PANEVĖŽIO RAJONO LITERATŲ KLUBAS „POLĖKIS“

Atnaujinta: Antradienis, 10 sausio 2023 09:20

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2013 m. gegužės 23 dieną vyko pirmasis Panevėžio rajono literatų susitikimas „Kūrybos pašaukti“.  Susitikimo metu literatai nusprendė, kad  reikia organizacijos, kuri rajono literatus sujungtų į bendrą veiklą, padėtų populiarinti jų kūrybą.
Klubo steigiamasis susirinkimas įvyko 2013 m. spalio 17 dieną. Į susirinkimą atvyko šešiolika kuriančių rajono žmonių. Literatai  vieningai pritarė klubo steigimui,  siūlė ir išrinko pavadinimą,  tarybą  ir prezidentą. Panevėžio rajono literatų klubas “Polėkis” įregistruotas 2014 metų balandžio 9 dieną kaip viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija . Klubo prezidentė - Aldona Liutkevičienė.
Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ veiklos tikslai - suburti kuriančius Panevėžio rajono literatus, ugdyti jų talentą, organizuoti klubo narių kūrinių leidybą, rūpintis  rajono literatūrinės kultūros išsaugojimu.
Panevėžio rajono literatų klubas sieks bendradarbiauti su kitų rajonų ir  miestų literatais, menininkų kūrybinėmis organizacijomis.
Jei rašote patys, ar tiesiog mėgstate poeziją, tuomet Literatų klubas „Polėkis“ kaip tik Jums.
Visus norinčius dalyvauti klubo veikloje, kviečiame į susitikimus kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį nuo 14 val. Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ( Beržų g. 50, Panevėžys) 

Susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį 14 val.

Daugiau informacijos tel. (8 45) 57 55 74,  el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai pirmajame 2023 metų susitikime pagerbė kraštiečio Juozapo Gudavičiaus atminimą. Šiemet minime kompozitoriaus, kapelmeisterio, choro dirigento, vargonininko, pedagogo J. Gudavičiaus 150-ąsias gimimo metines.

Renginio metu literatams pristatyta bibliotekos parengta paroda ir dar kartą perklausyta žymiausia jo sukurta daina „Kur giria žaliuoja“ (muzika Juozo Gudavičiaus (1873–1939), eilės Ksavero Sakalausko-Vanagėlio (1863–1938). Daugelis J. Gudavičiaus kūrinių tebeskamba iki šiol – kad ir žymusis „Dainų dainelės“ konkurso šaukinys „Aš padainuosiu“ ar, jau minėta, dainų šventėse skambanti „Kur giria žaliuoja“, daugelis kitų.
Klubo narė paįstrietė Ona Striškienė perpasakojo kompozitoriaus dukters poetės Reginos Algės Gudavičiūtės prisiminimus apie tėvą: eilėraščių autorė išleidusi ir atsiminimų knygą „Susitikimai su tėvu“. Joje pasakojama apie garsųjį autorės tėvą – pirmąjį Lietuvos kariuomenės kapelmeisterį, kompozitorių, dirigentą Juozapą Gudavičių.
Popietės laikas neprailgo, prie arbatos puodelio literatės skaitė R.A. Gudavičiūtės ir savo kurtos poezijos posmus. Patikėkite, buvo smagus ir prasmingas metų pradžios renginys.

 

Vidmanta Trečiokienė

  

Rudeninis Panevėžio rajono literatų susitikimas

Rugsėjo 8 d. vyko Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ susitikimas. Renginys prasidėjo Panevėžio rajono PŠC salėje. Joje apžiūrėjome literatų klubo narės, mokytojos Aldonos Liutkevičienės vasarą pieštus paveikslus. Autorė kalbėjo, kad ji ant drobės daugiausia piešia natūroje – prieš akis turėdama gėles. Ją sveikino centro metodininkė Nijolė Magelinskienė.
Poezijos skaitymams eita į rajono bibliotekos mokymo klasę. Su kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus, gimusio 1932 m. Molainių kaime, Panevėžio rajone, supažindino vyr. bibliotekininkė Vidmanta Trečiokienė. Savo kūrybą skaitė Roberta Grumadienė, Valerija, Jagelienė, Aldona Liutkevičienė, Vidutė Sereikienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Buvo kalbėta apie 2022 m. literačių išleistas knygas.
Roberta Grumadienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė bibliotekai dovanojo šiais metais dienos šviesą išvydusias knygas. Dalintasi vasaros įspūdžiais, ateities planais.

Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

Poezijos šventė Piniavoje

Pirmąjį birželio ketvirtadienį (06.02 d.) Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narės rinkosi į poezijos šventę. Literatų šventė „Poezijos pavasaris 2022“ vyko Piniavoje. Pirmiausia lankytasi literatės Emilijos Valentinavičienės ir jos vyro Kazimiero išpuoselėtoje sodyboje. Pasigrožėta gėlynais, gražiu sodu, puikiais augalais, augančiais jų šiltnamyje. Slepiantis nuo lietaus šventė buvo erdvioje Valentinavičių šeimos svetainėje. Šventiniu susitikimu pasidžiaugė ir susirinkusius pasveikino Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Vidmanta Trečiokienė. Ona Striškienė pristatė pačios sudarytą literatų klubo „Polėkis“ narių eilių rinkinėlį, skirtą „Poezijos pavasariui“. Piniavos vyresn. bibliotekininkė Jolanta Šimeliūnienė pristatė piniavietę menininkę, eilių kūrėją Danguolę Šukienę. Ji perskaitė puikų savąjį eilėraštį, plojimais buvo priimta į klubo nares. Labai nuotaikingai visiems prisistatė nauja klubo narė Roberta Grumadienė. Ji skaitė savo eiles ir ištrauką iš knygos, aprašančios kelionę į kalnus. Prie vaišingai padegto stalo savo poeziją skaitė klubo narės – Aldona Liutkevičienė, Vida Sereikienė, Zita Skindzerinė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė.
Vėliau lankytas Panevėžio rajono garbės piliečio, muziejininko Klemenso Sakalausko sodyba-muziejus. Jis kruopščiai pasakojo ir rodė sukauptus didelius ir mažesnius eksponatus. Paklausus aiškino restauravimo, saugojimo subtilybes. Dauguma lankėsi ne pirmą kartą, tačiau įdomus pasakojimas ir ėjimas nuo eksponato prie eksponato, iš vienos patalpos į kitą neprailgo, bežiūrint, besiklausant laikas prabėgo akimirksniu.
Puiki „Poezijos pavasario“ šventė, padovanojusi dvi naujas klubo nares, literatų kūrybos knygelę (almanachą) „Poezijos pavasaris“ ir Onos Striškienės rankomis sukurtą keramikinę paukštę atsklendė į Piniavą ir pasiliko laukti kitos šventės.

Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

 

2020 metai

Metai paženklinti pandemijos, palietė ir klubo narių susitikimų, renginių, išvykų, dalyvavimų poezijos renginiuose galimybes.

Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai pavasariniam susitikimui rinkosi birželio 11 dieną šio klubo pirmininkės Aldonos Liutkevičienės kiemo pavėsinėje. Susitikimas vyko, kaip priprasta – ketvirtadienį. Atvyko negausiai, nes sudėtinga atvažiuoti. Dar ne visi autobusai kursuoja, norimu laiku neišeina atvykti, o dar karštis baisiausiai svilina.
Susitikimo metu pirmininkė pasidžiaugė, kad jau tradiciškai rinksimės pirmąjį liepos ketvirtadienį. Dalia Meškonytė kalbėjo apie laikinai atidėtus leidybos darbus ir išvykas. Ona Striškienė skaitė savo naujausius kūrinius. Aptarta klubo narių išleistos knygos, almanachai.
Birželio 27 d. Krinčine vyko poezijos ir muzikos šventė „Krinčino verdenės 26“. Šventėje buvo E. Matuzevičiaus krikštasūnis Saulius Šeštakauskas su žmona Agne ir sūneliu. Poezijos ir muzikos šventėje dalyvavo 27 literatai iš Biržų, Joniškio, Kelmės, Kupiškio, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio rajonų. Iš Panevėžio rajono dalyvavo Ona Striškienė.
Sodyboje buvo gimnazistų tapybos paroda. Biržietėms buvo perduotos sodybos darželio gėlės ir žvakė – nuvežti ant Eugenijaus tėvo Viliaus Matuzevičiaus kapo Biržuose.
Liepos 2 d. Panevėžio r. bibliotekoje vyko literatų klubo „Polėkis“ susirinkimas. Prieš susitikimą bibliotekos skaitykloje vyr. bibliotekininkė Regina Murmokaitė supažindino su naujai parengta literatūros dokumentų paroda, skirta Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės gimimo 500 metų sukaktims paminėti – „Garsiausia Lietuvos meilės istorija“.
Literatūrinę popietę „Rašytojai Bronei Buivydaitei – 125-eri arba kaip galima mylėti savo Tėvynę?“ vedė Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė. Priminta B. Buivydaitės biografija. Skaitytos šviesuolės, tėvynės mylėtojos eilės. Vėliau buvo rajono kūrėjų trumpa rašymo sesija su aliuzijomis į mokytojos B. Buivydaitės eilėraščius. Baigiantis susitikimui savo kūrybos eiles skaitė Ona Bartulytė, Valė Jagelienė, Zita Skindzerienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Smagu buvo klausytis puikaus L. Lapinskienės kalbėjimo bei po pertraukos visoms susitikti, pabendrauti.
Liepos 5 d. po šv. mišių Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo VI-oji poezijos šventės „Ten, kur poezija virsta malda“. Šventės vedančioji, Kėdainių krašto literatų sambūrio prie Šv. Jurgio bažnyčios vadovė Genė Sereikienė sveikino visus taip gausiai susirinkusius į poezijos šventę.
Pirmiausia buvo pristatyti poetai, rašytojai Violeta Šoblinskaitė su vyru Gasparu Aleksa iš Jurbarko rajono, poetė, žurnalistė, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė Ona Striškienė, krašto bei kitų rajonų literatai. Šventės dalyviams buvo dovanotos gėlės, knygos ir tradicinis šventinis laikrštėlis.

Liepos 6 d. G. Petkevičaitės-Bitės namuose (Panevėžys, Šv. Zitos 18) vyko Tautinė vakaronė, kurią vedė asociacijos „Bitės namai“ pirmininkė Vitalija Vasiliauskaitė. Ji išsamiai kalbėjo apie Lietuvos didįjį kunigaikštį, pirmąjį Lietuvos karalių Mindaugą, jo Lietuvos viziją, siekius ir darbus.
V. Vasiliauskaitė tarp pasveikinimų ir kalbėjimo pakviesdavo visus padainuoti pati užvesdama dainas ir ratelius. Susirinkusius sveikino LR Seimo narys Bronislovas Matelis, Panevėžio Tarybos narys Rimantas Narkūnas. Eilėraštį „Seno namo stiklai“, susijusį su G. Petkevičaitės-Bitės namu, skaitė Onutė Striškienė. Dainavo Sveikatingumo centro ,,Vidmavita‘‘ vokalinis ansamblis ,,Pušelė‘‘, operos solistė Regina Juškienė.
Liepos 9 d. Kelmės rajono Tytuvėnų bibliotekos kiemelyje, po senais papuoštais medžiais buvo surengta respublikinė poezijos šventė ,,Po klevais“.
Tai puiki vieta, iš kurios matosi Tytuvėnų vienuolyno kompleksas, tvarkomo tvenkinio ir jo apylinkių kraštovaizdis. Šventės aplinka buvo išpuošta gėlėmis. Čia puikavosi atvežtos iš Pasvalio skulptoriaus Valiaus Remeikos akmeninės skulptūros.
Dalyvavo literatai iš Gargždų, Joniškio, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Mažeikių, N. Akmenės, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Radviliškio, Šiaulių ir Kelmės rajono.
Savo poeziją pirmiausia skaityti buvo pakviestos Ona Striškienė ir panevėžietė Ona Šerėnienė. Molinį pačių sukurtą varpelį „Pelėda“ literatės dovanojo Kelmės literatų klubo „Vieversys“ pirmininkui Viktorui Gulbinui.

