PANEVĖŽIO RAJONO LITERATŲ KLUBAS „POLĖKIS“

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2013 m. gegužės 23 dieną vyko pirmasis Panevėžio rajono literatų susitikimas „Kūrybos pašaukti“.  Susitikimo metu literatai nusprendė, kad  reikia organizacijos, kuri rajono literatus sujungtų į bendrą veiklą, padėtų populiarinti jų kūrybą.
Klubo steigiamasis susirinkimas įvyko 2013 m. spalio 17 dieną. Į susirinkimą atvyko šešiolika kuriančių rajono žmonių. Literatai  vieningai pritarė klubo steigimui,  siūlė ir išrinko pavadinimą,  tarybą  ir prezidentą. Panevėžio rajono literatų klubas “Polėkis” įregistruotas 2014 metų balandžio 9 dieną kaip viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija . Klubo prezidentė - Aldona Liutkevičienė.
Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ veiklos tikslai - suburti kuriančius Panevėžio rajono literatus, ugdyti jų talentą, organizuoti klubo narių kūrinių leidybą, rūpintis  rajono literatūrinės kultūros išsaugojimu.
Panevėžio rajono literatų klubas sieks bendradarbiauti su kitų rajonų ir  miestų literatais, menininkų kūrybinėmis organizacijomis.
Jei rašote patys, ar tiesiog mėgstate poeziją, tuomet Literatų klubas „Polėkis“ kaip tik Jums.
Visus norinčius dalyvauti klubo veikloje, kviečiame į susitikimus kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį nuo 14 val. Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ( Beržų g. 50, Panevėžys)

Daugiau informacijos tel. (8 45) 57 55 74,  el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 

Panevėžio rajono literatai susitinka kas mėnesį

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusiame Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narių susitikime rugsėjo pradžioje kalbėta apie poetą Paulių Širvį, jo jubiliejinį gimtadienį. Pristatyta klubo narės Adelės Danguolės Samulionienės knyga „Išsaugoti prisiminimai“. Knyga skirta Lietuvos tautodailės ir Eugenijos Šimkūnaitės metams. Ją sudaro keturi skyriai. Rašoma apie tėviškę, jos grožį. Vaizdingai aprašoma gamta, jos metų laikai, jų kaita. Knygoje dalijamasi prisiminimais apie mokslo ir darbo metus. Autorė ryškiai atkuria tradicinių švenčių šventimo papročius.

Spalio 1 d. Panevėžio rajono bibliotekoje vėl susitiko rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai. Vyr. bibliotekininkė kraštotyrai Vidmanta Trečiokienė priminė Panevėžio rajono jubiliejines datas. Kalbėjo apie fotografą Tadą Bajarūną. Tadas Bajarūnas gimė 1890 m. spalio 28 d. Nevapolyje (Radviliškio r.). Fotografuoti išmoko tarnaudamas carinėje kariuomenėje. Apie 1920 m. apsigyveno Krekenavoje. Fotografavo Krekenavos krašto žmones, vaizdus, visuomenei svarbius momentus, iškilmes ir kt. Didžioji jo fotografinio palikimo dalis perduota Panevėžio kraštotyros muziejui, nemažai nuotraukų saugoma Rumšiškių liaudies buities muziejuje. Literatų susitikime pristatytas tarptautinis meilės lyrikos almanachas „Meilės atodūsiai“, kurį išleido Lietuvos kūrybinės raiškos asociacija „Menų sodas“ (sud. Danutė Ruseckaja). Iš jo savo eiles skaitė Emilija Valentinavičienė ir Ona Striškienė. Kitos klubo narės skaitė naujas eiles, skirtas gamtai, rudeniui. Klubo narė Zita Skindzerienė padėkojo literatėms už dalyvavimą Sakralinės poezijos skaitymuose „Vilties paukštė“. Šie skaitymai jau penktąjį kartą vyko Berčiūnų bažnyčioje. Šventės metu buvo skaitoma Rainerio Marijos Rilkės poezija.

Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

 

 „Kai prabyla gimtųjų kaimų vardai“

2019 m. lapkričio 7 dienos popietę Liūdynės kultūros centre vyko trijų rajonų literatų susitikimas „Kai prabyla gimtųjų kaimų vardai“. Popietė skirta Vietovardžių metams. Renginį vedė kultūros namų vadovė Karolina Raziūnienė.

