Sausis

Renginiai Viešojoje bibliotekoje (Beržų g. 50, Panevėžys), tel. 8 45 58 70 48
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
Iki sausio 5 d. „Tradicinės Pasvalio krašto pirštinės“. Senojo mezgimo amato puoselėtojos Linos Bartašienės parengta paroda / Galerija „Prie knygų“ Danutė Pamerneckytė
Iki sausio 6 d. „Žiemos pasipasakojimai“. Panevėžio m. dailės mokyklos moksleivių tapybos darbų paroda / Vaikų literatūros skaitykla Lida Žukauskaitė
Iki sausio 6 d. „Prano Mašioto šviesa“. Literatūros paroda. Prozininkui, vertėjui P. Mašiotui – 160 / Vaikų literatūros skaitykla  Vida Ambraškaitė
2–31 d. „K+M+B. Krikščionybės tema literatūroje“. Knygų paroda / Viešosios bibliotekos abonementas Skirmantė Petrauskienė
4 d. 14.00 val.  Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narių susitikimas / Viešosios bibliotekos mokymų klasė Vidmanta Trečiokienė
6 d. 11 val. 13 val. „Robotikos laboratorijos“ pradedantiesiems su Lego Education WeDo 2.0. / Viešosios bibliotekos mokymų klasė Laura Telyčėnienė-Kupstė
8–29 d. „Trečiasis Lietuvos statutas“: 1588 metais išleistas, 2023 m. pirmą kartą išverstas į lietuvių kalbą. Vienos knygos paroda / Viešosios bibliotekos skaitykla Regina Murmokaitė
8 –31 d. „Pasaulio įvairovė Lietuvos knygų iliustracijose“. Žinomų Lietuvos knygų iliustruotojų darbų paroda (parodos kuratorė Dovilė Tomkutė) / Vaikų literatūros skaitykla; Galerija „Prie knygų“ Lida Žukauskaitė,
Danutė Pamerneckytė
10-18 d. Statistinių ataskaitų pristatymas Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Tekstinių ataskaitų pristatymas  Edita Grucienė
10 d. 9.30 val. „Maminukų akademija“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams Bernatonių bibliotekoje Lida Žukauskaitė
10 d. 12.00–15.00 val.

Informacinio raštingumo mokymai „Viešosios paslaugos internetu“ / Viešosios bibliotekos mokymų klasė. Registracija:el.paštu: l.telyceniene@panrbiblioteka.ltarba tel. +370 657 60638

Laura Telyčėnienė-Kupstė
10 d. 17.00 val. Suaugusiųjų knygų klubo susitikimas. M. Krügerio knygos „Turino komedija“ aptarimas / Viešosios bibliotekos mokymų klasė Skirmantė Petrauskienė
11 d. 11.00 val.

Literatūros klasikų kūrinių vinilo plokštelėse pristatymas: poema „Metai“. Skirta K. Donelaičio 310-osioms gimimo metinėms

Danutė Pamerneckytė
11–20 d. Laiškas Laisvės gynėjui. Virtualus pristatymas skirtas Sausio 13-ajai / https://www.panrbiblioteka.lt/ Danutė Pamerneckytė

11 d. 12.00–15.00 val.
Informacinio raštingumo mokymai „Socialiniai tinklai“ / Viešosios bibliotekos mokymų klasė. Registracija: el. paštu: l.telyceniene@panrbiblioteka.lt arba tel. +370 657 60638 Laura Telyčėnienė Kupstė
12 d. 15.30 val.

