Kraštotyros leidiniai

Kraštotyros leidiniai

Panevėžio medikai

Panevėžio medikai

Panevėžio medikai : skiriama nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui ir tuo laiku dirbusiems Panevėžio medikams atminti / Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialas. - Panevėžys : [D. Rudžio individuali įmonė] : Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialas, 2018. - 182, [1] p.

Tai jau ketvirtas leidinys (leidinio sudarytoja Liudvika Knizikevičienė) apie Panevėžio medikus, įnešusius savo indėlį į miesto bei šalies gyventojų sveikatos apsaugą. Straipsnių rinkinyje aprašyti žymesnių medikų likimai ir nuveikti darbai.

Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.

Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.

Tai unikalus pasakojimas apie 1975 m. įvairių profesijų Lietuvos inteligentų suorganizuotą penkiolikos etapų kultūrinį pažintinį tyliosios rezistencijos žygį nuo S. Daukanto gimtinės Lenkimuose (Skuodo r.) iki Vilniaus universiteto. Žygio iniciatorius – Panevėžio žygeivių klubo narys Julius Beinortas.  Knyga gausiai iliustruota kartu keliavusio panevėžiečio fotografo Petro Dūdos nuotraukomis ir autentiškais žygio maršrutų žemėlapiais.

Atversti lapai

Atversti lapai

Bronė Buivydaitė –  rašytoja poetė, prozininkė ir dramaturgė, memuaristė, pedagogė lietuvių kalbos mokytoja. 1925–1928 m. ji dėstė lietuvių kalbą Panevėžio mokytojų seminarijoje, subūrė dramos mėgėjų būrelį ir režisavo apie 10 sceninių pastatymų. 1930 m. Panevėžyje B. Buivydaitė įsteigė Vaikų teatro draugijos skyrių, kuris 1931 m. jos spektaklio "Stebuklingoji radasta" premjera atidarė Panevėžio vaikų teatrą.

„Atversti lapai" - pirmasis lietuvių literatūroje mokyklų gyvenimo tema sukurtas ir 1934 m. Panevėžyje išleistas romanas. Nors nuo tų dienų į istorijos vingius nušuoliavo jau ne viena dešimtis metų, šis kūrinys nesensta. Priešingai - ir šiandien jis aktualus bet kokio amžiaus skaitytojui, norinčiam geriau suprasti ne tik save, bet ir tuos, kas yra šalia.

Skaityti daugiau...

Grūšnela

Grūšnela

Grūšnela [Natos] : liaudies dainų rinkinys / [dainas surinko ir užrašė Marijona Barzdienė ir Aldona Petrulaitienė]. - [Miežiškiai (Panevėžio r.)] : Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras, 2017. - 118 p.

Miežiškių kultūros centras išleido liaudies dainų rinkinį „Grūšnela“, kuriuo siekiama įamžinti daugelį metų folkloro ansamblio „Ringis“ kauptą repertuarą, išsaugoti liaudies kūrybą, perduoti jos tradicijas ateities kartoms, savo krašto istorija ir kultūra besidomintiems žmonėms.