Kovas

Renginiai Viešojoje bibliotekoje (Beržų g. 50, Panevėžys), Tel. 8 (45) 58 70 48

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

Iki 15 d.

„Metų skaitlius“. Instaliacija Lietuvių kalbos dienoms (Interaktyvus kalendorius su senaisiais mėnesių pavadinimais) / Viešosios bibliotekos abonementas

Skirmantė Petrauskienė

Lida Žukauskaitė

Iki 16 d.

„Laisvės dalią Tėvynei parnešę“. Literatūros paroda Lietuvos valstybingumo šventėms paminėti / Viešosios bibliotekos abonementas

Skirmantė Petrauskienė

Iki 16 d.

„Hic sunt dracones – čia yra drakonai“. Menininkės Nušos Jurjevič kūrybos darbų paroda (Škofja Loka, Slovėnija) /Galerija „Prie knygų“

Danutė Pamerneckytė

1–29 d.

,,Laisvi, kaip pavasariniai vėjai‘‘. Panevėžio r. Velžio vaikų lopšelio – darželio Liūdynės skyriaus vaikų piešinių paroda, skirta Lietuvos valstybingumui pažymėti /Vaikų literatūros skaitykla

Lida Žukauskaitė

1 d. (veiks iki gegužės 7 d.)

Metų knygos rinkimai 2023“: renkamų knygų penketukų pristatymo paroda / Viešosios bibliotekos abonementas

Skirmantė Petrauskienė

4–30 d.

„20 metų kartu su NATO“. Literatūros paroda, skirta NATO metams /Viešosios bibliotekos skaitykla

Regina Murmokaitė

6, 13, 20 d.  11.00 val.

Maminukų akademijos inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams / Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skaitykla

Lida Žukauskaitė

Vida Ambraškaitė

7 d. 10.00 val.

Maminukų akademijos inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai Miežiškių darželio vaikams / Miežiškių biblioteka;

Lida Žukauskaitė

7 d. 14.00 val.

Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas, skirtas Lietuvių kalbos dienoms / Viešosios bibliotekos mokymų klasė

Vidmanta Trečiokienė

13 d. 14.00 val.

Dokumentų komplektavimo tarybos posėdis

Gaiva Slivkienė

13 d. 17.00 val.

Suaugusiųjų knygų klubo susitikimas. K. Ishiguro knygos „Palaidotas milžinas“ aptarimas / Viešosios bibliotekos mokymų klasė

Skirmantė Petrauskienė

15 d. 15.30 val.

Jaunimo knygų klubo susitikimas / Viešosios bibliotekos mokymų klasė

Skirmantė Petrauskienė

16, 23 d.

11.00 val.

„Robotikos laboratorijos“ pradedantiesiems su Lego Education WeDo 2.0. / Viešosios bibliotekos mokymų klasė

Laura Telyčėnienė-Kupstė

16, 23 d.

13.00 val.

„Pasaulis per 3D akinius“. Pažintinis edukacinis renginys vaikams / Viešosios bibliotekos skaitykla

Laura Telyčėnienė-Kupstė

18 d. (veiks iki balandžio 27 d.)

„Sigito Gedos veidai“. Kilnojamoji meninių fotografijų paroda  (Kuratorius Kultūros atašė Ukrainoje  Tomas Ivanauskas) / Galerija „Prie knygų“

Danutė Pamerneckytė

26 d. 15.00 val.

Velykinės dekoravimo dirbtuvės / Piniavos biblioteka

Skirmantė Petrauskienė

27 d. 13.00 val.

„Negrožinė literatūra – paprastai ir suprantamai“: iš ciklo „Keliaujančios knygos“ / Gustonių biblioteka

Danutė Pamerneckytė

27 d. 17 val.

Velykinės dekoravimo dirbtuvės / Viešosios bibliotekos mokymų klasė

Skirmantė Petrauskienė

29 d.

derinama

„Juozas Čerkesas Besparnis – vienas aktyviausių spaudos propaguotojų Panevėžio krašte“, skirta 140-osioms Juozo Čerkeso gimimo metinėms.

Vidmanta Trečiokienė

29 d. 10.00 val.

Viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimas

Edita Grucienė

29 d.

