2017 metų projektai

Panevėžio rajono suaugusiųjų švietimo programa „Savišvietos akademija“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Paįstrio biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Programa skirta rajono gyventojų švietimui asmenybės ugdymo srityje.

Programą sudaro teoriniai bei edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai, skirti įtraukti gyventojus į kūrybinį savęs  pažinimo procesą.

Projekto tikslinė grupė:

Panevėžio rajono bendruomenių nariai, bibliotekų lankytojai, rajono įstaigų darbuotojai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa

Projekto vadovas:

Edita Grucienė

Europos savanorių tarnybos (EST) savanoriai bibliotekoje

Nuo 2007 m. Panevėžio rajono viešoji biblioteka įsijungė į Europos savanorių tarnybos projektą kaip savanorius priimanti organizacija. Kartu su Panevėžio apskrities nevyriausybinių organizacijų informacijos centru paruoštas projektas „Palikime savo pėdsakus“ gavo finansavimą iš Europos sąjungos „Aktyvaus jaunimo“ programos. Projekto tikslas – tarpkultūrinis bendradarbiavimas, ieškant naujų darbo formų ir idėjų, telkiant įvairaus amžiaus grupių žmones prasmingai, neformaliai veiklai. Projekto autorių nuomone, biblioteka puiki terpė šiam tikslui įgyvendinti bei savanorystės idėjoms plėtoti. Pirmieji savanoriai, Maurizio Melito iš Italijos,  Annika Schaefer iš Vokietijos bei Gokhan Gulbas iš Turkijos, puikiai įsijungė į Panevėžio rajono bibliotekų veiklą. Po metų išvykę į savo šalis, jie jau buvo pramokę lietuvių kalbos. 2009 m. į biblioteką savanoriauti atvyko italas Francesco Dal Lago ir vokietis Johannes Trenkler.  
Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio biblioteka, dalyvaudama  A.Lipniūno kultūros centro tarptautiniame  projekte „Savanorystė Panevėžyje“ vėl sulaukė dviejų savanorių“. Atvyko  Marius Seeck iš Vokietijos bei Natia Meskhi iš Gruzijos.

2013 metų spalio mėnesį į biblioteką atvyko EST savanoriai - Grazia Ricci iš Italijos ir Illia Prosol iš Ukrainos.
2014-2015 metais bibliotekoje savanoriavo Nadja Huber iš Vokietijos.
Po metų pertraukos, 2017-aisais, sulaukėme  Melindos Bogdán iš Vengrijos.
O 2019 liepą atvyko dvyliktoji savanorė – Elza Shainidze iš Sakatvelo (Gruzijos)

Kultūrinės interpretacijos: Puziniškio link...
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio regionas - Puziniškio muziejus, rajono viešoji biblioteka, Gustonių, Smilgių, Naujamiesčio, Smilgių gimnazija, Perekšlių bendruomenės namai

Įgyvendinimo laikas:

2017  02 01 - 2017 12 10

Projekto veikla:

Skleisti Puziniškio muziejaus kultūrinį istorinį paveldą, telkiant bendruomenę kultūrinei prasmingai veiklai.
Organizuoti kultūrinį vyksmą, interpretuojant Puziniškio ir jo aplinkos kultūrinį palikimą kuo įvairesniems socialiniams sluoksniams, pasitelkiant bendruomenių kūrybinį bendradarbiavimą, skatinant norą šviestis ir tobulėti.

Projekto finansavimas:

Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Projekto vadovas:

Asta Nedveckienė

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas ,,Atrask save“

Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono viešoji biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2015-09-21 – 2018-09-20

Projektas pratęstas iki 2018-09-30

Projekto veikla

Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmeninius poreikius ir galimybes.

Projekto finansavimas

Jaunimo užimtumo iniciatyvos , Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšos, įgyvendinamos pagal 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę ,,Jaunimo užimtumo didinimas“

Projekto tikslinė grupė 

15 -29 metų jaunimas, kuris nedirba ir nedalyvauja mokymuose.

Projekto koordinatorius ir kontaktinė informacija

Laura Telyčėnienė, Tel. +370 633 49863

Atrask save

Vaikų vasaros poilsio projektas „Senovinių lietuviškų žaidimų dirbtuvės“.
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka.

Įgyvendinimo laikas:

2017 m. birželio 19-27 d.