Liepos 13 d. Palangoje svečių namuose „Gluosnis“ bepoilsiaudami surengėme poetinę popietę. Pirmiausia gražiai poilsiautojo Petro buvo perskaityta S. Valiūno „Birutės daina“ apdainuojanti Kęstučio žmoną, Vytauto Didžiojo motiną, kilusią iš Palangos. J. Strielkūno eiles „Lietuva“ deklamavo panevėžietė Regina Bausienė. Savo kūrybos eiles apie Dreverną, gamtą, būtį skaitė Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos „Menų sodas“, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė Ona Striškienė. Kiti poilsiautojai papasakojo, kur buvo, ką aplankė, ką gražaus surado.
Liepos 17 d. Klaipėdos rajono Jono Lankučio VB ir literatų klubas „Potekstė“ Agluonėnuose organizavo jau tradiciniais tapusius „Vasaros skaitymus“. buvo susirinkę iš Klaipėdos, Kretingos, Rietavo, Šilalės bei kitų rajonų. Aukštaitijos regionui atstovavo rytų aukštaičių tarme savo kūrybą skaičiusi Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė, Ona Jankevičiūtė-Striškienė.
Prieš renginį buvo galimybė susipažinti su etnografine sodyba, jos pastatais, eksponatais. Ši restauruota Mažosios Lietuvos sodyba skiriasi nuo mums įprastų aukštaitiškų sodybų. Naujai perstatytame klojimo teatre skambėjo sveikinimai, palinkėjimai ir poetinis žodis.
Liepos 18 dienos vakare Diliauskų kaime (Pasvalio r.) buvo švenčiama 12-oji poezijos šventė „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“. Šventė „Iš versmės man atnešk tą mėnulį“buvo skirta Pauliaus Širvio 100-osims gimimo metinėms. Šventę vedė Diliauskų skyriaus administratorė Gražina Paliulienė. Iš Vilniaus atvykęs kolektyvas „Nalšia“ parodė meninę programą, paskirtą poetui P. Širviui.
Dalyvavo aplinkinių rajonų literatai. Iš Panevėžio rajono eiles skaitė Ona Striškienė, pritardama gitara dainavo Virginija Stundžienė. Skaitomas eiles keitė muzikiniai kolektyvai. Visiems atlikėjams buvo dovanota austinė juostelė „Naktiniai skaitymai“ (audėja Virginija Trybienė iš Pušaloto) ir vaistažolių rinkinys dekoratyviai pasiūtame krepšelyje.
Vyko įspūdingas lazerių šau. Pasvalio rajono bendruomenės visus vaišino senoviniu receptu vietoje virtomis rožytėmis ir žagarėliais (Diliauskų). Vietoje buvo verdama soti ir skani „Patalkių košė“ (Daujėnų). Čia pat gamintais ir išvirtais virtinukais su plaučiais, varške, užpiltais spirgais vaišino Riaubonių bendruomenė. Pasvaliečiai visada priima labai vaišingai.

