Miežiškiai


Darbo laikas

I-V 9.00-18.00, pietų pertrauka 13.00-14.00 

Poilsio dienos

VI, VII

Telefonas

+370 45 59 92 51
Tel.(vidaus) 551


Bibliotekininkė

Violeta Karklytė

ISTORIJA
Panevėžio r. Miežiškių biblioteka įsteigta 1947m. Pirmosios bibliotekos – klubo skaityklos - patalpos buvo dabartiniuose Miežiškių parapijos namuose.

Vienas pirmųjų bibliotekos darbuotojų - Aleksas Ferinauskas. Per 60 bibliotekos veiklos metų joje dirbo 18 darbuotojų.
1963 m. Miežiškių biblioteka apdovanota Lietuvos Kultūros ministerijos garbės raštu už pasiektus laimėjimus propaguojant tarybinę knygą.
1974 m. Miežiškių bibliotekai buvo suteiktas „Puikiai dirbančios bibliotekos“ vardas.
1987 m. grafikas Petras Rauduvė sukūrė ir padovanojo bibliotekai ekslibrisą.
2006 m. Miežiškių bibliotekai suteiktas „Draugiškos „Nedelsk“ bibliotekos“ sertifikatas Nr.19.
2006 – 2007 m. biblioteka iš Kanados gavo dvi siuntas knygų. Jas bibliotekai padovanojo kraštiečiai p. Lilė ir Vladas Nakrošiai.
2007 m. p. A.Zuokienė bibliotekai padovanojo „Rožinę lentyną“ ir 30 knygų, kurių pavadinime yra žodis „moteris“.

BIBLIOTEKA
Skaitytojų dėmesiui siūlome apie 13 tūkst. vienetų spaudinių ir įvairių dokumentų. Informaciją apie jums reikalingą leidinį galite susirasti abėcėliniame ir sisteminiame kataloguose, teminėse kartotekose. Bibliotekoje rasite enciklopedijų, žinynų, žodynų, bibliografinių leidinių.
Kilus neaiškumui, visada galima kreiptis į bibliotekininkes, kurios mielai padės rasti informacines priemones.
Kasmet prenumeruojame 12 pavadinimų periodinių leidinių lietuvių kalba. Skaitytojams skirta 10 darbo vietų, 5 kompiuterizuotos.
Miežiškių bibliotekoje organizuojamos literatūros parodos, vyksta susitikimai su rašytojais, poetais ir kitais įžymiais žmonėmis.
Kraštotyros fonde surinkti dokumentai: Miežiškių bibliotekos istorija, aplankai: kalbininko J.Šukio, menininko P.Rauduvės, projekto „Nedelsk“, kuriame aktyviai dalyvauja Miežiškių biblioteka, Miežiškių bendrovės istorija, kraštiečių, skaitytojų dovanotos knygos. Pageidaujamą straipsnį apie Miežiškius galite rasti kraštotyros kartotekoje.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Miežiškių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Violeta Karklytė aktyviai dalyvauja projektų rašyme. Laimėti projektai:
2004 metais Švietimo kaitos fondo konkurse „Knygos kaimo bendruomenei“ biblioteka laimėjo 50egz. knygų.
2005 metais laimėtas VIPT projektas, kurio dėka biblioteka gavo 5 kompiuterius, 1 daugiafunkcinį įrenginį, 5 ergonomiškas kėdes, 5 kompiuterinius stalus, 1 stalą, knygų spintą.
Nuo 2006 metų biblioteka aktyviai dalyvauja projekte „Nedelsk“. 2007m. laimėtas Panevėžio rajono savivaldybės kultūrinės edukacijos programų projektas.
Nuo 2002 metų jau 5 metai biblioteka dalyvauja Šiaurės šalių ministrų tarybos organizuojamoje „Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje“.
2007 metais Miežiškių biblioteka dalyvauja konkurse „Draugauk su knyga. Atrask lietuvišką knygą!“.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-12, 11:28:53