Komplektavimo skyrius

Skyrius komplektuoja universalų dokumentų fondą, atsižvelgiant į savivaldybės istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei gyventojų poreikius.
Šiame skyriuje užsakomi ir gaunami nauji dokumentai, kuriami jų bibliografiniai įrašai, dokumentai tvarkomi, inventorinami, vedama jų apskaita.
Organizuoja viso rajono ir atskirų bibliotekų katalogų sistemą.
Nuo 2001 m. skyrius dalyvauja LIBIS projekte - kuria viešosios bibliotekos elektroninį katalogą. Šio katalogo įrašai pateikiami LIBIS suvestiniam katalogui.
Komplektavimo skyriui priklauso Atsarginis ir Mainų fondai, kuriuose kaupiami mažesnę paklausą turintys, dubletiniai dokumentai, kurie yra skirti keistis ar neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms ar institucijoms.
Darbo laikas I -IV 8.00 - 17.00,  V 8.00 - 15.45.  Pietų pertrauka 12.00 - 12.45.

Komplektavimo skyrius

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-26, 10:06:33