2020 metai

Metai paženklinti pandemijos, palietė ir klubo narių susitikimų, renginių, išvykų, dalyvavimų poezijos renginiuose galimybes.

Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai pavasariniam susitikimui rinkosi birželio 11 dieną šio klubo pirmininkės Aldonos Liutkevičienės kiemo pavėsinėje. Susitikimas vyko, kaip priprasta – ketvirtadienį. Atvyko negausiai, nes sudėtinga atvažiuoti. Dar ne visi autobusai kursuoja, norimu laiku neišeina atvykti, o dar karštis baisiausiai svilina.
Susitikimo metu pirmininkė pasidžiaugė, kad jau tradiciškai rinksimės pirmąjį liepos ketvirtadienį. Dalia Meškonytė kalbėjo apie laikinai atidėtus leidybos darbus ir išvykas. Ona Striškienė skaitė savo naujausius kūrinius. Aptarta klubo narių išleistos knygos, almanachai.
Birželio 27 d. Krinčine vyko poezijos ir muzikos šventė „Krinčino verdenės 26“. Šventėje buvo E. Matuzevičiaus krikštasūnis Saulius Šeštakauskas su žmona Agne ir sūneliu. Poezijos ir muzikos šventėje dalyvavo 27 literatai iš Biržų, Joniškio, Kelmės, Kupiškio, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio rajonų. Iš Panevėžio rajono dalyvavo Ona Striškienė.
Sodyboje buvo gimnazistų tapybos paroda. Biržietėms buvo perduotos sodybos darželio gėlės ir žvakė – nuvežti ant Eugenijaus tėvo Viliaus Matuzevičiaus kapo Biržuose.
Liepos 2 d. Panevėžio r. bibliotekoje vyko literatų klubo „Polėkis“ susirinkimas. Prieš susitikimą bibliotekos skaitykloje vyr. bibliotekininkė Regina Murmokaitė supažindino su naujai parengta literatūros dokumentų paroda, skirta Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės gimimo 500 metų sukaktims paminėti – „Garsiausia Lietuvos meilės istorija“.
Literatūrinę popietę „Rašytojai Bronei Buivydaitei – 125-eri arba kaip galima mylėti savo Tėvynę?“ vedė Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė. Priminta B. Buivydaitės biografija. Skaitytos šviesuolės, tėvynės mylėtojos eilės. Vėliau buvo rajono kūrėjų trumpa rašymo sesija su aliuzijomis į mokytojos B. Buivydaitės eilėraščius. Baigiantis susitikimui savo kūrybos eiles skaitė Ona Bartulytė, Valė Jagelienė, Zita Skindzerienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Smagu buvo klausytis puikaus L. Lapinskienės kalbėjimo bei po pertraukos visoms susitikti, pabendrauti.
Liepos 5 d. po šv. mišių Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo VI-oji poezijos šventės „Ten, kur poezija virsta malda“. Šventės vedančioji, Kėdainių krašto literatų sambūrio prie Šv. Jurgio bažnyčios vadovė Genė Sereikienė sveikino visus taip gausiai susirinkusius į poezijos šventę.
Pirmiausia buvo pristatyti poetai, rašytojai Violeta Šoblinskaitė su vyru Gasparu Aleksa iš Jurbarko rajono, poetė, žurnalistė, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė Ona Striškienė, krašto bei kitų rajonų literatai. Šventės dalyviams buvo dovanotos gėlės, knygos ir tradicinis šventinis laikrštėlis.

