintiniu“
Įgyvendinimo vieta

Velžio ir Berniūnų bibliotekos

Įgyvendinimo laikas

2022 birželis –liepa

Projekto veikla

Ugdyti mokyklinio amžiaus vaikų socialinius įgūdžius, plėsti jų prasmingo laisvalaikio leidimo galimybes vasaros atostogų metu, sudarant sąlygas jų kūrybiškumui ir saviraiškai, ugdyti atsakingą požiūrį į gyvūniją, mokyti vaikus leisti laisvalaikį su bendraamžiais

Projekto tikslinė grupė

Projektas „Vasaros atostogos su augintiniu“ skirtas 7-15 metų vaikų socialiniams įgūdžiams ugdyti, turiningam laisvalaikiui organizuoti vasaros atostogų metu. Projekte dalyvauja 30 vaikų

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, tel. +370 613 56009; el.p. velzys@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Visuomenės sveikatos gerinimas Upytėje 2022 m.“
Įgyvendinimo vieta

Upytės biblioteka, Ėriškių g. 8-1, Upytės k., Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2022 m. birželio-spalio mėn.

Projekto veikla

Saugoti ir stiprinti gyventojų psichinę, bei fizinę sveikatą, taikant dailės terapijos metodus. Išmokyti reikšti savo mintis, jausmus ir potyrius piešiant, tapant, lipdant ar naudojant kitas priemones su tikslu atrasti sveikesnį, priimtinesnį žmogui gyvenimo būdą. Stiprinti fizinę ištvermę, judėjimo koordinaciją, pažinimo poreikio patenkinimas praplečiant akiratį, sąlyčio su gamta pajautimas. Žygis ,,Panevėžio krašto Piliakalnių unikalumo ypatybės‘‘, edukacinė programa ,,Piešimas ant smėlio‘‘

Projekto tikslinė grupė

Upytės kaimo bendruomenė, (tame tarpe ir neįgalus) gyventojai, jaunimas ir vaikai, senjorai ir vidutinio amžiaus gyventojai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Jolanta Mikšytė, tel. - +370 45 555542; 8-60249165 , el. paštas upyte@panrbiblioteka.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 08:57:04