Ieva Sakalauskaitė-Pocienė

Ieva Sakalauskaitė-Pocienė


Dažnai laimėdama pirmąsias premijas, dalyvavo parodose Australijos miestuose, surengė
daugi savo individualių parodų. Jos kūrinių yra įsigijusios meno galerijos, daug įvairių institucijų ir privačių asmenų. Pietų Australijos valstijos įsikūrimo 150 metų sukakties
proga laimėjo konkursą, sukurdama bronzinę statulą KathlynHelen Spence, Adelaidėje prieš
100 metų gyvenusios pasižymėjusios visuomenininkės, politikės ir rašytojos.
Spaudoje meno kritikai dažnai pažymi lietuvišką, tautinę įtaką Ievos Pocienės darbuose. Ievos Pocienės vardas matomas daugelyje meno leidinių, pvz., Who’s Who in the Commonivealth (Cambridge, 1982,1984,) International Who’s Who ofIntellectuals, The World Who’s Who ofWomen (1984) ir kituose spausdiniuose.
Mirė I. Sakalauskaitė-Pocienė 2010 m. rugpjūčio 4 d. Adelaidėje (Australija).


Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-05 09:18:46