Liepos 6 d. G. Petkevičaitės-Bitės namuose (Panevėžys, Šv. Zitos 18) vyko Tautinė vakaronė, kurią vedė asociacijos „Bitės namai“ pirmininkė Vitalija Vasiliauskaitė. Ji išsamiai kalbėjo apie Lietuvos didįjį kunigaikštį, pirmąjį Lietuvos karalių Mindaugą, jo Lietuvos viziją, siekius ir darbus.
V. Vasiliauskaitė tarp pasveikinimų ir kalbėjimo pakviesdavo visus padainuoti pati užvesdama dainas ir ratelius. Susirinkusius sveikino LR Seimo narys Bronislovas Matelis, Panevėžio Tarybos narys Rimantas Narkūnas. Eilėraštį „Seno namo stiklai“, susijusį su G. Petkevičaitės-Bitės namu, skaitė Onutė Striškienė. Dainavo Sveikatingumo centro ,,Vidmavita‘‘ vokalinis ansamblis ,,Pušelė‘‘, operos solistė Regina Juškienė.
Liepos 9 d. Kelmės rajono Tytuvėnų bibliotekos kiemelyje, po senais papuoštais medžiais buvo surengta respublikinė poezijos šventė ,,Po klevais“.
Tai puiki vieta, iš kurios matosi Tytuvėnų vienuolyno kompleksas, tvarkomo tvenkinio ir jo apylinkių kraštovaizdis. Šventės aplinka buvo išpuošta gėlėmis. Čia puikavosi atvežtos iš Pasvalio skulptoriaus Valiaus Remeikos akmeninės skulptūros.
Dalyvavo literatai iš Gargždų, Joniškio, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Mažeikių, N. Akmenės, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Radviliškio, Šiaulių ir Kelmės rajono.
Savo poeziją pirmiausia skaityti buvo pakviestos Ona Striškienė ir panevėžietė Ona Šerėnienė. Molinį pačių sukurtą varpelį „Pelėda“ literatės dovanojo Kelmės literatų klubo „Vieversys“ pirmininkui Viktorui Gulbinui.

Liepos 13 d. Palangoje svečių namuose „Gluosnis“ bepoilsiaudami surengėme poetinę popietę. Pirmiausia gražiai poilsiautojo Petro buvo perskaityta S. Valiūno „Birutės daina“ apdainuojanti Kęstučio žmoną, Vytauto Didžiojo motiną, kilusią iš Palangos. J. Strielkūno eiles „Lietuva“ deklamavo panevėžietė Regina Bausienė. Savo kūrybos eiles apie Dreverną, gamtą, būtį skaitė Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos „Menų sodas“, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė Ona Striškienė. Kiti poilsiautojai papasakojo, kur buvo, ką aplankė, ką gražaus surado.
Liepos 17 d. Klaipėdos rajono Jono Lankučio VB ir literatų klubas „Potekstė“ Agluonėnuose organizavo jau tradiciniais tapusius „Vasaros skaitymus“. buvo susirinkę iš Klaipėdos, Kretingos, Rietavo, Šilalės bei kitų rajonų. Aukštaitijos regionui atstovavo rytų aukštaičių tarme savo kūrybą skaičiusi Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė, Ona Jankevičiūtė-Striškienė.
Prieš renginį buvo galimybė susipažinti su etnografine sodyba, jos pastatais, eksponatais. Ši restauruota Mažosios Lietuvos sodyba skiriasi nuo mums įprastų aukštaitiškų sodybų. Naujai perstatytame klojimo teatre skambėjo sveikinimai, palinkėjimai ir poetinis žodis.
Liepos 18 dienos vakare Diliauskų kaime (Pasvalio r.) buvo švenčiama 12-oji poezijos šventė „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“. Šventė „Iš versmės man atnešk tą mėnulį“buvo skirta Pauliaus Širvio 100-osims gimimo metinėms. Šventę vedė Diliauskų skyriaus administratorė Gražina Paliulienė. Iš Vilniaus atvykęs kolektyvas „Nalšia“ parodė meninę programą, paskirtą poetui P. Širviui.
Dalyvavo aplinkinių rajonų literatai. Iš Panevėžio rajono eiles skaitė Ona Striškienė, pritardama gitara dainavo Virginija Stundžienė. Skaitomas eiles keitė muzikiniai kolektyvai. Visiems atlikėjams buvo dovanota austinė juostelė „Naktiniai skaitymai“ (audėja Virginija Trybienė iš Pušaloto) ir vaistažolių rinkinys dekoratyviai pasiūtame krepšelyje.
Vyko įspūdingas lazerių šau. Pasvalio rajono bendruomenės visus vaišino senoviniu receptu vietoje virtomis rožytėmis ir žagarėliais (Diliauskų). Vietoje buvo verdama soti ir skani „Patalkių košė“ (Daujėnų). Čia pat gamintais ir išvirtais virtinukais su plaučiais, varške, užpiltais spirgais vaišino Riaubonių bendruomenė. Pasvaliečiai visada priima labai vaišingai.