Projekto veikla:

Įgyvendinant projektą „Senovinių lietuviškų žaidimų dirbtuvės“ bus suorganizuotas savaitės trukmės užimtumas 15-os vaikų grupei, užsiėmimai suteiks teorinių ir praktinių žinių etnokultūros srityje, praplės suvokimą apie turiningą atostogų praleidimą, skatins vaikų kūrybiškumą.
Projekto veiklas bus galima tęsti Velžio bibliotekoje vykstančiuose užsiėmimuose, sėkmingos stovyklos veiklos turėtų paskatinti domėtis etnokultūra, mokytis prasmingai praleisti laisvalaikį. Susibūrimų bibliotekoje metu bus galima įvertinti, ar kūrybiniai užsiėmimai bent dalinai pakeitė vaikų laisvalaikio pobūdį.

Projekto tikslinė grupė:

15-os vaikų, gyvenančių Velžio ir Keravos kaimuose,  grupė (10-14 metų). Iš jų 5 vaikai – iš socialiai pažeidžiamų šeimų.

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos vaikų vasaros užimtumo ir  poilsio bei socializacijos programų projektams.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Birutė Kronienė

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Svaigintis – žalinga ir nemadinga“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2017 m. gegužė - gruodis

Projekto veikla:

Projektas skirtas alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ir vaikų bei paauglių užimtumo didinimui. Projektui įgyvendinti rengiamos edukacinės programos, išvykos, pažintis su amatais, susitikimai su pareigūnais, gaminama atributika, organizuojamas projekto logotipo konkursas, sportinės varžybos, skatinama blaivių švenčių tradicija, skleidžiama informacija apie svaigalų vartojimo žalą..

Projekto tikslinė grupė:

5-10 klasių Velžio bibliotekos skaitytojai. Dalyvauti projekte kviečiami visi Velžio gyventojai, nedarant apribojimų dėl amžiaus, lyties, tautybės ar religinių įsitikinimų.

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas:

Vyresn. bibliotekininkė Birutė Kronienė

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Menas - sveikatai“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Miežiškių biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2017 metų rugsėjo - lapkričio mėnesiai.

Projekto veikla:

Projekto veiklomis siekiama ugdyti vaikų, paauglių kūrybiškumą, puoselėti ir gerinti emocinę ir dvasinę projekto dalyvių būseną, pasitelkus kūrybines meno terapijos popietes.

Projekto tikslinė grupė:

Projektas skirtas įvairaus amžiaus vaikams, jaunimui.

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės lėšos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos .

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Violeta Karklytė

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Grynas oras – švari gamta“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Berniūnų  biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2017 metų balandžio – spalio mėnesiai.

Projekto veikla:

Projekto veiklomis siekiama teikti gyventojams informaciją apie elgesio kultūrą švarioje gamtoje, saugoti ir tausoti gamtą, rūšiuoti ir transportuoti šiukšles į tam skirtas vietas, skatinti gyventojų norą gyventi ekologiškoje ir švarioje aplinkoje. Išvykų metu stebėti ir fiksuoti aplinkos užterštumo reiškinius. Supažindinti gyventojus su aplinkos teršimo taisyklių pažeidimu ir administracinėmis baudomis.

Projekto tikslinė grupė:

Berniūnų kaimo vaikai ir jaunimas, senjorai ir vidutinio amžiaus gyventojai.

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės lėšos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Rasa Matulionytė

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikata – tautos pamatas“.
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujamiesčio biblioteka.

Įgyvendinimo laikas:

2017 metų balandžio – gegužės mėn.

Projekto veikla:

Projekto veiklomis siekiama formuoti gyventojų  žinias ir įgūdžius, didinti motyvaciją rūpintis savo pilnaverte mityba bei kurti sveiką mitybą palaikančią aplinką. Gerinti gyventojų žinias apie sveiką mitybą (ryšius tarp mitybos ir sveikatos sutrikimų, maisto produktų sudėtį, sveiką maisto gaminimą ir maisto produktų pasirinkimą) bei atitinkamus įgūdžius.

Projekto tikslinė grupė:

Naujamiesčio gyventojai.

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybės lėšos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Monika Dumbraitė

Projektas „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro veiklas“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių biblioteka-UDC

Įgyvendinimo laikas:

2017-03-01- 2017-11-30, 2018-02-01 — 2018-12-31 

Projekto veikla:

rojekto „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro veiklas“ tikslas – užimti vaikus, bei suteikti galimybę Gustonių kaimo vaikams mokytis  socialinių ir higieninių įgūdžių, ugdyti pasitikėjimą savimi , užsiimti aktyvia kultūrine ir sportine veikla, skirti laiko pamokų ruošai ir kt.

