• Prezidentas Antanas Smetona

  Prezidentas Antanas Smetona

  Šiame žinomo publicisto, istoriko, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Algimanto Liekio šešių tomų rinkinyje, sudarytame naudojantis daugiau kaip 300 įvairių šaltinių, apžvelgiami iškiliausio Lietuvos politiko, Lietuvos Prezidento Antano Smetonos biografijos bruožai, kūrybinis palikimas, skelbiami įvairiuose leidiniuose publikuoti Prezidento darbai, kalbos.

  Leidinys dedikuojamas tautinės Lietuvos kūrėjui ir stiprintojui, pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai, 2019 metais sukankančioms Jo gimimo 145-osioms metinėms, prezidentavimo pradžios 100-osioms ir žūties 75-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

  Skaityti daugiau...

 • Gamtos fotografas Algimantas Lūža

  Gamtos fotografas Algimantas Lūža

  Algimantas Lūža Krekenavoje gyvena jau keturis dešimtmečius. Fotomenininkas sako, kad Isos slėnio gamta jam tapo labai brangi ir nebežino, ar Aukštaitijoje yra kas gražiau. Fotografija – ir būdas atskleisti šio krašto gamtos įvairovę, parodyti ją, ir kartu išsaugoti.

  Panevėžio rajono viešajai bibliotekai A. Lūža dovanojo septynis fotografijų albumus.

 • Einu žeme, skrendu vėju (su CD)

  Einu žeme, skrendu vėju (su CD)

  Strazdo kūrybos originalumą lemia panaši kaip ir poeto biografijoje ribų peržengimo energija. Puikiai pažinojęs lietuvių sakytinę kūrybą (liaudies dainas) ir savojo meto rašytinę kūrybą, Strazdas savo eilėse sukūrė unikalią jų formų stilistinę dermę. Lietuvių poetinės kalbos „meistravimas" buvo vienas iš Strazdo, lietuvių pasaulietinės poezijos pirmeivio, uždavinių.

 • 100 širdžių – ant Tėvynės laisvės kovų aukuro

  100 širdžių – ant Tėvynės laisvės kovų aukuro

  Šiame leidinyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, pateikiamos šimto Lietuvos didvyrių – 1918–1920 m. Lietuvos nepriklausomybės kovų ir pokario partizanų – biografijos ir svarbiausi veiklos epizodai. Šimtas didvyrių – mažytė dalelė iš dešimčių tūkstančių patriotų, kurie kovojo ir krito nuožmioje, nelygioje kovoje su žiauriais okupantais.

Puslapis 3 iš 69