G. Petkevičaitės - Bitės literatūrinės premijos teikimas 2022 m.