• Juozas Balčikonis (1924 - 2010)

  Juozas Balčikonis (1924 - 2010)

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31

  Tekstilės dailininkas J. Balčikonis gimė Giedraitinėje, Ramygalos vlsč., Panevėžio r. 1944 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1950 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1949 m. ten pat dirbo dėstytoju. 1951–1989 m. buvo Lietuvos dailės instituto Tekstilės katedros vedėjas, nuo 1972 m. – profesorius.

  Dailininko kūrybinė veikla – gobelenai, rištiniai kilimai, dekoratyviniai audiniai, mišrios technikos kompozicijos. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo kurti batikos technika. Parengė tautinių drabužių eskizų 1955 m. ir 1960 m. „Dainų“ švenčių dalyviams. Knygų „Liaudies menas. Audiniai“ ( I d. 1957; II d. 1962), „Audinių raštai“ (1961), „Juostos“ (1969), „Tautiniai drabužiai“ (1970) ir kt. autorius.

  Skaityti daugiau...

 • Antanas Belazaras (1913 - 1976)

  Antanas Belazaras (1913 - 1976)

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31

  Kompozitorius, pedagogas, choro dirigentas. Gimė 1913 m. gruodžio 22 d. Upytėje, Panevėžio r. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo vargonininko ir chorvedžio. Mokėsi Šeduvos „Saulės“ gimnazijoje. Pramokęs muzikos, ėmė vadovauti tėvo įkurtam „Dainos“ draugijos Smilgių skyriaus mišriajam chorui. Vėliau savanoriu tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

  1934–1942 m. studijavo Kauno konservatorijoje – Jono Bendoriaus vargonų ir Juozo Gruodžio kompozicijos klasėse. Studijuodamas Kaune mokytojavo ir vadovavo moksleivių chorui. Nuvykęs į Panevėžį, iš pradžių dirbo Mykolo Karkos 1940 m. įsteigtuose muzikos kursuose, o nuo 1944 m. Panevėžio muzikos mokykloje dėstė teorines disciplinas, buvo Dramos teatro muzikos dalies vedėjas.

  Skaityti daugiau...

 • Bernardas Bučas (1903-1979)

  Bernardas Bučas (1903-1979)

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31

  Būsimasis skulptorius Bernardas Bučas gimė 1903 m. lapkričio 18 d. Panevėžio apskrityje, Smilgių valsčiuje, Naurašilių kaime. Mokėsi Smilgių pradžios mokykloje. G. Petkevičaitės-Bitės globojamas 1920–1926 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje piešimą dėstė tuomet jau žinomas skulptorius Juozas Zikaras. 

  Skaityti daugiau...

 • Kazimieras Žoromskis

  Kazimieras Žoromskis

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

  Gimė 1913 m. kovo 4 d. Zacišiaus vs. (dabar Smilgių sen., Panevėžio r.). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje 1928-1936 m., Kauno meno mokykloje. 1942 baigė Vilniaus dailės akademiją. Išvykęs į Vieną, 1945 baigė Vienos meno akademiją. 1945-46 studijavo freskos kursą Romos karališkoje akademijoje. Vėliau gyveno Ispanijoje. Madrido šiuolaikinio meno muziejuje 1947 m. buvo surengta pirmoji K. Žoromskio personalinė paroda.

  Skaityti daugiau...

Puslapis 4 iš 6