Ūkio dalis

Ūkio dalis rūpinasi rajono bibliotekų materialine baze, patalpų priežiūra, vykdo priešgaisrinę ir darbų saugą, sprendžia ūkinius ir transporto klausimus. Užtikrina savalaikį bibliotekos ir struktūrinių padalinių aprūpinimą baldais, įrengimais, IT įranga ir kita technika, bei organizuoja jų priežiūrą ir gedimų šalinimą. Rūpinasi materialinių vertybių saugojimu, jų apskaita, tvarko dokumentų archyvą, koordinuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, vykdo jų apskaitą, organizuoja ir užtikrina nenutrūkstamą elektros, šiluminės energijos ir vandens tiekimą, telefoninį ir interneto ryšį, koordinuoja valytojų, kiemsargių, sargų darbą.
Darbo laikas I -IV 8.00 - 17.00,  V 8.00 - 15.45.  Pietų pertrauka 12.00 - 12.45.
Kiti etatai: vyresn. specialistas personalui ir raštinei, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, inžinierius elektrikas, dailininkas-apipavidalintojas, kiemsargis, valytojas, darbininkas pastato priežiūrai, sargai, valytojai-kiemsargiai

Ūkio dalis
Algis Baranauskas
Vairuotojas
Laimontas Mažeikis
Inžinierius - elektrikas

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-12, 09:34:31