„Panevėžio rajono savivalda atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“.