Skaitymus pradėjo svečiai iš Anykščių literatų klubo „Marčiupys“. Nuoširdžiai dainavo bardas Alvydas Apeikis. Dalyvius pristatė poetė Diana Šermukšnienė. Klubo nariai perskaitė savo kūrybos eiles, skirtas Anykščiams.

Zarasų rajono Dusetų literatų klubui „Atgaiva“ atstovavo gausus būrys moterų. Jos skaitė savo ir kitų klubo narių kūrybą. Liūdynės bibliotekai padovanojo knygų kraitelę.

Panevėžio rajono literatų klubą „Polėkis“ pristatė pirmininkė Aldona Liutkevičienė. Savo kūrybą, skirtą vietovardžiams, skaitė Ona Bartulytė, Aldona Liutkevičienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Ona Striškienė po naują savo poezijos knygą „Sodžiuje“ padovanojo Anykščių ir Dusetų literatų klubams.

Apie savo kūrybą kalbėjo liūdynietė Stasė Lindienė. Ji paskaitė savo kūrybos eilių.

 Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubą „Polėkis“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė

Panevėžiečių poezija skambėjo Troškūnuose

Panevėžio rajono literatų klubas „Polėkis“ per savo 2017-ųjų paskutinįjį susitikimą vyko į Troškūnus. Liko sužavėti apsilankymu gretimo Anykščių rajono miestelyje. Nuvykę pirmiausia buvo pakviesti aplankyti Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčią. Sutiko ir visą buvimo laiką lydėjo, pasakojo daug žinantis, paslaugus bažnyčios patarnautojas.
Mūrinė bažnyčia statyta (1774-1789), joje gausu barokinių elementų, septyni altoriai.  Vertingiausias kūrinys bažnyčioje – stebuklingu laikomas Marijos Rožančiaus Karalienės paveikslas, kurį turbūt atsivežė bernardinai 17 a. pab. atvykdami į Troškūnus. 18 a. pab. pastatytas ir mūrinis U formos naujas vienuolyno pastatas.
Vienas iš kelionės sumanymų buvo paskaityti ir pasiklausyti po bažnyčios skliautais aidinčių savo kūrybos sakralios poezijos posmų. Klubo koordinatorės Vidmantos Trečiokienės  padrąsinti savo eiles skaitė Ona Bartulytė, Stasys Grigas, Valerija Jagelienė, Adelė Samulionienė, Vidutė Sereikienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Akustika buvo puiki, nuotaika pakylėta, o jausena nenusakoma.
Apžiūrėtas bažnyčios rūsys, dalis jo restauruota. Palaidojimams skirtame rūsyje kapaviečių neišliko. Čia buvo vienuolių laidojimo patalpa, koridoriuje stovėjo karstai, sarkofagai. Po 1863 m. sukilimo carinė valdžia uždarė vienuolyną, viskas pradėjo nykti.
Lankytasi vienuolyno patalpose. Pirmojo aukšto koridoriaus sienas puošia dovanoti kraštiečio amerikiečio savamokslio dailininko Jono Mačėno darbai. Yra gražiai suremontuota erdvi salė ir kitos patalpos. Antrame aukšte kambariai atvykstantiems.
Lydimi klubo narės mokytojos Onos Bartulytės ėjome į senąsias, dar 18 a. įsteigtas kapines. Kapinės yra apjuostos akmenų mūro tvora. Kapinėse yra koplyčia, daug senų medžiu, įdomių paminklų. Ėjome prie Felicijos Bartkevičienės (1873 –1945) palaidojimo vietos. Didelių tujų apsuptyje, kapavietėje šalia savo sesers Juzefos Okuličienės, palaidota viena žymiausių 20 a. pr. bei tarpukario Lietuvos moterų.
Felicija Bortkevičienė dar 19 a. pab. gyvendama Vilniuje įsitraukė į liberaliosios visuomenės veiklą, rūpinosi „Varpo“, „Ūkininko“ bei kitų draudžiamų leidinių platinimu. Ji buvo viena spaustuvės „Varpas“ steigėjų, 1922-1936 m. buvo laikraščio „Lietuvos žinios“ atsakingoji redaktorė, straipsnių autorė. Dalyvavo Valstiečių liaudininkų partijos veikloje 1920–1922 m. Steigiamojo Seimo atstovė. Pasak amžininkų, buvo viena intelektualiausių to meto asmenybių, galėjusi ir valstybės prezidente būti. Prie kapo uždegėme žvakes.

Ona Striškienė, Lietuvos kaimo rašytojų, Panevėžio rajono literatų klubas „Polėkis“ narė