„Stojame į NATO virtualiai“. Lietuvos įstojimo į NATO ((North Atlantic Treaty Organisation) 20-ečio jubiliejui paminėti bibliotekos savanorių sukurtas kryžiažodis Kahoot programa /https://www.facebook.com/Panrbiblioteka

Lida Žukauskaitė

30 d.

„Rieda rieda saulės margutis“. Panevėžio m. lopšelio-darželio „Draugystė“ velykinė vaikų piešinių paroda / Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skaitykla;

Lida Žukauskaitė

Nuorodos: https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbibliotekahttps://www.facebook.com/Maminuk%C5%B3-Akademija-367857183915244/

Berčiūnų biblioteka (Liepų g. 14, Berčiūnų k.), Tel. 8 (45) 55 34 48

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

1 d. 15.00 val.

„Pirmoji pavasario diena”. Knygos “365 dienos sode, darže“ pristatymas

Viktorija Skačkauskaitė

8 d.

„Mūsų vardas Lietuva“. Literatūros paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Viktorija Skačkauskaitė

15 d.

„Knygos kurias skaitė mūsų senoliai“. Literatūros paroda

Viktorija Skačkauskaitė

22 d.

„Ne aš plaku, o verba plaka“. Literatūros paroda

Viktorija Skačkauskaitė

FB nuoroda:

https://www.facebook.com/knyga123

Berniūnų biblioteka (Jaunystės g. 11, Berniūnų k.), Tel. 8 (45) 58 02 63

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

8 d. 18.00 val.

„Ar pažįsti Lietuvą?“. Protų mūšis. Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Rasa Budrevičienė

15 d. 15.00 val.

„Sunkus knygelių krepšys“. Literatūrinė popietė bibliotekos lankytojams. Skirta Knygnešio dienai

Rasa Budrevičienė

28-29 d.

„Jie saugo taiką Lietuvos padangėje“. Literatūros paroda, skirta NATO ir Europos Sąjungos metams

Rasa Budrevičienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Berniunubiblioteka/

Bernatonių biblioteka (Draugystės g. 22, Bernatonių k.), Tel. 8 (45) 55 98 38

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

14 d. 10.00 val.

„Susitikime bibliotekoje“. Edukacija šeimoms su ankstyvojo amžiaus vaikais bibliotekoje

Lina Rima Šatienė

15 d. 14.00 val.

„Meilė lietuviškai knygai“. Popietė bibliotekos lankytojams, skirta Knygnešio dienai paminėti

Lina Rima Šatienė

18 d. 10.00 val.

„Kraštiečius prisiminus...“. Virtualus pristatymas, skirtas kraštiečio, gydytojo, visuomenės veikėjo Stepono Biežio 135-mečiui paminėti

Lina Rima Šatienė

21 d. 16.00 val.

„Nerašykit mano vardo žmonės...“. Popietė, skirta poeto Jono Strielkūno 85-mečiui ir Pasaulinei poezijos dienai

Lina Rima Šatienė

FB nuoroda:  https://www.facebook.com/Bernatoniubiblioteka

Daniūnų biblioteka (Pavasario g. 13, Daniūnų k.), Tel. 8 (45) 42 02 65

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

8 d.

„Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“. Dokumentų paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti

Zita Osipovienė

8 d.

„Kas tas knygnešys?“. Dokumentų paroda, skirta Knygnešio dienai

Zita Osipovienė

20 d.

„Velykinio medžio puošimas“. Akcija bibliotekos lankytojams

Zita Osipovienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Dani%C5%Abn%C5%B3-biblioteka-238220136687878/

Daukniūnų biblioteka (Kapynės g. 2, Daukniūnų k.), Tel. 8 (45) 55 71 04

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

4-10 d.

„Jie neturi išnykti“. Knygų paroda, skirta Pasaulinei laukinės gamtos dienai paminėti

Aušra Krištaponytė

15 d.

„Po tylinčiom žvaigždėm“. Poeto, vertėjo Jono Strielkūno 85- ajam gimtadieniui paminėti skirta literatūros paroda

Aušra Krištaponytė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/daukniunupanrbiblioteka/

Dembavos biblioteka (Veteranų g. 1, Dembava), Tel. 8 (45) 59 41 19

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

8 d. 10.00-17.00 val.

„Mūsų trispalvė: pasidaryk pats“. Dienos akcija-edukacija bibliotekos lankytojams

Agnė Piskarskienė

14 d. 10.00 val.

