Pirmąjį lietuvišką spektaklį „Amerika pirtyje“ nuotaikingai suvaidino Kelmės Mažasis teatras