Rugpjūčio 7 d. pavakarį keliavome į Stebeikėlių kaimą (Pasvalio r.). Ten vyko Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos skelbto poeto Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymų-konkurso „Po tėvynės dangum“ vienas iš renginių. Popietę „Tėviškėje po Stebeikėlių ąžuolu“ vedė Pumpėnų bibliotekininkė Deimantė Janšauskienė. Ji trumpai, koncentruotai peržvelgė poeto B. Brazdžionio biografiją, kūrybinį palikimą. Bibliotekininkės buvo parengta fotografijų parodėlė.
Konkursui pasirinktas B. Brazdžionio eiles skaitė Gabija Jareckaitė iš Pumpėnų ir Saulė Gaigalaitė iš Pušaloto. Mėgstamas B. Brazdžionio eiles skaitė Ona Striškienė iš Paįstrio. Mintinai poeto eiles deklamavo Vida Likaitė-Kazilionienė iš Daujėnų. Prisiminimais apie susitikimą su poetu-tautos šaukliu 1989 m. Stebeikėliuose pasidalino ir eiles perskaitė Gita Krušinskienė iš Pumpėnų. Prisiminimais apie susitikimus su B. Brazdžioniu kalbėjo buvusi Pumpėnų bibliotekininkė Stefanija Mickienė. Ji susirinkusiesiems Pateikė šių susitikimų akimirkų albumą.
Rugpjūčio 14 d. įvyko Pasvalio Mariaus Katiliškio VB skelbto poeto Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymų-konkurso „Po tėvynės dangum“ popietė. Skaitymas-konkursas vyko Pasvalio centre prie Senojo tilto, šalia muzikanto Antanėlio skulptūros.
Renginį vedė Birutė Ladygienė. Susirinkusius sveikino Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Seimo narys Antanas Matulas. Skaitymuose dalyvavo: gimnazistai, Pasvalio rajono skaitovai ir literatai, daujėnietė Vida Kaziliūnienė, Ona Strikšienė iš Panevėžio rajono. Popietėje grojo ir dainavo mokytojas Sigitas Paliulis.

Rugpjūčio 27 d. Biržų pilies menėje buvo poezijos ir draugystės šventė „Myliu kiekvieną dieną“. Ją surengė Biržų neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“. Šventinį renginį vedė klubo pirmininkas Egidijus Saldys, jam talkininkavo klubo narė Ona Varnienė.

Šventėje dalyvavo kuriantys iš Anykščių, Mažeikių Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei biržiečiai. Labai gražiai, dovanodama Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ almanachą „Svalia ta gyslelė“, kalbėjo klubo pirmininkė Regina Grubinskienė. Šventėje savo kūrybos eiles skaitė „Polėkio“ klubo narės – Aldona Liutkevičienė, Zita Skindzerienė, Adelė Samulionienė, Ona Striškienė. Tarp sveikinimo žodžių ir poezijos skambėjo Raubonių saviveiklininkų nuoširdžiai dainuojamos dainos. Visi skaičiusieji buvo apdovanoti klubo „Svajokliai“ padėkomis, gėlėmis ir dovanėlėmis.
Rugpjūčio 30 d. Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) Panevėžio skyriaus narės vyko į Petrešiūnų kaimą Rokiškio rajone. Važiuota pas Vitą Mačiulienę, gyvenančią visai šalia Petrešiūnų piliakalnio. Važiuoti buvo labai įdomu, nes kraštovaizdis žymiai išraiškingesnis nei Panevėžio rajone.
Tą dieną poezijos posmais ant Petrešiūnų piliakalnio išlydėta vasara. Pirmiausia poeziją skaitė rokiškėnai. Poezijos posmus keisdavo kanklių skambėjimas. Panevėžiečių vardu susirinkusius pasveikino Birutė Ramanauskienė. Savo kūrybos eilėmis prabilo Valerija Jagelienė, Ona Striškienė. Stasė Daukantienė iš Velžio labai gražiai deklamavo Justino Marcinkevičiaus eiles.