„Spalvotos Velykos“. Literatūrinis edukacinis renginys su mažaisiais skaitytojais

Agnė Piskarskienė

20 d. 14.00 val.

Knygų klubo narių susitikimas

Agnė Piskarskienė

FB nuoroda:  https://www.facebook.com/pages/category/Library/Dembavos-biblioteka-421360088303396/

Ėriškių biblioteka (Ėriškėlių g. 16, Ėriškių k.), Tel. 8 (45) 55 57 37

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

8 d.

„Kovo-11 – oji mūsų drąsos, stiprybės ir vienybės šventė“. Literatūros paroda 

Ieva Petraitienė

26 d. 12.00 val.

Kraštiečio-lietuvių kalbininko, profesoriaus Juozo Balčikonio 139-ųjų gimimo  metinių pagerbimo popietė

Ieva Petraitienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/eriskiubiblioteka/

Geležių biblioteka (Parko g. 2, Geležių k.), Tel. 8 (45) 55 03 93

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

4 d.

Akcija „Metų knygų rinkimai“. Virtualus knygų pristatymas

Janina Kubilienė

5 d. 16.00 val.

„Lai eilės skamba kaip varpas“. Renginys, skirtas kraštiečiui poetui Jonui Strielkūnui

Janina Kubilienė

8 d.

„Kovo 11-osios aktas skelbia šalies nepriklausomybę“. Dokumentų paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Janina Kubilienė

12 d. 16.00 val.

Akcija „Metų knygų rinkimai“. Negrožinės, prozos, poezijos kategorijų knygų pristatymas

Janina Kubilienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/geleziaipanrbiblioteka.lt

Gustonių biblioteka-UDC (M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k.), Tel. 8 (45) 58 69 33

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

1-31 d.

Vaikų dienos centro veiklos (antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais)

Regina Masiokienė

7, 14, 21, 28 d. 6, 13, 20, 27 d. 10.00 val.

Projekto „2024 m. Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai bibliotekoje (vad. V. Mikoliūnienė)

Regina Masiokienė

14 d.

,,Knygnešystė”. Virtualios informacijos pristatymas, skirtas Knygnešio dienai

Regina Masiokienė

27 d. 13.00 val.

„Negrožinė literatūra – paprastai ir suprantamai“: iš ciklo „Keliaujančios knygos“ Knygų iš viešosios bibliotekos pristatymas

Regina Masiokienė

27 d. 15.00 val.

,,Velykinio stalo dekoracija“. Edukacinis užsiėmimas VDC lankytojams

Regina Masiokienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Gustoni%C5%B3-Biblioteka-106064537557190/

Jotainių biblioteka (Ramygalos g. 2, Jotainių k.), Tel. 8 (45) 58 09 91

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

7, 14, 21 d. 15.30 val.

,,Personažai iš knygų‘‘. Garsinių skaitymų popietės vaikams ir kūrybiniai užsiėmimai vaikams

Danguolė Zulumskienė

8 d.

,,Lietuviško žodžio skleidėjai‘‘. 1898–1943 m. knygų, brošiūrų (iš asmeninio archyvo) paroda

Danguolė Zulumskienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Jotaini%C5%B3-biblioteka-111162987260213

Krekenavos biblioteka (Birutės a. 1, Krekenava), Tel. 8 (45) 59 31 59

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

5 d. 11.00 val.

„Pažintis su knygelių namais“. Krekenavos lopšelio-darželio auklėtinių ekskursija į biblioteką

Irma Pažemeckienė

15 d. 12.00 val.

“Knygnešio diena”. Popietė moksleiviams (mok. D. Vytaitė)

Irma Pažemeckienė

17 d.

„Nušvietę sceną“. Literatūros paroda, skirta Tarptautinei teatro dienai

Irma Pažemeckienė

FB nuoroda:  https://www.facebook.com/Krekenavos-biblioteka-115394370150773

Linkaučių biblioteka (Norušių g. 10, Linkaučių k.), Tel. 8 (45) 59 82 37

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

1–31 d. 14.00 –18.00 val.

Linkaučių bibliotekos Vaikų dienos centro veiklos (pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis)

Irena Milkintienė

Jūratė Pagojienė

5 d. 10.30 val.

