Kraštotyros leidiniai

 • Savanoriai: fotografinė atmintis

  Savanoriai: fotografinė atmintis

  Savanoriai: fotografinė atmintis : iš Eugenijaus Peikštenio rinkinio / knygą sudarė Kęstutis Grigaliūnas ir Agnė Narušytė. - [Vilnius] : Vaizdų archyvas, 2017. - 206, [2] p.

  1919 m. suburta ir skubiai apmokyta Lietuvos kariuomenė padarė stebuklą – apgynė šalį net nuo trijų priešų (bolševikų, bermontininkų, lenkų) ir sudarė sąlygas įtvirtinti valstybę. Knygoje prisimenami svarbiausi Lietuvos šimtmečio istorijos veikėjai – savanoriai ir šauktiniai kareiviai, eiliniai ir puskarininkiai, kurių portretus surinko kolekcininkas Eugenijus Preikštenis. Tradicinėse ateljė fotografijose – mūsų atminties kariuomenė.

  Skaityti daugiau...

 • Nevėžis 2017

  Nevėžis 2017

  Nevėžis, 2017 : jaunųjų kūrėjų almanachas / [redaktorius ir sudarytojas Arnoldas Simėnas]. - Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2018. - 131, [3] p.

  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vykdomo projekto dalyvių – daugiausiai iš Panevėžio miesto, Panevėžio krašto – Pasvalio, Velžio – literatų ir iliustruotojų 2017 metų kūrybos almanachas.

 • Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai

  Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai

  Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai : konferencijos pranešimai : Panevėžys, 2017 10 18 / [sudarytojai Donatas Pilkauskas, Zita Pikelytė]. - Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, [2018]. - 198.

  Knyga „Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“ – svarbiausias Panevėžio kraštotyros muziejaus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo akcentas.

  Ji sudaryta iš trijų dalių. Pirmojoje publikuojami pagal Panevėžio kraštotyros muziejuje 2017 m. spalio 18 d. vykusios konferencijos „Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės kūrėjai ir puoselėtojai“ pranešimus parengti straipsniai. Antroje dalyje skelbiamos žymiausių Nepriklausomybės kovų dalyvių biografijos,

  Skaityti daugiau...

 • Kunigas Alfonsas Lipniūnas

  Kunigas Alfonsas Lipniūnas

  Kunigas Alfonsas Lipniūnas : monografijos apmatai / Stasys Yla. - Panevėžys : Komunikacijos centras "Kalba. Knyga. Kūryba", 2018. - 214, [2] p.

  Knygoje, reminatis amžininkų atsiminimais ir paties autoriaus liudijimais, įtaigiai pasakojama apie XX a. tikėjimo kankinio, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio ku. Alfonso Lipniūno (1905-1945) kitiems atiduotą gyvenimą. Tai mokymosi metai Pumpėnuose (Pasvalio r.) ir Panevėžyje, studijos Kauno kunigų seminarijoje ir Prancūzijoje, kunigystės metai tapus Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro vadu, aktyvi visuomeninė ir socialinė veikla Vilniuje einant Šv.Jonų bažnyčios kunigo, Universiteto kapeliono, Kunigų seminarijos profesoriaus ir kt. pareigas. Knyga baigiama pasakojimu apie kun. A. Lipniūno Štuthofe išgyventus dvejus metus nežmoniškų kančių ir paskutines žemiškos kelionės akimirkas Pucke (Lenkija).