2024 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

3 d. 110 metų, kai Smaliečiuose (Biržų r.) gimė (1914) PETRAS ZABLOCKAS, poetas, pedagogas. Baigė Panevėžio pedagoginę mokyklą, mokytojavo. 1945 m. suimtas, kalintas Sibiro lageriuose. Grįžęs apsigyveno Panevėžyje, mokytojavo. Išleido eilėraščių rinkinius ,,Einu per rugienas“ (1992), ,,Sekmadienių prieklėčiai“ (1995), “Po tuo dangum” (1997). Paskelbė atsiminimų knygą “Pakeliui” (2001). Mirė 2008 07 13 Panevėžyje.

3 d. 85 metai, kai Raguvoje gimė (1939) dailininkas animatorius, animacinių filmų režisierius ZENONAS MINDAUGAS TARAKEVIČIUS. Pieštos animacijos pradininkas Lietuvoje. 1951–1958 mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, 1987–1988 studijavo LSSR kultūros darbuotojų tobulinimosi institute, 1989–1990 SSSR visasąjunginiame kvalifikacijos kėlimo institute. 1962–1966 Kauno radijo gamyklos mėgėjiškos kino studijos „Banga“ animatorius, režisierius. 1964 nupiešė pirmąjį Lietuvoje animacinį filmą „Vilkas ir siuvėjas“. 1988–1991 Lietuvos kino studijos Animacijos sk. dailininkas animatorius, režisierius. 1991–2005 Vilniaus animacinių filmų studijos „Vilanima“ dailininkas animatorius, nuo 2005 studijos „Vilniaus animacija“ animatorius. Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. Mirė 2022 06 05 Kaune.

12 d. 100 metų, kai Giedraitynės k. (Ramygalos sen.) gimė (1924) JUOZAS BALČIKONIS, dailininkas tekstilininkas. VDA, KDI profesorius konsultantas. 1931-1935 m. mokėsi Stebeikių  pradinėje mokykloje, 1938-1944 m. – Ramygalos gimnazijoje. 1950 m. baigė KDI. Nuo 1947 m.  Lietuvos ir tarptautinių parodų dalyvis. Už darbus apdovanotas garbės raštais, ordinais ir medaliai, pelnęs daugybę prizų tarptautinėse parodose. Knygų: ,,Liaudies menas. Audiniai“ (I d. 1957; II d. 1962), ,,Juostos“ (1969), ,,Tautiniai drabužiai“ (1970), ,,Audinių raštai“ (1961) ir kt. autorius. Mirė 2010 12 21 Vilniuje.

17 d. 75 metai, kai Kaune gimė (1949) KRISTINA MIKLAŠEVIČIŪTĖ-ŽOROMSKIENĖ, humanitarinių m. (menotyra) daktarė, dailėtyrininkė. 1974 baigė VDI. Kurį laiką gyveno Panevėžyje. Spaudoje paskelbė per 200 įvairių mokslinių ir kt. straipsnių dailės klausimais, parengė ir išleido katalogų.

18 d. 125 metai, kai Grąžčiuose (Krekenavos vls.) gimė (1899) JUOZAS RAPŠYS, karininkas, lakūnas, Lietuvos kariuomenės aviacijos Generalinio štabo pulkininkas. Tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje, buvo sužeistas. 1926 m.  baigė Aukštuosius karininkų kursus, studijavo Gen. štabo akademijoje Vokietijoje. Dirbo Lietuvos kariuomenės generaliniame štabe, Karo aviacijos štabe. 1944 m.  emigravo į Vakarus. Mirė 1972 07 24 Čikagoje.

20 d. 115  metų, kai Daniūnuose gimė (1909) JUOZAS KUNSKAS, agronomas, zootechnikas. 1935 m.  baigė Lietuvos ŽŪA. Dirbo joje dėstytoju, nuo 1952 m.  – Gyvulininkystės ir veterinarijos institute skyriaus vedėju. Žemės ūkio mokslų kandidatas (1958). Parengė ,,Galvijų prieaugio šėrimas“  (1968), „Karvių šėrimas“ (su A. Nainiene, 1971), brošiūrų ir straipsnių gyvulininkystės klausimais. Mirė 1980 01 17 Baisogaloje.

26 d. 120 metų, kai Masiokuose (Ramygalos vls.) gimė (1904) ADOMAS ČIPLYS, pedagogas, rašytojas. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo, dirbo Lietuvos TSR švietimo ministerijoje, AT Prezidiume. 1945 m.  kartu su S. Pupeikiu parengė elementorių ,,Saulutė“, parašė apysaką ,,Lapalių mokytoja“ (1961). Mirė 1975 01 19 Vilniuje.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-10 20:53:45