Žymūs kraštiečiai

 • Antanas Belazaras (1913 - 1976)

  Antanas Belazaras (1913 - 1976)

  Kompozitorius, pedagogas, choro dirigentas. Gimė 1913 m. gruodžio 22 d. Upytėje, Panevėžio r. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo vargonininko ir chorvedžio. Mokėsi Šeduvos „Saulės“ gimnazijoje. Pramokęs muzikos, ėmė vadovauti tėvo įkurtam „Dainos“ draugijos Smilgių skyriaus mišriajam chorui. Vėliau savanoriu tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

  1934–1942 m. studijavo Kauno konservatorijoje – Jono Bendoriaus vargonų ir Juozo Gruodžio kompozicijos klasėse. Studijuodamas Kaune mokytojavo ir vadovavo moksleivių chorui. Nuvykęs į Panevėžį, iš pradžių dirbo Mykolo Karkos 1940 m. įsteigtuose muzikos kursuose, o nuo 1944 m. Panevėžio muzikos mokykloje dėstė teorines disciplinas, buvo Dramos teatro muzikos dalies vedėjas.

  Skaityti daugiau...

 • Bernardas Bučas (1903-1979)

  Bernardas Bučas (1903-1979)

  Būsimasis skulptorius Bernardas Bučas gimė 1903 m. lapkričio 18 d. Panevėžio apskrityje, Smilgių valsčiuje, Naurašilių kaime. Mokėsi Smilgių pradžios mokykloje. G. Petkevičaitės-Bitės globojamas 1920–1926 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje piešimą dėstė tuomet jau žinomas skulptorius Juozas Zikaras. 

  Skaityti daugiau...

 • Kazimieras Žoromskis

  Kazimieras Žoromskis

  Gimė 1913 m. kovo 4 d. Zacišiaus vs. (dabar Smilgių sen., Panevėžio r.). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje 1928-1936 m., Kauno meno mokykloje. 1942 baigė Vilniaus dailės akademiją. Išvykęs į Vieną, 1945 baigė Vienos meno akademiją. 1945-46 studijavo freskos kursą Romos karališkoje akademijoje. Vėliau gyveno Ispanijoje. Madrido šiuolaikinio meno muziejuje 1947 m. buvo surengta pirmoji K. Žoromskio personalinė paroda.

  Skaityti daugiau...

 • Rasa Juknevičienė

  Rasa Juknevičienė

  Gimė 1958 m. sausio 26 d. Tiltagalių kaime,  Panevėžio rajonas 1976 m. baigė Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą, 1977 m. įstojo į Kauno medicinos institutą, kurį 1983 m. baigė ir įgijo gydytojos specialybę. 1983 m. dirbo Panevėžio centrinėje ligoninėje, 1984–1990 m. Pasvalio centrinės ligoninės pediatrė. Kovo 11 d. Akto signatarė, 1990-1992 m. buvo išrinkta į Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą. Nuo 1993 m. Tėvynės Sąjungos Lietuvos konservatorių narė. 1996, 2000, 2004,  2008 ir 2012 m. išrinkta į LR Seimą. 

  Skaityti daugiau...