• Bronius Krivickas

  Bronius Krivickas

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:30

  Bronius Krivickas gimė 1919 m. Pervalkuose, Pasvalio valsčiuje. Baigė Biržų gimnaziją. Vėliau, 1938-1943 m. studijavo lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetuose. Taip pat Bronius Krivickas aktyviai prisidėjo prie Putino globojamos literatų grupės veiklos. Taip pat lankė Vinco Mykolaičio – Putino globojamą „Šatrijos meno kuopą“ bei Balio Sruogos Teatro seminarą. Sunkiais 1938-1939 m. Krivickas redagavo žurnalą pavadinimu „Ateitis“ bei laikraštį „Studentų dienos“. 1944 m. įsidarbino žurnalo „Kūryba redakcijoje“ bei nuo rudens pradėjo mokytojauti Biržų gimnazijoje, kurioje būdamas paauglys, kaip ir buvo minėta, mokėsi pats. Įvykiams pasisukus neigiama linkme, artėjant grėsmingui frontui bei gavus pirmuosius sovietų grasinimus trauktis, kol ne vėlu, Bronius Krivickas svarstė trauktis į Vakarus, tačiau vedamas savo tikrųjų jausmų tėvynei bei patriotizmo, 1945 m. įsijungė į partizanų būrį, kuriame ir toliau tęsė savo, kaip rašytojo veiklą. Jo partizanų padalinys veikė Nemunėlio Radviliškio apylinkėse bei Skaistkalnės miškuose. 1948-1949 m. Krivickas tapo partizanų būrio vado pavaduotoju. 1951-1952 m. priklausė svarbiam LLKS Rytų Lietuvos srities štabui. Jame būdamas jis buvo atsakingas už visuomeninę dalį, redagavo tuometinę partizanų spaudą. Bronius Krivickas žuvo 1952 m. rudenį, Raguvos miške. Palaidotas Panevėžio rajono Putiliškių kaimo kapinėse.

 • Elena Mezginaitė

  Elena Mezginaitė

  Atnaujinta: Penktadienis, 29 spalio 2021 05:09

  Elena Mezginaitė gimė 1941 m. spalio 31 d. Rokiškio rajone, Petriškių kaime. Mokėsi Rokiškio vidurinėje mokykloje, studijavo žurnalistiką Vilniaus valstybiniame universitete. Dirbo Rokiškio rajono Laibgalių kaimo bibliotekoje, Rokiškio ir Kupiškio rajonų laikraščių redakcijoje, nuo 1965 – Panevėžio laikraščių redakcijose „Tėvynė“, „Panevėžio tiesa“, „Panevėžio rytas“, „Panevėžio balsas“. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo narė, LPS Steigiamojo suvažiavimo delegatė. Eilėraščius pradėjo rašyti besimokydama vidurinėje mokykloje. Pirmuosius eilėraščius spausdino Rokiškio rajono laikraštis. 1966 m. pluoštą eilėraščių išspausdino žurnalas „Jaunimo gretos“. Nuo 1971 m. eilėraščiai publikuojami rinkiniuose "Poezijos pavasaris". Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 1983 m. Kūrėja daugelį metų vadovavo Panevėžio literatų būreliui, organizavo ne vieną literatūrinį renginį, Aukštaitijos rajonų literatūrinį konkursą „Lino žiedas“.

  Skaityti daugiau...

 • Elena Gabulaitė

  Elena Gabulaitė

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31

  Elena Gabulaitė gimė 1916 m. rugsėjo 2 d. Žudžių kaime, Ramygalos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Baigusi   Barklainių pradinę mokyklą 1930 m. ji įstojo į Ramygalos šešių klasių vidurinę mokyklą. Joje kapelionas Alfonsas Sušinskas įtraukė į ateitininkijos gretas. Vėliau tęsė mokslą Panevėžio mergaičių gimnazijoje, o nuo 1937 m. - Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. Studijas baigė 1942 m. jau Vilniuje, bet sovietų valdžia vokiečių išduoto diplomo nepripažino. Teko iš naujo studijuoti Šiaulių pedagoginiame institute.

  Lituanistinį pedagoginį darbą E. Gabulaitė pradėjo Biržų gimnazijoje, o nuo 1944 iki 1971 m. dirbo Panevėžio 2-ojoje (dabar Vytauto Žemkalnio gimnazija), Darbo jaunimo, 1-ojoje vidurinėje (dabar Juozo Balčikonio gimnazija), muzikos mokyklose. 

  Skaityti daugiau...

 • Povilas Kulvinskas

  Povilas Kulvinskas

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31

  Povilas Kulvinskas gimė 1949 m. vasario 8 d. Raguvoje, Panevėžio r. – Lietuvos poetas, aktorius, kultūros organizatorius.

  1956–1967 m. mokėsi ir baigė Raguvos vidurinę mokyklą. 1967-1968 m. dirbo Šilų (Panevėžio raj.) kaimo kultūros namuose. 1968-1970 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje Kaliningrado srityje, kur tarnavo tankų dalinyje tanko ekipažo vadu. Grįžęs iš tarnybos, jis gyveno Panevėžyje, 1970-1976 m. dirbo Panevėžio damos teatre aktoriumi, buvo Juozo Miltinio vadovaujamos dramos studijos auklėtinis.

  Skaityti daugiau...

Puslapis 3 iš 6