G. Petkevičaitės - Bitės literatūrinės premijos teikimas 2019 m.