Rugpjūčio 7 d. pavakarį keliavome į Stebeikėlių kaimą (Pasvalio r.). Ten vyko Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos skelbto poeto Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymų-konkurso „Po tėvynės dangum“ vienas iš renginių. Popietę „Tėviškėje po Stebeikėlių ąžuolu“ vedė Pumpėnų bibliotekininkė Deimantė Janšauskienė. Ji trumpai, koncentruotai peržvelgė poeto B. Brazdžionio biografiją, kūrybinį palikimą. Bibliotekininkės buvo parengta fotografijų parodėlė.
Konkursui pasirinktas B. Brazdžionio eiles skaitė Gabija Jareckaitė iš Pumpėnų ir Saulė Gaigalaitė iš Pušaloto. Mėgstamas B. Brazdžionio eiles skaitė Ona Striškienė iš Paįstrio. Mintinai poeto eiles deklamavo Vida Likaitė-Kazilionienė iš Daujėnų. Prisiminimais apie susitikimą su poetu-tautos šaukliu 1989 m. Stebeikėliuose pasidalino ir eiles perskaitė Gita Krušinskienė iš Pumpėnų. Prisiminimais apie susitikimus su B. Brazdžioniu kalbėjo buvusi Pumpėnų bibliotekininkė Stefanija Mickienė. Ji susirinkusiesiems Pateikė šių susitikimų akimirkų albumą.
Rugpjūčio 14 d. įvyko Pasvalio Mariaus Katiliškio VB skelbto poeto Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymų-konkurso „Po tėvynės dangum“ popietė. Skaitymas-konkursas vyko Pasvalio centre prie Senojo tilto, šalia muzikanto Antanėlio skulptūros.
Renginį vedė Birutė Ladygienė. Susirinkusius sveikino Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Seimo narys Antanas Matulas. Skaitymuose dalyvavo: gimnazistai, Pasvalio rajono skaitovai ir literatai, daujėnietė Vida Kaziliūnienė, Ona Strikšienė iš Panevėžio rajono. Popietėje grojo ir dainavo mokytojas Sigitas Paliulis.

Rugpjūčio 27 d. Biržų pilies menėje buvo poezijos ir draugystės šventė „Myliu kiekvieną dieną“. Ją surengė Biržų neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“. Šventinį renginį vedė klubo pirmininkas Egidijus Saldys, jam talkininkavo klubo narė Ona Varnienė.

Šventėje dalyvavo kuriantys iš Anykščių, Mažeikių Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei biržiečiai. Labai gražiai, dovanodama Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ almanachą „Svalia ta gyslelė“, kalbėjo klubo pirmininkė Regina Grubinskienė. Šventėje savo kūrybos eiles skaitė „Polėkio“ klubo narės – Aldona Liutkevičienė, Zita Skindzerienė, Adelė Samulionienė, Ona Striškienė. Tarp sveikinimo žodžių ir poezijos skambėjo Raubonių saviveiklininkų nuoširdžiai dainuojamos dainos. Visi skaičiusieji buvo apdovanoti klubo „Svajokliai“ padėkomis, gėlėmis ir dovanėlėmis.
Rugpjūčio 30 d. Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) Panevėžio skyriaus narės vyko į Petrešiūnų kaimą Rokiškio rajone. Važiuota pas Vitą Mačiulienę, gyvenančią visai šalia Petrešiūnų piliakalnio. Važiuoti buvo labai įdomu, nes kraštovaizdis žymiai išraiškingesnis nei Panevėžio rajone.
Tą dieną poezijos posmais ant Petrešiūnų piliakalnio išlydėta vasara. Pirmiausia poeziją skaitė rokiškėnai. Poezijos posmus keisdavo kanklių skambėjimas. Panevėžiečių vardu susirinkusius pasveikino Birutė Ramanauskienė. Savo kūrybos eilėmis prabilo Valerija Jagelienė, Ona Striškienė. Stasė Daukantienė iš Velžio labai gražiai deklamavo Justino Marcinkevičiaus eiles.