Jaunimo knygų klubo susitikimas. R. Bradbury romano „451° Farenheito“ aptarimas

Skirmantė Petrauskienė
31 d. 11.00 val. Maminukų akademijos inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams / Vaikų literatūros skaitykla  Lida Žukauskaitė,
Vida Ambraškaitė
31 d. Virtualus rajono bibliotekos darbuotojų pasitarimas Edita Grucienė
Nuorodos: https://www.panrbiblioteka.lt/lt/ , https://www.facebook.com/Panrbiblioteka , https://www.facebook.com/Maminuk%C5%B3-Akademija-367857183915244/
Berčiūnų biblioteka (Rožių g. 1, Berčiūnų k.,), tel. 55 34 48
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
2 d. „Atverkime duris Naujiesiems stebuklams“. Literatūros paroda Viktorija Skačkauskaitė 
12 d. 14.00 val. „Tą naktį žuvo keturiolika“. Popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Viktorija Skačkauskaitė 
25 d. „Vilnius fotografijose. Knygų paroda Viktorija Skačkauskaitė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Ber%C4%8Di%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-2843829669176553/?ref=page_internal
Berniūnų biblioteka (Jaunystės g. 11, Berniūnų k.), tel. 58 02 63
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
5 d.  „Trys Karaliai“. Virtualus informacijos pristatymas Rasa Budrevičienė
12 d.  „Gyvi atmintyje". Virtuali paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai Rasa Budrevičienė
29-31 d. „Berniūnų kaimas ir kraštiečiai“. Knygų ir dokumentų paroda Rasa Budrevičienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Berni%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-214044462096693/
Bernatonių biblioteka (Draugystės g. 22, Bernatonių k.), tel. 55 98 38
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
2 d. 13.00 val. „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“. Literatūros popietė bibliotekoje, minint poeto K. Donelaičio 310-ąsias metines Lina Rima Šatienė 
10 d. 9.30 val.  „Susitikime bibliotekoje: svečiuose Maminukų akademija“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams Bernatonių bibliotekoje Lina Rima Šatienė 
12 d. 12.00 val. „Laisvės kaina“. Spaudinių paroda ir popietė lankytojams, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Lina Rima Šatienė 
17 d. 13.00 val. „Knygų Kalėdos“. Popietė prie arbatos ir akcijos rezultatų aptarimas  Lina Rima Šatienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Bernatoniubiblioteka/
Daniūnų biblioteka (Pavasario g. 13, Daniūnų k.), 42 02 65
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
2 d. „Lietuvių rašytoja, dailės istorikė Kristina Sabaliauskaitė”. Literatūros paroda, skirta rašytojos 50 –ečiui paminėti Zita Osipovienė
12 d.  „Kraštietis Juozas Balčikonis - dailininkas tekstilininkas“. Virtualus informacijos pristatymas, skirtas kraštiečio Juozo Balčikonio 100 – osioms metinėms paminėti Zita Osipovienė
12 d. „1991 –ųjų Sausio įvykius prisiminus“. Spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Zita Osipovienė
20 d. „Agronomas, zootechnikas Juozas Kunskas“. Virtualus informacijos pristatymas, skirtas kraštiečio Juozo Kunsko 115 –osioms gimimo metinėms paminėti Zita Osipovienė
FB nuoroda:  https://www.facebook.com/daniunubiblioteka
Daukniūnų biblioteka (Kapynės g. 2, Daukniūnų k.), tel. 55 71 04
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
11 d. „Mano puošnios Kalėdos...“.  Virtuali kraštietės Linos Žilinskaitės kalėdinių rankdarbių paroda Aušra Krištaponytė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/daukniunupanrbiblioteka/
Dembavos biblioteka (Veteranų g. 1, Dembava), tel. 59 41 19
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
16 d. 15.00 val. Knygų klubo narių susitikimas Agne Piskarskienė
