G. Petkevičaitės - Bitės literatūrinės premijos teikimas 2018 m.