Rugsėjo 3 d. Panevėžio rajono savivaldybės VB vykusiame literatų klubo „Polėkis“ narių susitikime kalbėta apie poetą Paulių Širvį. Ateinantį poeto jubiliejų. Jam rugsėjo 6 dieną būtų suėję šimtas metų, deja, poeto nebeturime jau keturiasdešimt vieneri. P. Širvio poezija tebėra mielai skaitoma, tebeskamba jo posmai, virtę dainomis.
Praėjęs laikas neišdildė prisiminimų apie susitikimus su poetu. Apie P. Širvio lankymąsi Miežiškiuose kalbėjo mokytoja Ona Bartulytė. Apie poeto apsilankymą Smilgiuose pasakojo mokytoja Aldona Liutkevičienė. Valerija Jagelienė ir Ona Striškienė pasakojo apie rugpjūčio 30 dieną lankymąsi Rokiškio rajone Petrešiūnų kaime, kur šventės metu buvo prisimintas poetas Paulius Širvys.
Po to pristatyta klubo narės Adelės Danguolės Jankevičiūtės-Samulionienės antroji knyga „Išsaugoti prisiminimai“. Ši knyga skirta Lietuvos tautodailės ir vaistažolininkės Eugenijos Šimkūnaitės metams. Adelė, bebaigianti aštuntąją dešimtį, rankdarbių nepaleidžia iš rankų. Jai paklusta virbalai, vašelis. Ji yra perpratusi mezgimo ant grėblio techniką. Nertus puošnius šalius mielai dovanoja, jos kūrinius nusižiūrėjusioms draugėms, giminaitėms, taip pat mėgsta verti ir formuoti įvairias gėles, jų puokštes, medelius iš įvairių karolių. Autorė savo knygą padovanojo Panevėžio rajono bibliotekai.
Rugsėjo 18 d. Pasvalyje ant Senojo tilto prie Antanėlio skulptūros vyko Mariaus Katiliškio skaitymai. Skaitymai rengiami minint rašytojo gimtadienį. Kas treji metai biblioteka skelbia meninės raiškos konkursą, kurioje dalyvauti gali rašantys iš visos Lietuvos. Renginį vedė Kotryna Kraptavičiūtė ir Faustas Petriškis.
Šiam konkursui buvo pateikti 24 darbai. Daugiausia konkursui kūrybos pateikė pasvaliečiai. Panevėžio rajonui atstovavo Adelė Danguolė Samulionienė ir Ona Striškienė. Rašinius siuntė Joniškio, Biržų rajonų kūrėjai. Dalyviai apdovanoti Padėkos raštais, knygomis.
Spalio 1 d. Panevėžio rajono bibliotekoje vėl susitiko rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai. Vyr. bibliotekininkė kraštotyrai Vidmanta Trečiokienė priminė Panevėžio rajono jubiliejines datas. Kalbėjo apie fotografą Tadą Bajarūną. Tadas Bajarūnas gimė 1890 m. spalio28 d. Nevapolyje (Radviliškio r.). Fotografuoti išmoko tarnaudamas carinėje kariuomenėje. Apie 1920 m. apsigyveno Krekenavoje. Fotografavo Krekenavos krašto žmones, vaizdus, visuomenei svarbius momentus, iškilmes ir kt. Didžioji jo fotografinio palikimo dalis perduota Panevėžio kraštotyros muziejui, nemažai nuotraukų saugoma Rumšiškių liaudies buities muziejuje.
Literatų susitikime pristatytas tarptautinis meilės lyrikos almanachas „Meilės atodūsiai“, kurį išleido Lietuvos kūrybinės raiškos asociacija „Menų sodas“ (sud. Danutė Ruseckaja). Iš jo savo eiles skaitė Emilija Valentinavičienė ir Ona Striškienė. Kitos klubo narės skaitė naujas eiles, skirtas gamtai, rudeniui. Klubo narė Zita Skindzerienė padėkojo literatėms už dalyvavimą Sakralinės poezijos skaitymuose „Vilties paukštė“ Berčiūnuose.