26 d. 15.00 val. „Paskutinė stotis - Aušvicas". Renginys skirtas Tarptautinei holokausto aukų atminimo dienai paminėti Agne Piskarskienė
FB nuoroda:  https://www.facebook.com/pages/category/Library/Dembavos-biblioteka-421360088303396/
Ėriškių biblioteka (Ėriškių g. 16, Ėriškių k.), tel. 55 57 37
Data Pavadnimas Atsakingas asmuo
2 d. „Kristijono Donelaičio eilėraščių skrynelė“. Literatūros paroda, skirta rašytojo 310-osioms gimimo metinėms Ieva Petraitienė 
5 d. 15.00 val.  „Pasidarykime karūną patys“. Kūrybinė valanda su vaikais Ieva Petraitienė 
12 d.  „Atmintis gyva, nes liudija“. Literatūros paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Ieva Petraitienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/eriskiubiblioteka/
Geležių biblioteka (Parko g. 2, Geležių k.), tel. 55 03 93
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
12 d. „Laisvės kaina“. Dokumentų paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Janina Kubilienė 
16 d. 16.30 val. „Knygos naujokės“. Naujai gautų knygų pristatymas Janina Kubilienė 
FB nuoroda:  https://www.facebook.com/geleziaipanrbiblioteka.lt/
Gustonių biblioteka-UDC (M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k.), tel. 58 69 33
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
2-31 d. Vaikų dienos centro veiklos (antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais) Regina Masiokienė
3, 10, 17, 24 31 d. 10.00 val. Projekto „2023 m. Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai bibliotekoje (vad. G. Ambraškienė) Regina Masiokienė
10 d. „Viltis gimusi Sausio naktį”. Spaudinių paroda ,skirta Laisvės gynėjų dienai. Regina Masiokienė
24 d. „Vilniaus veidai“. Literatūros ir meno albumų paroda Regina Masiokienė
24 d. 13.00 val. Akcijos „Bibliotekų knygų Kalėdos‘‘ baigiamasis renginys. Skaitytojų klubo „Žolynėlis‘‘ popietė   Regina Masiokienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Gustonių-Biblioteka-106064537557190/
Jotainių biblioteka (Ramygalos g. 2, Jotainių k.), tel. 58 09 91
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
2 d.  „Kristijonui Donelaičiui -310‘‘, skirta lietuvių grožinės literatūros pradininko, poeto Kristijono Donelaičio 310-mečiui Danguolė Zulumskienė
18, 25 d. 15.30 val. „Personažai iš knygelių‘‘. Garsinių skaitymų popietės ir kūrybiniai užsiėmimai vaikams Danguolė Zulumskienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Jotaini%C5%B3-biblioteka-111162987260213/
Krekenavos biblioteka (Birutės a. 1, Krekenava), tel. 59 31 59
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
 15 d. „Rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei- 50“. Literatūros paroda Irma Pažemeckienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Krekenavos-biblioteka-115394370150773
Linkaučių biblioteka (Norušių g. 10, Linkaučių k.), tel. 59 82 37
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
1–31 d. 14.00 –18.00 val. Linkaučių bibliotekos Vaikų dienos centro veiklos (pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis) Irena Milkintienė,
Jūratė Pagojienė
2, 16 d. 10.00 val. „Rašymas yra kaip kelionė: Kristina Sabaliauskaitė”. Antradieniniai susitikimai Irena Milkintienė
12 d. 16.00 val. „1991 m. sausio 13 d. Vilniuje ir Panevėžyje“. Dokumentinio Jono Čergelio filmo pristatymas ir aptarimas Irena Milkintienė
24 d. 16.00 val. „Žemė mūsų rankose: mąstyk globaliai – gyvenk tvariai“. Edukacija vaikams, skirta Tarptautinei edukacijos dienai Irena Milkintienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Linkau%C4%8Di%C5%B3-biblioteka-1777393022556748/
Liūdynės bibliotekoje (Ramioji g. 2, Liūdynės k.)
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
8 d. „Trys Karaliai jau atvyko“. Akcija bibliotekos lankytojams vaikams Ugnė Kazlauskaitė 

