Karjera

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą ūkio dalies vedėjo pareigoms eiti.

Darbas nuolatinis. Darbo vieta: Beržų g. 50, Panevėžys.

 Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės lygmuo 3

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,99

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio darbo apmokėjimo įstatymu, bibliotekos Darbo apmokėjimo sistema,  atsižvelgiant į kvalifikaciją, išsilavinimą bei darbo stažą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis technikinis ar inžinierinis išsilavinimas.
 2. Turėti darbo patirtį dirbant ūkio dalies vedėjo pareigybei priklausomus darbus ir funkcijas.
 3. Išmanyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų reikalavimus, gerai dirbti kompiuterinėmis programomis, kitais išmaniaisiais įrenginiais.
 4. Turėti patirties rengiant vidaus dokumentus.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai turi turėti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinamo dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą, kategorijas patvirtinančių dokumentų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Konkurso komisijai pretendentas gali pateikti per trejus metus įgytų kompetencijų pagrindžiančių dokumentų kopijas bei buvusių darboviečių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia el. paštu info@panrbiblioteka.lt arba pateikia bibliotekos raštinėje Beržų g. 50, Panevėžys iki birželio 14 d. 12 val.

Konkursas atšauktas.

Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai. Apie konkursą galima pasiteirauti tel. + 370 45  587050.


----------------------------------------------

Skelbiama atranka Karsakiškio bibliotekos vyresniojo bibliotekininko pareigoms eiti

Darbo funkcijos atlikimo vieta: Karsakiškio biblioteka, Lėvens g.  8, Karsakiškis, Panevėžio r.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo funkcija, pareigybė: vyresniojo bibliotekininko pareigybė priskiriama A2 lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

Darbo krūvis: 0,5 etato pareigose.

Nustatoma darbo laiko norma (valandos per savaitę): 20 val. per savaitę.

Darbo užmokestis: atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant šakutėse numatytą atitinkantį pareiginės algos pastoviosios dalies 0,68 - 0,74  koeficientą, taikomą užimamam etato dydžiui priklauso nuo išsilavinimo, darbo stažo ir įgytos patirties.

Reikalavimai pretendentui:

 • – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą ar jam prilygintą aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) pageidautina pedagoginį, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje; privalumas – bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritis
 • –būti susipažinęs su Bibliotekos nuostatais, kitais bibliotekų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis; puikiai dirbti kompiuteriu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Sutikimą asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
 2. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Darbo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Atrankai pretendentas gali pateikti per trejus metus įgytų kompetencijų pagrindžiančių dokumentų kopijas bei buvusių darboviečių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai pateikiami bibliotekos raštinėje adresu Beržų g. 50, Panevėžys, arba siunčiami elektroniniu paštu direktore@panrbiblioteka.lt.

Telefonas pasiteirauti: (8 45) 58 70 50.   

Direktorė Rūta Bagdonienė


Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-17, 13:54:09