Kraštotyros leidiniai

Kraštotyros leidiniai

Ilgesio paukščiai

Ilgesio paukščiai

Ilgesio paukščiai / Saulutė Genovaitė Markauskaitė. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016. - 333, [2] p.

Eilėraščių rinktinėje „Ilgesio paukščiai" giedruoja jausmai ir dvasios šviesa meilės okeanuose. Meilė - tai gamtos karūna. Pajusti meilę, susilieti su ja ir išgyventi ją... nugiedrėti... net ir po netekties ar apsvilus sparnus - nuostabiausia dovana pasaulyje. Tai vienintelis jausmas, suteikiantis žmogui saugumo pojūtį ir galimybę kurti save. Tai vidinė šviesa, pakelianti dvasią.
Bet vis dėl to mylėti labai sunku... Jei eini į tikrąją meilę - eini tarsi į ugnį suliepsnoti...
Autorė tvirtai tiki meilės galia ir pašaukimu atkovoti iš nebūties savo laiką, savo meilę ir tiesą. Apginti meilę, nes ji - didžiausia gyvenimo vertybė. Net keli Meilės spindulėliai panaikina kančias ir rūpesčius. Ir šis jausmas, sujungęs praeitį su dabartimi, keliauja ne tik iki paskutinės gyvenimo akimirkos, bet ir po jos...

Maironio sodas

Maironio sodas

Maironio sodas / parengė Aldona Ruseckaitė. - Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2017. - 107, [1] p.

Knygoje „Maironio sodas“ yra atveriamas poeto, dramaturgo, profesoriaus, rektoriaus, prelato Jono Mačiulio-Maironio dar vienas talentas – sodininkavimas. Paveldėjęs žinias ir gebėjimus iš savo tėvo Aleksandro Mačiulio, užauginusio didžiulius sodus, sūnus irgi pamėgo šį prasmingą užsiėmimą. 1909 m. Kauno senamiestyje nusipirkęs rūmus ir prie jų žemės sklypą iki pat Nemuno, užveisė sodą – su vaismedžiais, krūmais, gėlynais, daržais. Maironis daug dirbo – sodino, skiepijo, kasė lysves,

Skaityti daugiau...

Laisvės ir Tėvynės ginti : 1918-1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai

Laisvės ir Tėvynės ginti : 1918-1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai

Laisvės ir Tėvynės ginti : 1918-1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai / Algimantas Stalilionis, Vykintas Vaitkevičius. - Vilnius : Petro ofsetas; Pumpėnai, Pasvalio r. : Pumpėnų kraštiečių asociacija "Pumpėniečių viltys", 2017. - XLII, 429, [1] p.

Knyga skirta istoriniams savanoriams, kurie 1918 m. gruodžio 29 d. laikinosios Vyriausybės pakviesti stojo ginti atgimusios Lietuvos. Žinynas – duomenų surasta apie 154 asmenis – apima istoriniame Pumpėnų valsčiuje (Panevėžio aps.) gimusius, čia žemės gavusius ir ūkininkavusius, daugelį kitų darbų dirbusius, mirusius ir palaidotus Nepriklausomybės kovų dalyvius. Tai pirmieji atgimusios Lietuvos sergėtojai milicininkai, į kovą su Raudonąja armija stoję partizanai, kariai savanoriai ir šių kovotojų rėmėjai, taip pat mobilizuoti puskarininkiai ir karininkai, šauktiniai, karo kapelionas ir karo kapelmeisteris.

Skaityti daugiau...

Po Dievo dangumi - mano tauta

Po Dievo dangumi - mano tauta

Po Dievo dangumi – mano tauta : tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojos, mokytojos ir vienuolės Marijos Kazimieros Kaupaitės gyvenimas ir darbai : rinktinė / [sudarytojas Mantas Masiokas]. - [Ramygala, Panevėžio r.] : [M. Masiokas], 2017. - 543, [1] p.

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos ir Ramygalos kultūros centro parengta straipsnių rinktinė, kurioje spausdinama medžiaga apie Ramygalos kraštietės vienuolės, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjos Marijos Kaupaitės (1880–1940)  gyvenimą ir darbus. Leidinyje publikuotas ir jo sudarytojo Manto Masioko straipsnis „Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istorija“.