„Dienraščiui Sekundė-30“. Antradieniniai susitikimai su skaitytojais

Irena Milkintienė

13 d. 10.00 val.

„iBiblioteka. Leidinių paieška, užsakymas, rezervavimas.“ Individualūs mokymai bibliotekos lankytojams

Irena Milkintienė

12-18 d.

„Tu knygą pamėgsi, tave pamėgs visas pasaulis. (H. Ibsenas)“. Literatūros paroda skirta, Knygnešio dienai paminėti

Irena Milkintienė

28 d. 15.00 val.

„Ar žinai NATO istoriją?“. Viktorina mokiniams, skirta NATO ir Europos Sąjungos metams paminėti

Irena Milkintienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Linkaučių-biblioteka-1777393022556748/

Liūdynės biblioteka (Ramioji g. 2, Liūdynės k.), Tel. 8 (45) 55 53 26

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

4–21 d.

„Atkurta Lietuva“. Paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

Ugnė Kazlauskaitė

4–28 d.

„Linkėjimai Lietuvai“. Akcija bibliotekos lankytojams, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Ugnė Kazlauskaitė

18 d. 16.30 val.

„Knygnešių keliu“. Interaktyvi viktorina, skirta Knygnešio dienai paminėti. Dalyvauja Liūdynės kultūros centro NVŠ būrelio vaikai

Ugnė Kazlauskaitė

28 d. 10.00 val.

„Margutis“. Kūrybinės dirbtuvės Velžio lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ Liūdynės sk. vaikams

Ugnė Kazlauskaitė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Li%C5%Abdyn%C4%97s-biblioteka-214710705884865

Miežiškių biblioteka (Nevėžio g. 1, Miežiškių k.), Tel. 8 (45) 59 92 51

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

7 d. 10.00 val.

„Svečiuose - Maminukų akademija“. Interaktyvūs edukaciniai skaitymai Raguvos gimnazijos Miežiškių sk. „Klausučių“ grupės vaikams su viešosios bibliotekos specialistais

Violeta Karklytė

Lida Žukauskaitė

11 d.

„Poezija gimusi iš sielos gelmių“. Knygų paroda, skirta poeto, vertėjo Jono Strielkūno 85-jam gimtadieniui paminėti

Violeta Karklytė

18 d. 10.00 val.

„Panevėžio krašto knygnešiai“. Susitikimas su J. Tumo-Vaižganto ir Knygnešių muziejaus muziejininka Audrium Daukša

Violeta Karklytė

21 d.

„Gyvenimas skirtas teatrui“. Knygų paroda, skirta Teatro dienai paminėti

Violeta Karklytė

25 d.

„Pavasario spalvos”. Kraštietės Ingos Tijunelytės floristikos paroda, skirta šv. Velykų šventėms

Violeta Karklytė

27 d. 15 val.

„Panevėžio rajono mėgėjų teatrų atspindžiai“. Fotografijų parodos atidarymas, skirtas Teatro dienai paminėti. Dalyvauja parodos autorius, fotografas Stasys Skrebė

Violeta Karklytė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Mie%C5%Bei%C5%A1ki%C5%B3-biblioteka-637913089712716

Molainių biblioteka (Alyvų g. 2A, Molainių k.), Tel. 8 (45) 55 61 77

Data

Pavadininas

Atsakingas asmuo

5 d. 14.00 val.

„Metų knygos rinkimai 2023“. Literatūros popietė, knygų penketukų pristatymas

Loreta Gečienė

8 d.

„Mano laisva Lietuva“. Spaudinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Loreta Gečienė

26 d. 18.00 val.

„Meduolinių sausainių edukacija“. Edukacija organizuojama kartu su bendruomene (pirm. I.Bubinienė)

Loreta Gečienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/groups/652342608197785/

Naujamiesčio biblioteka (S. Nėries g. 14, Naujamiestis), Tel. 8 (45) 59 95 41

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

6, 13, 20, 27 d.

10.00 val.

Bibliotekos klubo „Mįslė“ kūrybiniai užsiėmimai

Monika Dumbraitė

5 d. 15.00-17.00 val.

„Knygos į namus“. Namuose aptarnaujamų gyventojų lankymas

Monika Dumbraitė

8 d. 10.00 val.