Rugsėjo 3 d. Panevėžio rajono savivaldybės VB vykusiame literatų klubo „Polėkis“ narių susitikime kalbėta apie poetą Paulių Širvį. Ateinantį poeto jubiliejų. Jam rugsėjo 6 dieną būtų suėję šimtas metų, deja, poeto nebeturime jau keturiasdešimt vieneri. P. Širvio poezija tebėra mielai skaitoma, tebeskamba jo posmai, virtę dainomis.
Praėjęs laikas neišdildė prisiminimų apie susitikimus su poetu. Apie P. Širvio lankymąsi Miežiškiuose kalbėjo mokytoja Ona Bartulytė. Apie poeto apsilankymą Smilgiuose pasakojo mokytoja Aldona Liutkevičienė. Valerija Jagelienė ir Ona Striškienė pasakojo apie rugpjūčio 30 dieną lankymąsi Rokiškio rajone Petrešiūnų kaime, kur šventės metu buvo prisimintas poetas Paulius Širvys.
Po to pristatyta klubo narės Adelės Danguolės Jankevičiūtės-Samulionienės antroji knyga „Išsaugoti prisiminimai“. Ši knyga skirta Lietuvos tautodailės ir vaistažolininkės Eugenijos Šimkūnaitės metams. Adelė, bebaigianti aštuntąją dešimtį, rankdarbių nepaleidžia iš rankų. Jai paklusta virbalai, vašelis. Ji yra perpratusi mezgimo ant grėblio techniką. Nertus puošnius šalius mielai dovanoja, jos kūrinius nusižiūrėjusioms draugėms, giminaitėms, taip pat mėgsta verti ir formuoti įvairias gėles, jų puokštes, medelius iš įvairių karolių. Autorė savo knygą padovanojo Panevėžio rajono bibliotekai.
Rugsėjo 18 d. Pasvalyje ant Senojo tilto prie Antanėlio skulptūros vyko Mariaus Katiliškio skaitymai. Skaitymai rengiami minint rašytojo gimtadienį. Kas treji metai biblioteka skelbia meninės raiškos konkursą, kurioje dalyvauti gali rašantys iš visos Lietuvos. Renginį vedė Kotryna Kraptavičiūtė ir Faustas Petriškis.
Šiam konkursui buvo pateikti 24 darbai. Daugiausia konkursui kūrybos pateikė pasvaliečiai. Panevėžio rajonui atstovavo Adelė Danguolė Samulionienė ir Ona Striškienė. Rašinius siuntė Joniškio, Biržų rajonų kūrėjai. Dalyviai apdovanoti Padėkos raštais, knygomis.
Spalio 1 d. Panevėžio rajono bibliotekoje vėl susitiko rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai. Vyr. bibliotekininkė kraštotyrai Vidmanta Trečiokienė priminė Panevėžio rajono jubiliejines datas. Kalbėjo apie fotografą Tadą Bajarūną. Tadas Bajarūnas gimė 1890 m. spalio28 d. Nevapolyje (Radviliškio r.). Fotografuoti išmoko tarnaudamas carinėje kariuomenėje. Apie 1920 m. apsigyveno Krekenavoje. Fotografavo Krekenavos krašto žmones, vaizdus, visuomenei svarbius momentus, iškilmes ir kt. Didžioji jo fotografinio palikimo dalis perduota Panevėžio kraštotyros muziejui, nemažai nuotraukų saugoma Rumšiškių liaudies buities muziejuje.
