G. Petkevičaitės - Bitės literatūrinės premijos teikimas 2021 m.