„Ak, tos moterys!“. Poezijos rytmetys su bibliotekos skaitytojų klubu „Tobulėk“

Monika Dumbraitė

26 d. 10.00 val.

Vėlykų raštai bibliotekoje“. Marginimo vašku edukacija su Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ auklėtiniais

Monika Dumbraitė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Naujamies%C4%8Dio-biblioteka-108186590957026

Nevėžio biblioteka (Smilgių g. 6, Nevėžio k.), Tel. 8 (45) 58 02 65

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

16 d. 15.00 val.

,,Raidė prie raidės“. Popietė vaikams, skirta Knygnešio dienai.

Dainius Eigirdas

27 d. 16.00 val.

,,Gyvenk sveikiau“. Protų mūšis TAU studentams. Organizuojama kartu su Nevėžio TAU

Dainius Eigirdas

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Nev%C4%97%C5%Beio-biblioteka-105894161140811

Paįstrio biblioteka (Gegužinės g. 28, Paįstrio k.), Tel. 8 (45) 55 38 80

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

6, 13, 20, 27 d. 13.30-16.00 val.

Projekto“2024m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai bibliotekoje (vad. V. Mikoliūnienė)

Jūratė Blaževičienė

7 d. 15.00 val.

„Kelias į  nepriklausomybę“. Popietė bibliotekos lankytojams, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Jūratė Blaževičienė

12-17 d.

„Kai praeitis iš naujo prabunda“. Literatūrinė paroda, skirta Knygnešio dienai paminėti

Jūratė Blaževičienė

28 d. 15.00 val.

„Margučių marginimo ypatumai”. Edukacinis užsiėmimas bibliotekos lankytojams

Jūratė Blaževičienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Pa%C4%Afstrio-biblioteka-447044378820380/

Paliūniškio biblioteka (Vabalninko g. 13, Paliūniškio k.), Tel. 8 (45) 55 93 17

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

1 d. 17.00 val.

Bibliotekos skaitytojų klubo „Darna“ susitikimas: pokalbiai apie literatūrą, dvasinę ir fizinę sveikatą

Dalia Runavičienė

5, 12, 19, 26 d. 10.00 val.

„2024 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ veiklos bibliotekoje (vad. L. Šernienė)

Dalia Runavičienė

8-15 d.

„Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“. Literatūros paroda

Dalia Runavičienė

13 d. 11.30 val.

„Kelionė po knygų pasaulį“. Naujų knygų iš bibliotekos fondo pristatymas vaikams. Dalyvauja Paliūniškio pagr. mokyklos vaikai (mok. D. Nakrošytė)

Dalia Runavičienė

19 d.

“Atsigręžiant į praeitį”. Virtuali paroda skirta poeto, publicisto  JUOZO ČERKESO (Besparnio) 140-tųjų gimimo metinių paminėjimui

Dalia Runavičienė

20 d. 9.10 val.

„Laimingas aš būčiau...“. Renginys, skirtas poeto, publicisto JUOZO ČERKESO (Besparnio) 140-tųjų  gimimo metinių paminėjimui

Dalia Runavičienė

FB nuoroda:  https://www.facebook.com/palbiblioteka/

Perekšlių biblioteka (Taikos g. 5, Perekšlių k.), Tel. 8 (45) 55 86 20

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

18 d.

“Saugesnio interneto savaitė”. Konsultacijų diena

Danutė Kelpšaitė

20 d.

„Ką sapnuoja žemė?“. Literatūros paroda, skirta Žemės dienai paminėti

Danutė Kelpšaitė

25-29 d.

„Velykų šventam rytmety“. Dokumentų ir dailės darbelių paroda vaikams

Danutė Kelpšaitė

Piniavos biblioteka (Žibučių g. 7, Piniavos k.), Tel. 8 (45) 55 25 81

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

1-15 d.

Kęstučio Vaičiūno tapybos darbų paroda „Lietuvos istoriją menantys vaizdai“

Jolanta Šimeliūnienė

6 d. 12.00 val.

Gajos Gunos Eklės knygos „Brolis, kurio nereikėjo“ aptarimas

Jolanta Šimeliūnienė

14 d. 15.00 val.

Tapybos darbų parodos pristatymas- edukacija „Puantilizmas pastele“. Dalyvauja parodos autorius Kęstutis Vaičiūnas

Jolanta Šimeliūnienė

15-31 d.

