2020 metų projektai

Projektas „Karsakiškio seniūnijos gyvenamosios vietos“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2020 m. gegužės 25 d. – gruodžio 10 d.

Projekto veikla

Projekto tikslas – Istorinės atminties išsaugojimas, įprasminimas

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių auditorijai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vidmanta Trečiokienė, Tel. +370 45 57 55 74,
el. paštas: krastotyra@panrbiblioteka.lt

Projektas „BIBLIOTEKOS PASAKA BE SIENŲ: Maminukų akademijos edukacijos“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajonas: bibliotekos, bendruomenių namai, darželiai - mokyklos

Įgyvendinimo laikas

2020 m. kovo 2 d. – lapkričio 30 d.

Projekto veikla

Projekto tikslas – tęsiant ,,Maminukų  akademijos‘‘ veiklą paskatinti pasakų skaitymo kultūrą, per pasakas perduoti tradicijas, gamtos ir visuomenės dėsnius. Siekiame formuoti viešo ir laisvo žodžio kultūrą, sustiprintą muzikos garsais, inovatyviais sprendimais. Programą sudaro edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, edukacinės profesionalių kultūros ir meno kūrėjų programos bei iniciatyvos vaikams ir jų tėveliams.

Projekto tikslinė grupė

Tėveliai su vaikais nuo pat kūdikystės, šeimos.

Projekto finansavimas

Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Lida Žukauskaitė, Tel. +370 45 58 70 48, el. paštas: l.zukauskaite@panrbiblioteka.lt

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „RAJONO GYVENTOJAMS - KŪRYBOS IR ŽINIŲ ERDVĖS BIBLIOTEKOSE“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono kultūros įstaigos, virtuali aplinka

Įgyvendinimo laikas:

2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Programa skirta Panevėžio rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų lavinimui, asmeninių savybių tobulėjimo didinimui, naujų įgūdžių formavimui ir taikymui praktinėje veikloje

Projekto tikslinė grupė:

Panevėžio rajono gyventojai, kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMA

Projekto vadovas:

Edita Grucienė, Tel. +370 45 58 70 46, el. paštas: edita.gr@panrbiblioteka.lt

Erasmus+ ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektas projektas "Me(na)s Vienybėje"
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2019-07-01 — 2020-06-20

Projekto veikla:

Europos Jaunimo savanoriškos veiklos bibliotekoje savanorė iš Sakartvelo Elza Shainidze 

Projekto tikslinė grupė:

Bibliotekos lankytojai

Projekto finansavimas:

Programos Erasmus+ lėšos

Projekto kontaktinė informacija

Projekto koordinatorius: VŠĮ A.Lipniūno kultūros centras

Projekto kuratorius: Vida Ambraškaitė, Tel. +370 45 58 70 48

Projektas „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro veiklas“ 2020
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių biblioteka-UDC

Įgyvendinimo laikas

2020-03-01 — 2020-11-30

Projekto veikla

Projekto „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro veiklas“ tikslas – užimti vaikus, bei suteikti galimybę Gustonių kaimo vaikams mokytis  socialinių ir higieninių įgūdžių, ugdyti pasitikėjimą savimi , užsiimti aktyvia kultūrine ir sportine veikla, skirti laiko pamokų ruošai. Vaikai VDC lanko 3 kartus per savaitę, dienos centre gamina šiltus ir šaltus užkandžius.

Projekto tikslinė grupė

7-15 metų vaikai

Projekto finansavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos.

Projekto kontaktinė informacija

Vadovas: Rūta Bagdonienė, Tel. +370 45 58 70 50, el.paštas: direktore@panrbiblioteka.lt
Vykdytojas: Regina Masiokienė, Tel.  +370 45 58 69 33, el.paštas: gustonys@panrbiblioteka.lt

Projektas „Praeitis įprasmina dabartį“ 2020
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio regionas

Įgyvendinimo laikas

2020 m. birželio 11 d. – lapkričio 25 d.