Literatų susitikime pristatytas tarptautinis meilės lyrikos almanachas „Meilės atodūsiai“, kurį išleido Lietuvos kūrybinės raiškos asociacija „Menų sodas“ (sud. Danutė Ruseckaja). Iš jo savo eiles skaitė Emilija Valentinavičienė ir Ona Striškienė. Kitos klubo narės skaitė naujas eiles, skirtas gamtai, rudeniui. Klubo narė Zita Skindzerienė padėkojo literatėms už dalyvavimą Sakralinės poezijos skaitymuose „Vilties paukštė“ Berčiūnuose.
Spalio 4 d. Panevėžyje, Liekupio bendruomenėje vyko sporto šventė ,,Į sveikatą“. Šventę rengiant talkininkavo daug savanorių. Šventėje dalyvavo jaunimo kolektyvas SOLIDARUMO KAVA, įvairių organizacijų, vietinės ir aplinkinių bendruomenių, nariai.
Pirmiausia buvo atidaryta naujai įrengta krepšinio aikštelė, juostelę perkirpo bendruomenės pirmininkas Vaclovas Laucius. Susirinkusius sveikino popietėje dalyvavę svečiai. Ona Striškienė išsakė nuoširdžius palinkėjimus. Mielą muzikinę ir sportinę programėlę parodė vietinis Liekupio bendruomenės jaunimas. Vyko gausybė sporto varžybų. Jose dalyvavo jauni, pagyvenę, šeimomis. Dagiausia emocijų sukėlė virvės traukimo varžybos. Ilgiausia užsitęsė varžymasis prie šaškių ir šachmatų lentų. Moterų tarpe Ona Striškienė užėmė pirmą vietą. Daug padėkos raštų, asmeninių dovanėlių buvo įteikta varžybų dalyviams.
Tradiciškai advento metu – lapkričio pabaigoje ar gruodžio pradžioje – Paberžėje (Kėdainių r.) vykdavo poeto Rainerio Marijos Rilkės skaitymai. Jie būdavo esant Tėvui Stanislovui, būdavo ir paskui. Tradiciškai prasidėdavo 16 valandą ir ne kitaip. Tatai prisimenu, nes teko skaitymuose būti, šiemet yra kitaip.
Panevėžietė filologė, bibliotekininkė Albina Saladūnaitė prisiminė: „Ar tu atmeni, kaip Rilkę skaitydavo Tėvelis Stanislovas?“. Taip, to neperteiksi, reikėjo girdėti. Girdėti ne tik Skaitymų dienoj, kituose pasisėdėjimuose ir ypač pas jį būriui žmonių sutinant Naujuosius Metus...
Jau kelinti metai rudenį Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje (Panevėžio r.) vyksta Sakralinės poezijos ir R. M.Rilkės poezijos skaitymai. Šiais metais Rilkės kūrybą skaitė čia vykusios poezijos šventės „Vilties paukštė“ dalyviai ir aktorius, režisierius Rimantas Teresas. Kartu skambėjo ir kunigo Algirdo Dauknio fleita grojamos melodijos.
Lietuvoje išleista apie dešimt kūrėjo poezijos rinkinių ir romanas. Kūrinius į lietuvių kalbą vertė V. P. Bložė, J. Degutytė, S. Geda, J. Juškaitis. H. Nagys, M. Indriliūnas, vienuolis Tėvas Stanislovas. Tėvas Stanislovas yra sakęs: „Iš Rilkės eilėraščių pajuntame jo giesmę „esimui“. Jis nedažo pesimistiškai, tik konstatuoja, kad buvimas, viskas čia yra tik vieną kartą.“ Tėvo Stanislovo vertimai išsiskiria tuo, kad jis stengėsi kuo tiksliau perteikti prasmę, nekreipdamas dėmesio į skambesį. Nieko nedailino, iš originalo tiesiog vertė pažodžiui ir kaip įtaigiai skambėdavo Rilkės žodžiai, skaitomi Tėvo Stanislovo.

 Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė

 

 „Kai prabyla gimtųjų kaimų vardai“

2019 m. lapkričio 7 dienos popietę Liūdynės kultūros centre vyko trijų rajonų literatų susitikimas „Kai prabyla gimtųjų kaimų vardai“. Popietė skirta Vietovardžių metams. Renginį vedė kultūros namų vadovė Karolina Raziūnienė.

Skaitymus pradėjo svečiai iš Anykščių literatų klubo „Marčiupys“. Nuoširdžiai dainavo bardas Alvydas Apeikis. Dalyvius pristatė poetė Diana Šermukšnienė. Klubo nariai perskaitė savo kūrybos eiles, skirtas Anykščiams.

Zarasų rajono Dusetų literatų klubui „Atgaiva“ atstovavo gausus būrys moterų. Jos skaitė savo ir kitų klubo narių kūrybą. Liūdynės bibliotekai padovanojo knygų kraitelę.

Panevėžio rajono literatų klubą „Polėkis“ pristatė pirmininkė Aldona Liutkevičienė. Savo kūrybą, skirtą vietovardžiams, skaitė Ona Bartulytė, Aldona Liutkevičienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Ona Striškienė po naują savo poezijos knygą „Sodžiuje“ padovanojo Anykščių ir Dusetų literatų klubams.

Apie savo kūrybą kalbėjo liūdynietė Stasė Lindienė. Ji paskaitė savo kūrybos eilių.

 Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė

Panevėžiečių poezija skambėjo Troškūnuose

Panevėžio rajono literatų klubas „Polėkis“ per savo 2017-ųjų paskutinįjį susitikimą vyko į Troškūnus. Liko sužavėti apsilankymu gretimo Anykščių rajono miestelyje. Nuvykę pirmiausia buvo pakviesti aplankyti Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčią. Sutiko ir visą buvimo laiką lydėjo, pasakojo daug žinantis, paslaugus bažnyčios patarnautojas.
Mūrinė bažnyčia statyta (1774-1789), joje gausu barokinių elementų, septyni altoriai.  Vertingiausias kūrinys bažnyčioje – stebuklingu laikomas Marijos Rožančiaus Karalienės paveikslas, kurį turbūt atsivežė bernardinai 17 a. pab. atvykdami į Troškūnus. 18 a. pab. pastatytas ir mūrinis U formos naujas vienuolyno pastatas.
Vienas iš kelionės sumanymų buvo paskaityti ir pasiklausyti po bažnyčios skliautais aidinčių savo kūrybos sakralios poezijos posmų. Klubo koordinatorės Vidmantos Trečiokienės  padrąsinti savo eiles skaitė Ona Bartulytė, Stasys Grigas, Valerija Jagelienė, Adelė Samulionienė, Vidutė Sereikienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė. Akustika buvo puiki, nuotaika pakylėta, o jausena nenusakoma.
Apžiūrėtas bažnyčios rūsys, dalis jo restauruota. Palaidojimams skirtame rūsyje kapaviečių neišliko. Čia buvo vienuolių laidojimo patalpa, koridoriuje stovėjo karstai, sarkofagai. Po 1863 m. sukilimo carinė valdžia uždarė vienuolyną, viskas pradėjo nykti.
Lankytasi vienuolyno patalpose. Pirmojo aukšto koridoriaus sienas puošia dovanoti kraštiečio amerikiečio savamokslio dailininko Jono Mačėno darbai. Yra gražiai suremontuota erdvi salė ir kitos patalpos. Antrame aukšte kambariai atvykstantiems.
Lydimi klubo narės mokytojos Onos Bartulytės ėjome į senąsias, dar 18 a. įsteigtas kapines. Kapinės yra apjuostos akmenų mūro tvora. Kapinėse yra koplyčia, daug senų medžiu, įdomių paminklų. Ėjome prie Felicijos Bartkevičienės (1873 –1945) palaidojimo vietos. Didelių tujų apsuptyje, kapavietėje šalia savo sesers Juzefos Okuličienės, palaidota viena žymiausių 20 a. pr. bei tarpukario Lietuvos moterų.
Felicija Bortkevičienė dar 19 a. pab. gyvendama Vilniuje įsitraukė į liberaliosios visuomenės veiklą, rūpinosi „Varpo“, „Ūkininko“ bei kitų draudžiamų leidinių platinimu. Ji buvo viena spaustuvės „Varpas“ steigėjų, 1922-1936 m. buvo laikraščio „Lietuvos žinios“ atsakingoji redaktorė, straipsnių autorė. Dalyvavo Valstiečių liaudininkų partijos veikloje 1920–1922 m. Steigiamojo Seimo atstovė. Pasak amžininkų, buvo viena intelektualiausių to meto asmenybių, galėjusi ir valstybės prezidente būti. Prie kapo uždegėme žvakes.

Ona Striškienė, Lietuvos kaimo rašytojų, Panevėžio rajono literatų klubas „Polėkis“ narė