Tautodailininkės, tradicinės amatininkės Reginos Žvirblienės (Ukmergė) skiautinių paroda

Jolanta Šimeliūnienė

21 d. 12.00 val.

„Aš skaitau!“. Perskaitytų knygų pristatymas

Jolanta Šimeliūnienė

26 d. 15.00 val.

Velykinės dekoravimo dirbtuvės. Dekupažo techniką pristato S.Petrauskienė

Jolanta Šimeliūnienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/piniavos.biblioteka

Raguvos biblioteka (Laisvės a. 10, Raguva), Tel. 8 (45) 59 12 22

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

4 d. 14.00 val.

„Su knyga - visur ir visada. Popietė moksleiviams, skirta akcijai „Metų knygos rinkimai 2023“

Vida Vilnonienė

14 d. 15.00 val.

„Jie nešė šviesą“. Žygis vaikams po Raguvą, skirtas Knygnešių dienai paminėti

Vida Vilnonienė

18 d. 15.00 val.

„Pradedant iš naujo....“. Mes esam ETNO grupės dalyvių susitikimas-popietė su 9-12 kl. Raguvos gimnazijos  moksleivėmis ir VU studentėmis

Vida Vilnonienė

27 d. 15.00 val.

„Šv. Velykų belaukiant“. Kūrybinės- edukacinės dirbtuvės vaikams

Vida Vilnonienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Raguvos-biblioteka-112806453820903

Ramygalos biblioteka (Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala), Tel. 8 (45) 59 26 06

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

5 d. 11.00 val.

„Kaip Zuikis mokėsi drąsos". „Sensorinių skaitymų" edukacinis užsiėmimas su Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ „Kiškučių“ gr. ugdytiniais (mok. N. Rimkienė).

Audronė Kaupienė

6 d. 15.00 val.

NVŠ programa “ETNO popietės vaikams“. „Paukščiai lietuvių kalendorinėse šventėse“. Skaičiuotės, greitakalbės, žaidimai apie skrajūnėlius su saldžiąja loterija

Audronė Kaupienė

Marytė Čeponienė

7 d. 15.00 val.

„Jono Strielkūno kūrybos lobiai“. Literatūros paroda – pristatymas, skirtas poeto, vertėjo Jono strielkūno 85- ųjų gimimo metinių paminėjimui

Marytė Čeponienė

13 d.

„Jurgis Bielinis ir mažieji knygnešiai“. Virtuali viktorina vaikams, skirta Knygnešio dienai.

Audronė Kaupienė

13 d. 15.00 val.

NVŠ programa “ETNO popietės vaikams“. „Velykų papročiai ir tradicijos“. Edukacinis užsiėmimas. 

Audronė Kaupienė

Marytė Čeponienė

15 d. 15.00 val.

Vaidybinio  filmo „Knygnešys“ (rež. Jonas Trukanas) pristatymas. Skirtas Knygnešio dienai  paminėti.

Marytė Čeponienė

20 d. 15.00 val.

NVŠ programa “ETNO popietės vaikams“. Diskusija prie arbatos „Gyvensiu tvariau. Tvarumo įpročių kalendorius“, skirta  Žemės dienai.

Audronė Kaupienė

Marytė Čeponienė

25 d. 12.00 val.

„Pavasario motyvai vaikų literatūroje“. Skaitiniai apie pavasarį su Ramygalos gimnazijos mokiniais (mok.a V. Kučienė).

Audronė Kaupienė

26 d. 12.00 val.

„Renkame Metų knygą“. Vaikiškų knygų, dalyvaujančių Metų knygos rinkimų akcijoje, pristatymas

Audronė Kaupienė

27 d. 15.00

NVŠ programa “ETNO popietės vaikams“. „Margutis – kaip saulės zuikutis“. Edukacinis užsiėmimas. 

Audronė Kaupienė

Marytė Čeponienė

28 d.

„Iškilūs kraštiečiai: sukaktys ir darbai. Kazimieras Barauskas(Baras)“. Virtualus pristatymas, skirtas kunigo, žurnalisto, redaktoriaus Kazimiero Barausko  120 - osioms gimimo metinėms paminėti

Marytė Čeponienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/ramygalos.biblioteka

Smilgių biblioteka (Panevėžio g. 1, Smilgių k.), Tel. 8 (45) 58 02 18

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

5 d.