Projekto veikla

Projekto tikslas – Istorinės atminties išsaugojimas, įprasminimas ir kultūrinio turizmo objektų populiarinimas

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių auditorijai

Projekto finansavimas

Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vidmanta Trečiokienė, Tel. +370 45 57 55 74,
el. paštas: krastotyra@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „PAŽĮSTU SAVE IR SAVO TAUTĄ“ 2020
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų  laikas                      

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujarodžių biblioteka
Trečiadieniais 17  -  19 val.

Įgyvendinimo laikas

2020 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Projekto tikslai - skatinti vaikus domėtis savo krašto, tautos tradicijomis, papročiais. Organizuojamos  prasmingos  bei aktyvios veiklos, kaupiant etnokultūrinę patirtį.

Projekto tikslinė grupė

7-12 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vaida Antanaitytė, el. paštas: naujarodziai@panrbiblioteka.lt 
Tel. +370 45 59 81 58

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Inscenizacijos“ 2020
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Piniavos  biblioteka
Antradieniais 13.00– 15.00 val.

Įgyvendinimo laikas

2020 m. vasario – rugpjūčio mėn.

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Inscenizacijos “ tikslas - vaikų meninių gebėjimų, saviraiškos, vaizduotės ugdymas, skaitymo skatinimas teatro, kūrybinių užsiėmimų, žaidimų  pagalba.

Projekto tikslinė grupė

8-9 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Jolanta Šimeliūnienė, Tel.: +370 45 55 25 81,
El. paštas: piniava@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mes esam ETNO II“ 2020 m.
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka.
Antradieniais 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2020 vasario — gruodžio mėn.

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Mes esam ETNO II“ tikslas- skatinti įvairiapusį asmenybės vystymąsi, vertinant, susipažįstant su savo tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis, plėtojant vaikų sociokultūrines, socialines, kūrybiškumo kompetencijas, ugdant bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje bei su kitų kartų atstovais.

Projekto tikslinė grupė

8 – 15 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vida Gailiušytė, Tel. +370 45 59 12 22,
el. paštas raguva@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“ 2020 m.
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka.

Kiekvieną antradienį 14.30 – 16.30 val.

Įgyvendinimo laikas

2020 vasario — gruodžio mėn.

Projekto veikla

Padėti vaikams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo krašto kultūrą, papročius, tradicijas, ugdyti kūrybines galias, iniciatyvumo, pažinimo, komunikavimo kompetencijas.

Projekto tikslinė grupė

10-13 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, Tel. +370 45 59 53 59,
el. paštas: velzys@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Etninės kultūros pažinimas“ (2020 m.)
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka.
Kiekvieną trečiadienį 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2020-02-01 — 2020-12-31

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Etninės kultūros pažinimas“ tikslas- skatinti žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis, papročiais, prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje kaupiant etnokultūrinę patirtį. Plėsti istorinio gamtinio ir kultūrinio gimtinės pažinimo ribas. Ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją.

Projekto tikslinė grupė

8-12 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Marytė Čeponienė, Tel. +370 45 59 12 22, el. paštas: ramygala@panrbiblioteka.lt

Vaikų socializacijos, vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, smurto ir patyčių prevencijos programos projektas „Vasara su amatais"
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Berniūnų ir Velžio bibliotekos

Įgyvendinimo laikas

2020 m. birželio mėn.

Projekto veikla

Projektas "Vasara su amatais", skirtas vaikų vasaros užimtumui ir poilsiui organizuoti, laisvalaikiui įprasminti vasaros atostogų metu, veiklomis pažymint Tautodailės metus

Projekto tikslinė grupė

7-12 metų vaikai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės vaikų socializacijos, vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, smurto ir patyčių prevencijos programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Birutė Kronienė tel.  +370 45 55 63 41, el. paštas velzys@panrbiblioteka.lt,
Vyresn. bibliotekininkė Rasa Matulionytė Tel. +370 45 58 02 63
el. paštas: berniunai@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikatos laiptais aukštyn“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujamiesčio biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2020 m. balandžio – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Projektas „Sveikatos laiptais aukštyn“ - bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikos gyvensenos propagavimas

Projekto tikslinė grupė

Įvairaus amžiaus žmonės

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vyresn. bibliotekininkė Monika Dumbraitė, Tel. +370 45 599541
el. paštas: naujamiestis@panrbiblioteka.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 08:56:51