Projekto tikslinė grupė:

7-15 metų vaikai

Projekto finansavimas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Regina Masiokienė

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Modernus etnokultūrinis teatras“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujarodžių biblioteka
Trečiadieniais nuo 17 iki 19 val.

Įgyvendinimo laikas:

2019 m. vasario – gruodžio mėn.

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Modernus etnokultūrinis teatras“ tikslas- ugdyti bendrąsias kompetencijas etninės kultūros pagrindu, puoselėjant tradicijų ir naujovių darną.

Projekto tikslinė grupė:

Vaikai nuo 7 iki 17 metų.

Projekto finansavimas:

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas:

Vaida Antanaitytė Tel. +370 45 59 81 58
El. paštas naujarodziai@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mes esam ETNO II“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2017-03-01- 2017-12-31

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Mes esam ETNO II“ tikslas- skatinti įvairiapusį asmenybės vystymąsi, vertinant, susipažįstant su savo tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis, plėtojant vaikų sociokultūrines, socialines, kūrybiškumo kompetencijas, ugdant bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje bei su kitų kartų atstovais.

Projekto tikslinė grupė:

8 – 15 m. vaikai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Vida Gailiušytė

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Su pasaka į gyvenimą“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paliūniškio biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2017-03-01- 2017-12-31

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Su pasaka į gyvenimą“ tikslas-  skatinti susidomėjimą skaitymu. Knygos bei kūrybinių darbelių pagalba ugdyti pasitikėjimą savimi, pagarbą bei meilę sau, draugui, aplinkai, tautai.

Projekto tikslinė grupė:

7-9metų vaikai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Dalia Runavičienė

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2017-03-01 - 2017-12-31

Projekto veikla:

Padėti vaikams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo krašto kultūrą, papročius, tradicijas, ugdyti kūrybines galias, iniciatyvumo, pažinimo, komunikavimo kompetencijas.

Projekto tikslinė grupė:

10-13 metų vaikai

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.

Projekto vadovas:

vyresn. bibliotekininkė Birutė Kronienė

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Kūrybinis langas į gamtą“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka

Įgyvendinimo laikas:

2017-03-01- 2017-12-31

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Kūrybinis langas į gamtą“ tikslas- teoriniai bei edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai, skirti įtraukti vaikus į kūrybinį gamtos pažinimo procesą. Taikant jiems priimtinus diskusijų, žaidimų, pokalbių, viktorinų metodus, vaikai susipažins su jais supančios gamtos ypatumais, miško fauna ir flora.

Projekto tikslinė grupė:

7m – 15metų

Projekto finansavimas:

Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.

Projekto vadovas:

vyr. bibliotekininkė Regina Masiokienė

Biblioteka augina skaitytoją: „Maminukų akademija“
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajonas: bibliotekos, bendruomenių namai, vaikų lopšeliai-darželiai

Įgyvendinimo laikas:

2017 03 01 - 2017 11 30.

Projekto veikla:

Projekto tikslas – skatinti vaikų skaitymo įgūdžių ugdymą, didinti tėvelių motyvaciją skaityti vaikams knygas. Vaikučiai su savo tėveliais į netradicinę skaitymo ir pažinimo erdvę renkasi klausytis pasakų, kurios pateikiamos inscenizuotai, neįprastai, nes aplikacijoms ir užsiėmimams pasitelkiamos butyje naudojamos medžiagos (makaronai, miltai, krakmolas, actas ir t.t.). „Maminukų akademijoje“ lavinama vaikų vaizduotė, smulkioji ir stambioji motorika, turtinamas žodynas, skatinamas smalsumas ir kūrybiškumas o svarbiausia meilė skaitymui ir knygoms.

Projekto tikslinė grupė:

Panevėžio rajono 1 – 3 metų vaikai  ir jų tėveliai

Projekto finansavimas:

Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Projekto vadovas:

Laura Čekanauskienė

„Lietuviško kino seansai valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse“
Įgyvendinimo vieta:

Velžys, Smilgiai, Piniava

Įgyvendinimo laikas:

2017-06-01 – 2017-10-30

Projekto veikla:

Projektas skirtas profesionalaus lietuviško kino sklaidai, siekiant kino meno naujienomis sudominti įvairaus amžiaus žmones. Surengti kino seansai po atviru dangumi Smilgiuose, Piniavoje ir Velžyje; lietuviškų filmų pristatymai Velžio bibliotekoje; koncertas-susitikimas su režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu Velžio kaime.

Projekto finansavimas:

Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio rajono savivaldybė

Projekto vadovas:

Birutė Kronienė


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 08:56:38