Literatų klubas „Polėkis“

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2013 m. gegužės 23 dieną vyko pirmasis Panevėžio rajono literatų susitikimas „Kūrybos pašaukti“. Susitikimo metu literatai nusprendė, kad reikia organizacijos, kuri rajono literatus sujungtų į bendrą veiklą, padėtų populiarinti jų kūrybą.
Klubo steigiamasis susirinkimas įvyko 2013 m. spalio 17 dieną. Į susirinkimą atvyko šešiolika kuriančių rajono žmonių. Literatai vieningai pritarė klubo steigimui, siūlė ir išrinko pavadinimą, tarybą ir prezidentą. Panevėžio rajono literatų klubas “Polėkis” įregistruotas 2014 metų balandžio 9 dieną kaip viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija . Klubo prezidentė - Aldona Liutkevičienė.
Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ veiklos tikslai - suburti kuriančius Panevėžio rajono literatus, ugdyti jų talentą, organizuoti klubo narių kūrinių leidybą, rūpintis rajono literatūrinės kultūros išsaugojimu.
Panevėžio rajono literatų klubas sieks bendradarbiauti su kitų rajonų ir miestų literatais, menininkų kūrybinėmis organizacijomis.
Jei rašote patys, ar tiesiog mėgstate poeziją, tuomet Literatų klubas „Polėkis“ kaip tik Jums.
Visus norinčius dalyvauti klubo veikloje, kviečiame į susitikimus kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį nuo 14 val. Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ( Beržų g. 50, Panevėžys) 

Susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį 14 val.

Daugiau informacijos tel. +3706 55 755 74, el. p. krastotyra@panrbiblioteka.lt

Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai pirmajame 2023 metų susitikime pagerbė kraštiečio Juozapo Gudavičiaus atminimą. Šiemet minime kompozitoriaus, kapelmeisterio, choro dirigento, vargonininko, pedagogo J. Gudavičiaus 150-ąsias gimimo metines.

Renginio metu literatams pristatyta bibliotekos parengta paroda ir dar kartą perklausyta žymiausia jo sukurta daina „Kur giria žaliuoja“ (muzika Juozo Gudavičiaus (1873–1939), eilės Ksavero Sakalausko-Vanagėlio (1863–1938). Daugelis J. Gudavičiaus kūrinių tebeskamba iki šiol – kad ir žymusis „Dainų dainelės“ konkurso šaukinys „Aš padainuosiu“ ar, jau minėta, dainų šventėse skambanti „Kur giria žaliuoja“, daugelis kitų.
Klubo narė paįstrietė Ona Striškienė perpasakojo kompozitoriaus dukters poetės Reginos Algės Gudavičiūtės prisiminimus apie tėvą: eilėraščių autorė išleidusi ir atsiminimų knygą „Susitikimai su tėvu“. Joje pasakojama apie garsųjį autorės tėvą – pirmąjį Lietuvos kariuomenės kapelmeisterį, kompozitorių, dirigentą Juozapą Gudavičių.
Popietės laikas neprailgo, prie arbatos puodelio literatės skaitė R.A. Gudavičiūtės ir savo kurtos poezijos posmus. Patikėkite, buvo smagus ir prasmingas metų pradžios renginys.

Vidmanta Trečiokienė

Rudeninis Panevėžio rajono literatų susitikimas

Rugsėjo 8 d. vyko Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ susitikimas. Renginys prasidėjo Panevėžio rajono PŠC salėje. Joje apžiūrėjome literatų klubo narės, mokytojos Aldonos Liutkevičienės vasarą pieštus paveikslus. Autorė kalbėjo, kad ji ant drobės daugiausia piešia natūroje – prieš akis turėdama gėles. Ją sveikino centro metodininkė Nijolė Magelinskienė.
Poezijos skaitymams eita į rajono bibliotekos mokymo klasę. Su kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus, gimusio 1932 m. Molainių kaime, Panevėžio rajone, supažindino vyr. bibliotekininkė Vidmanta Trečiokienė. Savo kūrybą skaitė Roberta Grumadienė, Valerija, Jagelienė, Aldona Liutkevičienė, Vidutė Sereikienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Buvo kalbėta apie 2022 m. literačių išleistas knygas.
Roberta Grumadienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė bibliotekai dovanojo šiais metais dienos šviesą išvydusias knygas. Dalintasi vasaros įspūdžiais, ateities planais.

Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

Poezijos šventė Piniavoje

Pirmąjį birželio ketvirtadienį (06.02 d.) Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narės rinkosi į poezijos šventę. Literatų šventė „Poezijos pavasaris 2022“ vyko Piniavoje. Pirmiausia lankytasi literatės Emilijos Valentinavičienės ir jos vyro Kazimiero išpuoselėtoje sodyboje. Pasigrožėta gėlynais, gražiu sodu, puikiais augalais, augančiais jų šiltnamyje. Slepiantis nuo lietaus šventė buvo erdvioje Valentinavičių šeimos svetainėje. Šventiniu susitikimu pasidžiaugė ir susirinkusius pasveikino Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Vidmanta Trečiokienė. Ona Striškienė pristatė pačios sudarytą literatų klubo „Polėkis“ narių eilių rinkinėlį, skirtą „Poezijos pavasariui“. Piniavos vyresn. bibliotekininkė Jolanta Šimeliūnienė pristatė piniavietę menininkę, eilių kūrėją Danguolę Šukienę. Ji perskaitė puikų savąjį eilėraštį, plojimais buvo priimta į klubo nares. Labai nuotaikingai visiems prisistatė nauja klubo narė Roberta Grumadienė. Ji skaitė savo eiles ir ištrauką iš knygos, aprašančios kelionę į kalnus. Prie vaišingai padegto stalo savo poeziją skaitė klubo narės – Aldona Liutkevičienė, Vida Sereikienė, Zita Skindzerinė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė.
Vėliau lankytas Panevėžio rajono garbės piliečio, muziejininko Klemenso Sakalausko sodyba-muziejus. Jis kruopščiai pasakojo ir rodė sukauptus didelius ir mažesnius eksponatus. Paklausus aiškino restauravimo, saugojimo subtilybes. Dauguma lankėsi ne pirmą kartą, tačiau įdomus pasakojimas ir ėjimas nuo eksponato prie eksponato, iš vienos patalpos į kitą neprailgo, bežiūrint, besiklausant laikas prabėgo akimirksniu.
Puiki „Poezijos pavasario“ šventė, padovanojusi dvi naujas klubo nares, literatų kūrybos knygelę (almanachą) „Poezijos pavasaris“ ir Onos Striškienės rankomis sukurtą keramikinę paukštę atsklendė į Piniavą ir pasiliko laukti kitos šventės.

Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

„Kai prabyla gimtųjų kaimų vardai“

2019 m. lapkričio 7 dienos popietę Liūdynės kultūros centre vyko trijų rajonų literatų susitikimas „Kai prabyla gimtųjų kaimų vardai“. Popietė skirta Vietovardžių metams. Renginį vedė kultūros namų vadovė Karolina Raziūnienė.
Skaitymus pradėjo svečiai iš Anykščių literatų klubo „Marčiupys“. Nuoširdžiai dainavo bardas Alvydas Apeikis. Dalyvius pristatė poetė Diana Šermukšnienė. Klubo nariai perskaitė savo kūrybos eiles, skirtas Anykščiams.
Zarasų rajono Dusetų literatų klubui „Atgaiva“ atstovavo gausus būrys moterų. Jos skaitė savo ir kitų klubo narių kūrybą. Liūdynės bibliotekai padovanojo knygų kraitelę.
Panevėžio rajono literatų klubą „Polėkis“ pristatė pirmininkė Aldona Liutkevičienė. Savo kūrybą, skirtą vietovardžiams, skaitė Ona Bartulytė, Aldona Liutkevičienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Ona Striškienė po naują savo poezijos knygą „Sodžiuje“ padovanojo Anykščių ir Dusetų literatų klubams.
Apie savo kūrybą kalbėjo liūdynietė Stasė Lindienė. Ji paskaitė savo kūrybos eilių.
 Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė


Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-25, 16:51:43