15 d. 13.00 val.

perkeliama į 22 d. 13.15 val.

„Kas slepiasi knygų lentynose“. Lietuvos audiosensorinės bibliotekos edukacinė programa. Dalyvauja Velžio lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ Liūdynės sk. vaikai Ugnė Kazlauskaitė 
15–29 d. „Raudoni Vilniaus stogai“. Knygų paroda, skirta paminėti Vilniaus miesto sukakčiai Ugnė Kazlauskaitė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Li%C5%ABdyn%C4%97s-biblioteka-214710705884865/
Miežiškių biblioteka (Taikos g. 1a, Miežiškių k.), tel. 59 92 51
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
8 d. „Mets tur daug dienų...“. Knygų paroda, skirta kunigo, poeto Kristijono Donelaičio 310 m. sukakčiai paminėti Violeta Karklytė
15 d. 10.30 val. „Atmintis gyva“. Renginys vaikams, skirtas paminėti Laisvės gynėjų dieną Violeta Karklytė
24 d. „Irena Buivydaitė - lietuviškų melodramų karalienė“. Knygų paroda, skirta prozininkės, vertėjos Irenos Buivydaitės 70-mečiui paminėti Violeta Karklytė
25 d. 10.00 val. „Išmok ir pasidaryk pats“. Edukacinė popietė vaikams, skirta Tarptautinei edukacijos dienai Violeta Karklytė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Mie%C5%BEi%C5%A1ki%C5%B3-biblioteka-637913089712716/
Molainių biblioteka (Alyvų g. 2a, Molainių k.), tel. 55 61 77
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
2 d. „Reikia perskaityti 50 knygų, kad parašyčiau 5 eilutes“. Dailės istorikei, menotyros mokslų daktarei, rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei - 50 metų. Literatūros paroda Loreta Gečienė
24 d. 16.00 val. „Išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino (George Simmel)“. Popietė skaitytojams. Renginys skirtas Tarptautinei edukacijos dienai Loreta Gečienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Molaini%C5%B3-biblioteka-113527013627757/
Naujamiesčio biblioteka (S. Nėries g. 14, Naujamiestis), tel. 59 95 41
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
12 d. 8.30 val.  „Atmintis gyva, nes liudija“. Pilietinė iniciatyva Monika Dumbraitė
3,10,17, 24,31 d. 10.00 val.  Bibliotekos klubo „Mįslė“ kūrybiniai užsiėmimai Monika Dumbraitė 
24 d. 10.00 val. „Knygos skirtuko dirbtuvės“. Edukacija su bibliotekos skaitytojų klubu „Tobulėk“. Skirta Tarptautinei edukacijos dienai Monika Dumbraitė 
FB nuoroda:   https://www.facebook.com/Naujamies%C4%8Dio-biblioteka-108186590957026
Paįstrio biblioteka (Gegužinės g. 28, Pastrio k.), tel. 55 38 80
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
3, 10, 17, 24, 31 d. 13.30-16.00 val. Projekto „2024m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai bibliotekoje Jūratė Blaževičienė 
10 d. „Kristijono Donelaičio metai“. Literatūros paroda, skirta poeto K. Donelaičio 310-mečiui paminėti Jūratė Blaževičienė 
8-15 d. „Jie mūsų atmintyje gyvi“. Literatūros paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai Jūratė Blaževičienė 
25 d. 15.00 val. „Sniego žmogelių žiema“. Garsinio skaitymo valanda bibliotekos mažiesiems skaitytojams Jūratė Blaževičienė 
22-29 d. „Usnynė“. Literatūrinė paroda, skirta poeto T. Tilvyčio 120- mečiui paminėti Jūratė Blaževičienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Pa%C4%AFstrio-biblioteka-447044378820380/
Paliūniškio biblioteka (Vabalninko g. 13, Paliūniškio k.), tel. 55 93 17
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
9, 16, 23, 30 d. 10.00 val. „2023 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ veiklos bibliotekoje (vad. L. Šernienė) Dalia Runavičienė 
12 d. 11.00 val. „Kad atminties žvakelė neužgestų“. Garsiniai skaitymai
Dalyvauja Paliūniškio pagr. mokyklos vaikai (mok. D. Nekrošytė)
Dalia Runavičienė
15-30 d. „Pasimatymas su knyga“. Virtualus naujausių bibliotekos knygų pristatymas Dalia Runavičienė 
24 d. 17.30 val. Bibliotekos skaitytojų klubo „Darna“ susitikimas: pokalbiai apie literatūrą, dvasinę ir fizinę sveikatą Dalia Runavičienė
FB nuoroda:  https://www.facebook.com/palbiblioteka/
Perekšlių biblioteka (Taikos g. 5, Perekšlių k.), 55 86 20
Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo
8 d.

