2024 m. vasario mėn. kraštotyros kalendorius

5 d. 95 metai, kai Pajuostyje gimė (1929) dainininkė LIUDMILA JŪRATĖ MACKONIENĖ-MACKEVIČIENĖ. Mokėsi Panevėžio ir Kupiškio gimnazijose. 1950 baigė Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklą, 1955 Lietuvos konservatoriją. 1955–1986 Lietuvos filharmonijos solistė. Surengė daugiau kaip 500 solinių koncertų. Koncertavo su Lietuvos kameriniu orkestru, Lietuvos filharmonijos, Rusijos simfoniniais orkestrais ir chorais. Mirė 2012 05 30 Juodšiliuose (Vilniaus r.), palaidota Vilniuje.

7 d. 120 metų, kai Nociagalos k. (Naujamiesčio sen.) gimė (1904) KAZIMIERAS PABEDINSKAS, inžinierius, verslininkas, visuomenės veikėjas. 1923 m. baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo LU ir Grenoblio (Prancūzija) universitete, specializavosi Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą organizavo linų apdirbimo bendroves. 1944 m.  pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Alžyrą, 1956 m. išvyko į JAV. Vadovavo statybos bendrovei ,,Danga“. 1990 m. grįžo į Lietuvą, bendradarbiavo spaudoje. Išleido atsiminimų knygą ,,Nuo Plungės iki Maroko“ (1988, 1994). Mirė 1998 06 23 Vilniuje, palaidotas Naujamiestyje.

8 d. 75 metai, kai Raguvoje gimė (1949) POVILAS KULVINSKAS, poetas, aktorius. 1967 m.  baigė Raguvos mokyklą, dirbo Šilų kultūros namuose, nuo 1970 m.  mokėsi J. Miltinio teatro studijoje Panevėžyje, dirbo aktoriumi Panevėžio dramos teatre, režisieriumi Birštono liaudies teatre. Išleido poezijos knygeles ,,Sielos giesmė negęstanti“ (1991), ,,Meilės elegijos“ (1992), ,,Mylimai“ (1993), ,,Skaidrumas“ (1995), ,,Širdies gėlės“ (1996), ,,Lietuvaitei“ (1997), ,,Jausmai ir mintys“ (1998), ,,Motinai, mylimai. Lietuvai“ (1999) , ,,Motinai“ (2002), „Žmogaus meilė“ (2007).

11 d. 100 metų, kai Smilgiuose gimė (1924) PETRAS MOLIS, ekonomistas, visuomenininkas. Po karo apsigyveno JAV, studijavo ekonomiką Bostono koledže. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių skautų veikloje. Apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2002). Mirė 2009 05 03.

14 d. 155 metai, kai Zubiškiuose (dab. Ragaudžiai, Upytės sen.) gimė (1869) JONAS VIZBARAS, knygų platintojas, kunigas. Mokėsi Liepojos gimnazijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje, vėliau išsiųstas į Peterburgo dvasinę akademiją. Ją baigęs kunigavo Kurtuvėnuose, Darbėnuose, Liepojoje. Slapta platino draudžiamą spaudą, daugiausia ,,Tėvynės sargą“. Bendradarbiavo ,,Tėvynės sarge“, ,,Nedėldienio skaitymuose“, ,,Viltyje“, ,,Vienybėje“, ,,Ryto garse“ ir kt. Mirė 1919 03 27 Liepojoje.

15 d. 130 metų, kai Alančiuose (Raguvos sen., Vadoklių par.) gimė (1894) KAZIMIERAS MIKOLAJŪNAS, karo aviacijos pulkininkas. Mokėsi Raguvos mokykloje, Panevėžio realinėje mokykloje. 1917 m.  įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurios nebaigęs stojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. Vėliau baigė aukštuosius karininkų kursus, tarnavo karo aviacijoje. Nuo 1949 m.  gyveno JAV. Mirė 1999 01 04 Čikagoje.

17 d. 135 metai, kai Trakuose gimė (1889) JOKŪBAS MALECKAS, karaimų poetas, vertėjas. Mokėsi Vilniaus gimnazijoje, piešimo mokykloje. Nuo 1919 m.  gyveno Kaune, vėliau Panevėžyje. Bendradarbiavo Panevėžyje leidžiant žurnalą ,,Onarmach“. Į karaimų kalbą išvertė Maironio, J. Krylovo, A. Puškino kūrinių. Rašė eilėraščius, balades, pjeses. Mirė 1952 01 12. Palaidotas Naujamiesčio karaimų kapinėse.

