• Kazimiero Daugėlos kūryba

  Kazimiero Daugėlos kūryba

  Kazimiero Daugėlos kūryba / [Kazimieras Daugėla]. - [s.a] : [s.n], [2018]. - 38 p.

  Mūsų kraštiečio K. Daugėlos leidinys, kuriame – eilės Gervinų kaimui, prisiminimai apie 1941 metų  birželo įvykius Lietuvoje ir kiti kūriniai.

  Liedinys iliustruotas Danguolės Trepulienės piešiniais.

 • Nepriklausomybės kovų paminklai Panevėžio rajone

  Nepriklausomybės kovų paminklai Panevėžio rajone

  Nepriklausomybės kovų paminklai Panevėžio rajone / Petras Juknevičius. - Panevėžys : [Reklamos agentūra „25 kadras“], 2018. - 23, [1] p.

  Leidinyje aprašomi Panevėžio rajone esantys su Lietuvos nepriklausomybės kovomis susiję kultūros paveldo objektai ir kiti šiems įvykiams skirti atminimo paminklai. Yra šaltinių ir literatūros sąrašas, reziume anglų, lietuvių, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.

 • Dienojimas

  Dienojimas

  Dienojimas : romanas / Algimantas Kaminskas. - Vilnius : Homo liber, 2018. - 143, [1] p.

  "Dienojimas " - naujas rašytojo Algimanto Kaminsko romanas apie nuotykių pilną dviejų jaunuolių vaikystę Prūsijos pasienyje, apie meilę ir karjerą, siekiant išsiveržti iš skurdžios pokario vaikystės į gerbūvį ir pripažinimą.

 • Nepriklausomos Lietuvos mokytojai

  Nepriklausomos Lietuvos mokytojai

  Nepriklausomos Lietuvos mokytojai : 1918-1940 metų biografijos / Kazys Račkauskas. - [Vilnius] : Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

  Šis bene pirmasis nepriklausomos Lietuvos pedagogų biografijų žinynas skiriamas tėvynainiams, kurie domisi mūsų tautos istorija ir kultūros paveldu. Visų pirma tiems, kas nori ir stengiasi sužinoti, kur ir kaip vaikystėje sėmėsi mokslo žinių jų tėvai, seneliai ir proseneliai, kas ir kokie buvo jų pirmieji mokytojai.
  Kultūros istorikas, žurnalistas, šiuolaikinio tautotyros savanorių sąjūdžio pradininkas dr. Kazys Račkauskas sumanė ir nuo 1998 m. vadovauja nacionalinio lygmens projektui Lietuvos pedagogų kultūros paveldas. Savo, taip pat geradarių rėmėjų lėšomis sukaupė unikalių faktų ir šioje knygoje pateikia per 500 pirmosios Lietuvos Respublikos pagrindinių švietimo židinių – šalies pradžios mokyklų mokytojų glaustą biografiją su nuotraukomis.
  Knygoje yra 21 ano meto Lietuvos apskričių apie 1150 pradžios mokyklų, kuriose 1918-1940 metais uolūs pedagogai mokė ir ugdė mūsų protėvių vaikus, rodyklė.

Puslapis 10 iš 69