Leidinių skolinimas

  • Bibliotekos vartotojai aptarnaujami abonementuose (knygos skolinamos į namus) ir skaityklose. Skolintis leidinius į namus gali visi registruoti bibliotekos skaitytojai.
  • Iš Bibliotekos į namus skolinama po 10 leidinių iš kiekvieno fondo 30 dienų. Naujai gautų ir paklausių leidinių išdavimo terminas gali būti trumpesnis.
  • į namus pasiskolintas knygas galima pratęsti 30 dienų, išskyrus atvejus, kai yra laiku negrąžintų knygų arba knyga jau užsakyta ar rezervuota kito vartotojo;
  • Jei knyga skaitytojui reikalinga ilgiau ir jos nereikalauja kiti skaitytojai - naudojimosi laiką galima pratęsti virtualiai, atėjus į biblioteką, paskambinus tel. (8-45) 58 70 48 arba elektroniniu paštu: abonementas@panrbiblioteka.lt, vaikai@panrbiblioteka.lt.
  • iki nustatyto termino negrąžinus knygos pradedami skaičiuoti delspinigiai; jų dydis yra 1 euro centas už vieną knygą. Įsakymas dėl delspinigių už laiku negrąžintus bibliotekos dokumentus (pdf, 474 KB)
  • Norimą leidinį, naudojantis bibliotekos elektroniniu katalogu, galima užsakyti. Jei visi reikiamo leidinio egzemplioriai užimti, skaitytojas jį gali rezervuoti naudodamasis bibliotekos elektroniniu katalogu arba pateikdamas žodinį prašymą bibliotekininkui.
  • Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti savo elektroniniame formuliare: https://ibiblioteka.lt/metis/
  • Po bibliotekos darbo valandų, dokumentą (-us) galima palikti knygų grąžinimo dėžėje, esančioje prie įėjimo į biblioteką.
  • Kitos skaitytojų aptarnavimo sąlygos numatytos Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės (pdf, 1 MB).

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-11, 14:57:20