2015 metų projektai

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas ,,Atrask save“

Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono viešoji biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2015-09-21 – 2018-09-20

Projektas pratęstas iki 2018-09-30

Projekto veikla

Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmeninius poreikius ir galimybes.

Projekto finansavimas

Jaunimo užimtumo iniciatyvos , Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšos, įgyvendinamos pagal 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę ,,Jaunimo užimtumo didinimas“

Projekto tikslinė grupė 

15 -29 metų jaunimas, kuris nedirba ir nedalyvauja mokymuose

Projekto koordinatorius ir kontaktinė informacija

Laura Telyčėnienė, Tel. +370 633 49863

Atrask save

„Štai koks mano kaimas“
Įgyvendinimo vieta 

Panevėžio rajono bibliotekos 

Įgyvendinimo laikas

2015 07 01 – 2016 10 20

Projekto veikla

Stiprinti bendruomenių kartų ryšį, kuriant krašto paveldo skaitmeninį turinį pasitelkus naujausias informacines ir ryšių technologijas. Sukurti ir pristatyti visuomenei 8 filmukus „Štai koks mano  kaimas“. Plačiau apie vykdomas projekto veiklas skaitykite »

Projekto tikslinė grupė

Panevėžio krašto bendruomenė (jaunimas nuo 13 iki 29 m.) ir senjorai;

Projekto finansavimas

LR Kultūros ministerijos rėmimo programa "Bibliotekos pažangai 2";

Projekto vadovas

Edita Grucienė

Projekto pristatymas

,,AUGU SVEIKAS, STIPRUS IR AKTYVUS‘‘
Įgyvendinimo vieta 

Panevėžio rajonas, Velžio, Piniavos, Paliūniškio  bibliotekos, Ustronės muziejus ir jo apylinkės, Piniavos, Velžio, Paliūniškio gyvenviečių apylinkės.

Įgyvendinimo laikas

2015 metų gegužės – 2015 metų  lapkričio mėnesiais.

Projekto veikla

Suteikti vaikams žinių apie sveikos mitybos principus, apie mus supančių augalų maistines ir vaistines savybes, apie  fizinio aktyvumo naudą sveikatai, įtraukti vaikus į aktyvų fizinį užsiėmimą, praktiškai išbandyti projekto metu įgytas žinias.

Projekto tikslinė grupė

vaikai ir jaunimas

Projekto finansavimas

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji  programa

Projekto vadovas

Danguolė Kačkienė

Vaikų vasaros stovykla „Menų miksas“
Įgyvendinimo vieta 

Panevėžio rajonas, Ramygala, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2015 06 08 – 2015 06 18

Projekto veikla

Bendradarbiaujant su seniūnijos socialiniais darbuotojais, organizuoti vaikų turiningą vasaros poilsį, sudaryti sąlygas skleisti gebėjimams per pažintinę, kūrybinę ir sportinę veiklą

Projekto tikslinė grupė

Vaikai iš socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų

Projekto finansavimas

Ramygalos seniūnija, Ramygalos kultūros centras, Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenė, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Projekto vadovas

Marytė Čeponienė

Literatūrinės edukacinės kelionės su Šiaurės Lietuvos kūrėjais
Įgyvendinimo vieta 

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2015 04 20 – 2015 12 10

Projekto veikla

Supažindinti visuomenę  su kultūros vertybėmis, organizuojant susitikimus su literatūros, kultūros veikėjais; populiarinant  J.Tumo-Vaižganto ir knygnešių bei Puziniškio (G. Petkevičaitės-Bitės) muziejus

Projekto tikslinė grupė

Įvairių grupių gyventojai

Projekto finansavimas

Lietuvos kultūros taryba

Projekto vadovas

Asta Nedveckienė

Edukaciniai vasaros užsiėmimai: saugus gatvėje, namuose ir internete
Įgyvendinimo vieta 

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2015 06 - 2015 08 31

Projekto veikla

Vaikų užimtumo didinimas vasaros atostogų metu, pasitelkiant įvairias edukacines veiklas, prevencinių programų, padėsiančių jaustis saugiai gatvėje, namuose ir internete, pristatymas

Projekto tikslinė grupė

Panevėžio rajono vaikai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas

Vida Ambraškaitė

Atvertos durys į kūrybines erdves
Įgyvendinimo vieta 

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2015 08 04 - 2015 12 10

Projekto veikla

Gyventojų kūrybingumo ugdymas ir mokymosi visą gyvenimą skatinimas, dalyvaujant kūrybiniuose užsiėmimuose

Projekto tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių Panevėžio rajono bendruomenių nariai

Projekto finansavimas

Lietuvos kultūros taryba

Projekto vadovas

Danutė Pamerneckytė


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 08:56:27