• Bernardas Bučas (1903-1979)

  Bernardas Bučas (1903-1979)

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:31

  Būsimasis skulptorius Bernardas Bučas gimė 1903 m. lapkričio 18 d. Panevėžio apskrityje, Smilgių valsčiuje, Naurašilių kaime. Mokėsi Smilgių pradžios mokykloje. G. Petkevičaitės-Bitės globojamas 1920–1926 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje piešimą dėstė tuomet jau žinomas skulptorius Juozas Zikaras. 

  Skaityti daugiau...

 • Kazimieras Žoromskis

  Kazimieras Žoromskis

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

  Gimė 1913 m. kovo 4 d. Zacišiaus vs. (dabar Smilgių sen., Panevėžio r.). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje 1928-1936 m., Kauno meno mokykloje. 1942 baigė Vilniaus dailės akademiją. Išvykęs į Vieną, 1945 baigė Vienos meno akademiją. 1945-46 studijavo freskos kursą Romos karališkoje akademijoje. Vėliau gyveno Ispanijoje. Madrido šiuolaikinio meno muziejuje 1947 m. buvo surengta pirmoji K. Žoromskio personalinė paroda.

  Skaityti daugiau...

 • Rasa Juknevičienė

  Rasa Juknevičienė

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

  Gimė 1958 m. sausio 26 d. Tiltagalių kaime,  Panevėžio rajonas 1976 m. baigė Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą, 1977 m. įstojo į Kauno medicinos institutą, kurį 1983 m. baigė ir įgijo gydytojos specialybę. 1983 m. dirbo Panevėžio centrinėje ligoninėje, 1984–1990 m. Pasvalio centrinės ligoninės pediatrė. Kovo 11 d. Akto signatarė, 1990-1992 m. buvo išrinkta į Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą. Nuo 1993 m. Tėvynės Sąjungos Lietuvos konservatorių narė. 1996, 2000, 2004,  2008 ir 2012 m. išrinkta į LR Seimą. 

  Skaityti daugiau...

 • Matas Grigonis (1889-1971)

  Matas Grigonis (1889-1971)

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

  Nuo 1908 m. rudens Matas Grigonis  persikėlė į Panevėžį ir 1908-1914 m. dirbo Panevėžio labdarių draugijos pradinės mokyklos – pirmosios lietuviškos pradinės mokyklos Panevėžyje – vedėju, taip pat šios draugijos bibliotekoje. 1908-1915 m. jis tyrė, ką mokiniai skaito, paskelbė apie tai publikacijų. Panevėžyje M. Grigonis įsitraukė į dramos, muzikos ir dainos draugijos "Aidas" veiklą ir ją pagyvino: vaidino draugijos spektakliuose, juos režisavo, pasižymėjo kaip geras deklamuotojas.
  1912 m. susibūrus Artistų mėgėjų kuopai – pirmajai profesionalaus teatro užuomazgai Panevėžyje, – jis buvo išrinktas pirmuoju šios kuopos pirmininku ir tas pareigas ėjo 1912-1914 m., kol pasitraukė iš šios veiklos, nebepakęsdamas nesąžiningos kritikos.

  Skaityti daugiau...

Puslapis 5 iš 6