Žymūs kraštiečiai

 • Elena Gabulaitė

  Elena Gabulaitė

  Elena Gabulaitė gimė 1916 m. rugsėjo 2 d. Žudžių kaime, Ramygalos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Baigusi   Barklainių pradinę mokyklą 1930 m. ji įstojo į Ramygalos šešių klasių vidurinę mokyklą. Joje kapelionas Alfonsas Sušinskas įtraukė į ateitininkijos gretas. Vėliau tęsė mokslą Panevėžio mergaičių gimnazijoje, o nuo 1937 m. - Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. Studijas baigė 1942 m. jau Vilniuje, bet sovietų valdžia vokiečių išduoto diplomo nepripažino. Teko iš naujo studijuoti Šiaulių pedagoginiame institute.

  Lituanistinį pedagoginį darbą E. Gabulaitė pradėjo Biržų gimnazijoje, o nuo 1944 iki 1971 m. dirbo Panevėžio 2-ojoje (dabar Vytauto Žemkalnio gimnazija), Darbo jaunimo, 1-ojoje vidurinėje (dabar Juozo Balčikonio gimnazija), muzikos mokyklose. 

  Skaityti daugiau...

 • Povilas Kulvinskas

  Povilas Kulvinskas

  Povilas Kulvinskas gimė 1949 m. vasario 8 d. Raguvoje, Panevėžio r. – Lietuvos poetas, aktorius, kultūros organizatorius.

  1956–1967 m. mokėsi ir baigė Raguvos vidurinę mokyklą. 1967-1968 m. dirbo Šilų (Panevėžio raj.) kaimo kultūros namuose. 1968-1970 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje Kaliningrado srityje, kur tarnavo tankų dalinyje tanko ekipažo vadu. Grįžęs iš tarnybos, jis gyveno Panevėžyje, 1970-1976 m. dirbo Panevėžio damos teatre aktoriumi, buvo Juozo Miltinio vadovaujamos dramos studijos auklėtinis.

  Skaityti daugiau...

 • Juozas Balčikonis (1924 - 2010)

  Juozas Balčikonis (1924 - 2010)

  Tekstilės dailininkas J. Balčikonis gimė Giedraitinėje, Ramygalos vlsč., Panevėžio r. 1944 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1950 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1949 m. ten pat dirbo dėstytoju. 1951–1989 m. buvo Lietuvos dailės instituto Tekstilės katedros vedėjas, nuo 1972 m. – profesorius.

  Dailininko kūrybinė veikla – gobelenai, rištiniai kilimai, dekoratyviniai audiniai, mišrios technikos kompozicijos. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo kurti batikos technika. Parengė tautinių drabužių eskizų 1955 m. ir 1960 m. „Dainų“ švenčių dalyviams. Knygų „Liaudies menas. Audiniai“ ( I d. 1957; II d. 1962), „Audinių raštai“ (1961), „Juostos“ (1969), „Tautiniai drabužiai“ (1970) ir kt. autorius.

  Skaityti daugiau...

 • Antanas Belazaras (1913 - 1976)

  Antanas Belazaras (1913 - 1976)

  Kompozitorius, pedagogas, choro dirigentas. Gimė 1913 m. gruodžio 22 d. Upytėje, Panevėžio r. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo vargonininko ir chorvedžio. Mokėsi Šeduvos „Saulės“ gimnazijoje. Pramokęs muzikos, ėmė vadovauti tėvo įkurtam „Dainos“ draugijos Smilgių skyriaus mišriajam chorui. Vėliau savanoriu tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

  1934–1942 m. studijavo Kauno konservatorijoje – Jono Bendoriaus vargonų ir Juozo Gruodžio kompozicijos klasėse. Studijuodamas Kaune mokytojavo ir vadovavo moksleivių chorui. Nuvykęs į Panevėžį, iš pradžių dirbo Mykolo Karkos 1940 m. įsteigtuose muzikos kursuose, o nuo 1944 m. Panevėžio muzikos mokykloje dėstė teorines disciplinas, buvo Dramos teatro muzikos dalies vedėjas.

  Skaityti daugiau...