„Kelias į laisvės rytojų“. Dokumentų paroda Laisvės gynėjų dienai, Sausio –13-ajai paminėti

Danutė Kelpšaitė  
5-15 d.  „Knygos ateina pas skaitytojus“. Naujų knygų paroda Danutė Kelpšaitė  
Piniavos biblioteka (Žibučių g. 7, Piniavos k.), tel. 55 25 81
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
11 d. 12.00 val. „Aš skaitau!“. Perskaitytų knygų pristatymas ir diskusijos su mokiniais Jolanta Šimeliūnienė
25 d. 15.00 val.  „Šildančios eilės“. Poezijos skaitymai Jolanta Šimeliūnienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088718854101
Ramygalos biblioteka (Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala), tel. 59 26 06
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
2–17 d. „Dovanokime knygas savo bibliotekai“. Akcija „Bibliotekų knygų Kalėdos“ Marytė Čeponienė
10-31 d.  „Žiemos atostogų tankas (E. Parulskis)“. Vienos knygos paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Audronė Kaupienė
12 d. „Iškilūs kraštiečiai: sukaktys ir darbai: Juozas Balčikonis“. Virtuali paroda, skirta dailininko tekstilininko Juozo Balčikonio 100 - osioms gimimo metinėms paminėti Marytė Čeponienė
13 d. 8.00 val. „Įžiebkime vienybės ir pergalės žvakutes languose ir kiekvienas savo širdyje“. Pilietinė iniciatyva bibliotekoje, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Marytė Čeponienė
18 d. 12.00 val. „Pūgos išdaigos“. Garsiniai poetės Violetos Palčinskaitės eilėraščių skaitymai su Ramygalos gimnazijos 1a klasės mokiniais Audronė Kaupienė
19 d. 12.00 val. „Ledo vitrina“. Garsiniai poetės Violetos Palčinskaitės eilėraščių skaitymai su Ramygalos gimnazijos 1b klasės mokiniais Audronė Kaupienė
22 d. 11.00 val. „Žiemos motyvai vaikų literatūroje“. Skaitiniai apie žiemą su Ramygalos gimnazijos pradinukais Audronė Kaupienė
23 d. 11.00 val. „Kaip kiškis mokėsi drąsos". „Sensorinių skaitymų" edukacinis užsiėmimas su Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ „Drugelių“ grupės auklėtiniais Audronė Kaupienė
26 d. „Pedagogas, rašytojas Adomas Čiplys”. Virtualus informacijos pristatymas, skirtas kraštiečio Adomo Čiplio 120 – osioms gimimo metinėms paminėti Marytė Čeponienė
30 d. 11.00 val. „Zuikis Puikis". „Sensorinių skaitymų" edukacinis užsiėmimas su Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ „Kodėlčiukų“ grupės ugdytiniais Audronė Kaupienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/RamygalaBiblioteka/
Smilgių biblioteka (Ramioji g. 3, Smilgių k.), tel. 58 02 18
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
11 d. 13.00 val.  Monsinjoro P. Kuzmicko atsiminimų knygos „Mano gyvenimo kelias“ pristatymas TAU Smilgių fakulteto studentams Almonė Šalkauskienė
17 d. 15.00 val. Perkeliama į vasario mėn. Monsinjoro P. Kuzmicko atsiminimų knygos „Mano gyvenimo kelias“ pristatymas Sujetų gyventojams Almonė Šalkauskienė
17 d. 9.50 val. Papildomas renginys Monsinjoro P. Kuzmicko atsiminimų knygos „Mano gyvenimo kelias“ pristatymas ir aptarimas su Smilgių gimnazijos 10 kl. mokiniais. Organizuojama kartu su Smilgių gimnazijos biblioteka (vad. A. Kasparienė) Almonė Šalkauskienė
24 d. 15.00 val. „Žiemos rūpesčiai“. STEAM veikla Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Dalyvauja „Pelėdžiukų“ gr. Vaikai. Renginys skirtas K. Donelaičio 310-osioms gimimo metinėms Almonė Šalkauskienė 
FB nuoroda: 
Šilagalio biblioteka (Bokšto g. 5, Šilagalio k.,), tel. 55 08 25
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
12 d. „Imkit mus ir skaitykit...“. Naujų knygų paroda Audrius Mikeliūnas 
24 d. „Vaikiškos, jaunatviškos istorijos“. Naujų vaikiškų knygų paroda Audrius Mikeliūnas 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/silagalio.biblioteka/
Šilų biblioteka (Vilties g. 3, Šilų k.), tel. 58 02 69
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
3 d. „Jau saulelė vėl atkopdama...“. Literatūros paroda, skirta poeto, poemos „Metai“ autoriaus Kristijono Donelaičio 310 – osioms gimimo metinėms Vitalija Žvirblienė
12 d. „Prisiminkime nerimo dienas“. Spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai Vitalija Žvirblienė
17 d. „2024 m. Šilų krašto kalendorius“. Virtualus Šilų bendruomenės kalendoriaus pristatymas  Vitalija Žvirblienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/silu.biblioteka/
Tiltagalių biblioteka (Paežerio g. 2, Tiltagalių k.), tel. 55 91 90
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
11, 18, 25 d.
10.00-12.30 val. 
Projekto „2024 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai bibliotekoje (vad. Giedrutė Ambraškienė) Rasa Balčytienė 
19 d. 16.00 val. „Myliu knygą”. Skaitytojų klubo susitikimas Rasa Balčytienė 