18 d. 120 metų, kai Skaistgirių k. (Paįstrio sen. )gimė (1904) PETRAS LELIS (Lelis), inžinierius. 1924 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, dirbo žemės ūkio ministerijoje. 1930 m.  baigė technikos studijas Prancūzijoje. Dirbo apskrities inžinieriumi  Mažeikiuose, Raseiniuose, Tauragėje. Ilgiausiai (7 metus) dirbo Panevėžyje. Projektavo ir tiesė kelius, tiltus, statė mokyklas, projektavo ir statė Panevėžio apskrities savivaldybės rūmus. Nuo 1948 m. gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo spaudoje. Išleido atsiminimų knygą ,,Lietuvos keliu 1910-1973 metai“ (1973). Mirė 1984 04 15.

18 d. 120 metų, kai Vynupėje (Panevėžio sen.) gimė (1904) FELIKSAS BIELINSKIS, architektas, menotyros m. kandidatas (1954). 1932 m.  baigė VDU Technikos fakultetą. Pagal jo projektus Lietuvoje pastatyta mokyklų, stadionų, gyvenamųjų namų, rekonstruotos Panevėžio rajono Uliūnų ir Geležių bažnyčios. Su kitais parengti albumai ,,Lietuvių liaudies menas: Architektūra“ (2 kn. 1957-65), ,,Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra“ (1970) ir kt. Mirė 1986 02 13 Kaune.

20 d. 65 metai, kai Vaišvilčiuose (Upytės sen.) gimė (1959) kunigas ALGIRDAS DAUKNYS. Baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. 1980–1985 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Baigė Briuselio teologijos institutą. Klebonavo Panevėžio r. Naujamiesčio ir Berčiūnų bažnyčiose. Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčios rektorius. Naujamiestyje įkūrė „Europos mokyklą“. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas (2016).

20 d. 130 metų, kai Alantėse (Panevėžio r.) gimė (1894) karo aviacijos pulkininkas leitenantas KAZIMIERAS MIKOLAJŪNAS (MIKALAJŪNAS). 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1919 savanoriu įstojo į Panevėžio batalioną ir dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais. Mokėsi Karo aviacijos mokyklos Mokomojoje eskadrilėje, Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursuose. 1940 iš kariuomenės atleistas. Nuo 1952 gyveno JAV, dirbo dienraščio „Draugas“ spaustuvėje). Apdovanotas Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1929), Savanorių (1929), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, „Plieno sparnų“ garbės ženklu (1937). Mirė 1993 01 04 Čikagoje (JAV).

23 d. 110 metų, kai Berniūnuose gimė (1914) LEONAS VALKŪNAS, vertėjas, literatūros tyrinėtojas. VDU baigė klasikinę filologiją (1938). Mokytojavo Plungės gimnazijoje, nuo 1945 m.  dėstė VU. Iš lotynų ir graikų k. išvertė Longo ,,Dafnį ir Chloją“ (1958), Heliodoro ,,Etiopinius pasakojimus“ (1960), Ezopo ir Fedro ,,Pasakėčias“ (1965, 1987), T.Moro ,,Utopiją“ (1968), Petro Dusburgiečio ,,Prūsijos žemės kroniką“ (1987) ir kt. Parašė vidurinėms mokykloms lotynų k. vadovėlį (1973), parengė kitų mokymo priemonių. Mirė 1990 04 21 Vilniuje.

24 d. 100 metų, kai Butkiškiuose (Ramygalos sen.) gimė (1924) ANTANAS MIKĖNAS, sportininkas lengvaatletis, TSRS nusipelnęs sporto meistras (1956), daugkartinis Lietuvos ėjimo čempionas ir rekordininkas, Melburno olimpinėse žaidynėse (1956) laimėjęs sidabro medalį, tarptautinėse jaunimo varžybose (1957) – aukso medalį. Mirė 1994 09 23.

24 d. 100 metų, kai Naujamiestyje gimė (1924) aktorė ONA KONKULEVIČIŪTĖ-BANIONIENĖ. Lankė Juozo Miltinio dramos studiją. 1943–1962 dirbo Panevėžio dramos teatre aktore, režisieriaus J. Miltinio asistente. Sukūrė per 30 vaidmenų. Mirė 2008 01 06 Vilniuje.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-10 20:53:01