G. Petkevičaitės - Bitės literatūrinės premijos teikimas 2017 m.