26 d. 14.00 val.

Perkeliama į vasario 23 d. 14 val.

„Moters pasaulis“. Kraštietės Židronės Čereškevičienės odinių rankdarbių paroda Rasa Balčytienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Tiltagalių-biblioteka-1425579054363444/
Trakiškio biblioteka (Pergalės g. 2, Trakiškio k.), tel. 55 26 10
Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo
4 d.

„Susipažinkime - naujos knygos bibliotekoje“. Virtualus naujų knygų pristatymas

Eugenija Kiaušienė
11-18 d. „Mano tėvynė - laisva Lietuva“. Literatūros paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Eugenija Kiaušienė
18-31 d. „Koks skambus lietuviškas žodis“. Literatūros paroda, skirta poetui, poemos „Metai“ autoriui Kristijonui Donelaičiui atminti Eugenija Kiaušienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/trakiskiobiblioteka
Upytės biblioteka (Ėriškių g. 8, Upytės k.), tel. 55 55 42
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
19 d. 10.00 val. „Su stebuklinga knyga rankose...“. Literatūrinis rytmetis vaikams. Dalyvauja Upytės ikimokyklinio ugdymo sk. auklėtiniai Jolanta Mikšytė
24 d. 11.00 val.  „Noriu žinoti‘‘. Skaitytojų klubo susitikimas Jolanta Mikšytė 
29 d. „Ežiukas‘‘. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos pirmos klasės mokinių piešinių paroda  Jolanta Mikšytė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Upyt%C4%97s-biblioteka-455677814611213
Vadoklių biblioteka (Ramygalos g. 39, Vadoklių k.), tel. 55 63 41
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
17 d. 14.00 val.  „Skaitmeninis muziejus“. Edukacinis užsiėmimas. Dalyvauja Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyriaus vaikai Joana Burokienė 
26 d. „Lietuvos muitinė“. Knygų ir straipsnių paroda, skirta Tarptautinei muitininkų dienai Joana Burokienė 
29 d. „Turiningam laisvalaikiui“. Knygų paroda, skirta rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės 50-mečiui paminėti Joana Burokienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/vadokliubiblioteka/
Žibartonių biblioteka (Žibartonių g. 76, Žibartonių k.), tel. 55 74 26
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
 1-31 d. Vaikų dienos centro veiklos vaikams (antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais). Indrė Kuratnikienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/%C5%BDibartoni%C5%B3-biblioteka-107052974368365
J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus (Ustronės k.)
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
1-31 d. Edukacinių programų rengimas  Audrius Daukša
FB nuoroda: https://www.facebook.com/ustrone/  https://www.panrbiblioteka.lt/lt/
Puziniškio (G.Petkevičaitės-Bitės gimtinės) muziejus (Puziniškio k.)
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
1-31 d. Literatūrinės ekspozicijos medžiagos atnaujinimas Irena Lesvinčiūnienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Puzini%C5%A1kio-muziejus-GPetkevi%C4%8Dait%C4%97s-Bit%C4%97s-gimtin%C4%97-344252226189923
Dalyvavimas renginiuose
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
10 d. Virtualus Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis susirinkimas  R. Bagdonienė 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-06, 12:23:26