Karjera

Skelbiama atranka Karsakiškio bibliotekos vyresniojo bibliotekininko pareigoms eiti

Darbo funkcijos atlikimo vieta: Karsakiškio biblioteka, Lėvens g.  8, Karsakiškis, Panevėžio r.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo funkcija, pareigybė: vyresniojo bibliotekininko pareigybė priskiriama A2 lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

Darbo krūvis: 0,5 etato pareigose.

Nustatoma darbo laiko norma (valandos per savaitę): 20 val. per savaitę.

Darbo pradžia: 2024 m. gegužės 15 d.

Darbo užmokestis: atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant šakutėse numatytą atitinkantį pareiginės algos pastoviosios dalies 0,68 - 0,74  koeficientą, taikomą užimamam etato dydžiui priklauso nuo išsilavinimo, darbo stažo ir įgytos patirties.

Reikalavimai pretendentui:

  • – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą ar jam prilygintą aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) pageidautina pedagoginį, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje; privalumas – bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritis
  • –būti susipažinęs su Bibliotekos nuostatais, kitais bibliotekų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis; puikiai dirbti kompiuteriu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Sutikimą asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
  2. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Darbo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  6. Gyvenimo aprašymą.
  7. Atrankai pretendentas gali pateikti per trejus metus įgytų kompetencijų pagrindžiančių dokumentų kopijas bei buvusių darboviečių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2024 m. gegužės 10 d. įskaitytinai.

Dokumentai pateikiami bibliotekos raštinėje adresu Beržų g. 50, Panevėžys, arba siunčiami elektroniniu paštu direktore@panrbiblioteka.lt.

Telefonas pasiteirauti: (8 45) 58 70 50.   

Direktorė Rūta Bagdonienė


Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-22, 08:24:39