Spalio 4 d. Panevėžyje, Liekupio bendruomenėje vyko sporto šventė ,,Į sveikatą“. Šventę rengiant talkininkavo daug savanorių. Šventėje dalyvavo jaunimo kolektyvas SOLIDARUMO KAVA, įvairių organizacijų, vietinės ir aplinkinių bendruomenių, nariai.
Pirmiausia buvo atidaryta naujai įrengta krepšinio aikštelė, juostelę perkirpo bendruomenės pirmininkas Vaclovas Laucius. Susirinkusius sveikino popietėje dalyvavę svečiai. Ona Striškienė išsakė nuoširdžius palinkėjimus. Mielą muzikinę ir sportinę programėlę parodė vietinis Liekupio bendruomenės jaunimas. Vyko gausybė sporto varžybų. Jose dalyvavo jauni, pagyvenę, šeimomis. Dagiausia emocijų sukėlė virvės traukimo varžybos. Ilgiausia užsitęsė varžymasis prie šaškių ir šachmatų lentų. Moterų tarpe Ona Striškienė užėmė pirmą vietą. Daug padėkos raštų, asmeninių dovanėlių buvo įteikta varžybų dalyviams.
Tradiciškai advento metu – lapkričio pabaigoje ar gruodžio pradžioje – Paberžėje (Kėdainių r.) vykdavo poeto Rainerio Marijos Rilkės skaitymai. Jie būdavo esant Tėvui Stanislovui, būdavo ir paskui. Tradiciškai prasidėdavo 16 valandą ir ne kitaip. Tatai prisimenu, nes teko skaitymuose būti, šiemet yra kitaip.
Panevėžietė filologė, bibliotekininkė Albina Saladūnaitė prisiminė: „Ar tu atmeni, kaip Rilkę skaitydavo Tėvelis Stanislovas?“. Taip, to neperteiksi, reikėjo girdėti. Girdėti ne tik Skaitymų dienoj, kituose pasisėdėjimuose ir ypač pas jį būriui žmonių sutinant Naujuosius Metus...
Jau kelinti metai rudenį Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje (Panevėžio r.) vyksta Sakralinės poezijos ir R. M.Rilkės poezijos skaitymai. Šiais metais Rilkės kūrybą skaitė čia vykusios poezijos šventės „Vilties paukštė“ dalyviai ir aktorius, režisierius Rimantas Teresas. Kartu skambėjo ir kunigo Algirdo Dauknio fleita grojamos melodijos.
Lietuvoje išleista apie dešimt kūrėjo poezijos rinkinių ir romanas. Kūrinius į lietuvių kalbą vertė V. P. Bložė, J. Degutytė, S. Geda, J. Juškaitis. H. Nagys, M. Indriliūnas, vienuolis Tėvas Stanislovas. Tėvas Stanislovas yra sakęs: „Iš Rilkės eilėraščių pajuntame jo giesmę „esimui“. Jis nedažo pesimistiškai, tik konstatuoja, kad buvimas, viskas čia yra tik vieną kartą.“ Tėvo Stanislovo vertimai išsiskiria tuo, kad jis stengėsi kuo tiksliau perteikti prasmę, nekreipdamas dėmesio į skambesį. Nieko nedailino, iš originalo tiesiog vertė pažodžiui ir kaip įtaigiai skambėdavo Rilkės žodžiai, skaitomi Tėvo Stanislovo.

 Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė


Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-14, 10:24:38