Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą ūkio dalies vedėjo pareigoms eiti

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą ūkio dalies vedėjo pareigoms eiti

2024 birželio 04

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą ūkio dalies vedėjo pareigoms eiti nuo 2024 m. rugpjūčio 1  d.

Darbas nuolatinis. Darbo vieta: Beržų g. 50, Panevėžys.

 Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės lygmuo 3

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,99

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio darbo apmokėjimo įstatymu, bibliotekos Darbo apmokėjimo sistema,  atsižvelgiant į kvalifikaciją, išsilavinimą bei darbo stažą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Aukštasis technikinis ar inžinierinis išsilavinimas.
  2. Turėti darbo patirtį dirbant ūkio dalies vedėjo pareigybei priklausomus darbus ir funkcijas.
  3. Išmanyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų reikalavimus, gerai dirbti kompiuterinėmis programomis, kitais išmaniaisiais įrenginiais.
  4. Turėti patirties rengiant vidaus dokumentus.
  5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai turi turėti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinamo dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą, kategorijas patvirtinančių dokumentų kopijos.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Konkurso komisijai pretendentas gali pateikti per trejus metus įgytų kompetencijų pagrindžiančių dokumentų kopijas bei buvusių darboviečių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia el. paštu info@panrbiblioteka.lt arba pateikia bibliotekos raštinėje Beržų g. 50, Panevėžys iki birželio 14  d. 12 val.

Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai. Apie konkursą galima pasiteirauti tel. + 370 45  587050.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-06 22:11:38