„Laikraščiui „Sekundė“ – 30“. Prenumeruojamų leidinių pristatymas

Almonė Šalkauskienė

7 d. 10.00 val.

Monsinjoro P. Kuzmicko atsiminimų knygos „Mano gyvenimo kelias“ pristatymas Perekšliuose. Rengiamas bendradarbiaujant su Smilgių kultūros centru

Almonė Šalkauskienė

10 d. 11.00 val.

11 d. 15.00 vail.

Monsinjoro P. Kuzmicko atsiminimų knygos „Mano gyvenimo kelias“ pristatymas Smilgiuose. Rengiamas bendradarbiaujant su  Smilgių kultūros centro mėgėjų teatru „Saulėgrįža“

Almonė Šalkauskienė

15 d. 11.00 val.

Nacionalinio diktanto „Rašyk. Klysk. Išmok“ rašymas Smilgių bibliotekoje

Almonė Šalkauskienė

16 d.

„Knygnešio J. Klykūno šeima“. Virtualus pristatymas

Almonė Šalkauskienė

26 d. 14.00 val.

„Velykų dekoracijų kūrimas“. Edukacija Smilgių gimnazijos auklėtiniams

Almonė Šalkauskienė

27 d.

„Gyvenimas gražus“. Virtualus kraštietės, scenografės Sofijos Kanoverskytės gyvenimo ir kūrybos pristatymas. Skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti

Almonė Šalkauskienė

29 d.

„Lietuva - NATO narė“. Virtualus literatūros pristatymas

Almonė Šalkauskienė

31 d.

„Moksleivių ir studentų šelpimo draugijai „Žiburėlis“ – 130“. Virtualus G. Petkevičaitės-Bitės ir J. Juškytės įkurtos draugijos pristatymas

Almonė Šalkauskienė

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556359605605

Šilagalio biblioteka (Bokšto g. 5, Šilagalio k.), Tel. 8 (45) 55 08 25

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

4 d.

„Gamta šalia mūsų“. Knygų apie laukinius gyvūnus ir gamtosaugą paroda

Audrius Mikeliūnas

27 d.

„Kas sode, kas darže“. Knygų apie sodininkystę ir daržininkystę paroda

Audrius Mikeliūnas

FB nuoroda: https://www.facebook.com/%C5%A0ilagalio-biblioteka-151252218906573/

Šilų biblioteka (Vilties g. 3, Šilų k.), Tel. 8 (45) 58 02 69

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo 

4 d.

„Skaitomiausios knygos bibliotekoje“. Literatūros paroda, skirta Tarptautinei rašytojų dienai

Vitalija Žvirblienė

8 d.

„Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai“. Paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Vitalija Žvirblienė

15 d.

„Jie nešė lietuvišką žodį“. Literatūros ir kraštotyros paroda, skirta Knygnešio dienai

Vitalija Žvirblienė

20 d. 15.00 val.

„Poezijos kūrėjai kilę iš Šilų krašto“. Skaitymai ir literatūros paroda, skirta Pasaulinei poezijos dienai

Vitalija Žvirblienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Šilų-Biblioteka-Panevėžio-rajonas-972003173189904/?eid=ARAiZ3kMHRmn7yOC2p5ryBM-Nng5SwQfe8F2R9W

Tiltagalių biblioteka (Paežerio g. 2, Tiltagalių k.), Tel. 8 (45) 55 91 90

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

7, 14, 21, 28 d.

10.00-12.30 val.

Projekto „2024 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai bibliotekoje (vad.V. Mikoliūnienė)

Rasa Balčytienė

15 d. 10.00 val.

„Ką žinau apie knygnešius“. Diskusija su Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriaus moksleiviais. Skirta Knygnešio dienai paminėti

Rasa Balčytienė

25 d. 14.00 val.

„Atveriu langą Velykoms“. Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių sk. auklėtinių piešinių paroda

Rasa Balčytienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Tiltagali%C5%B3-biblioteka

Trakiškio biblioteka (Pergalės g. 2, Trakiškio k.), Tel. 8 (45) 55 26 10

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

4 d. 16.00 val.

„Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai“. Knygos pristatymas. Edukacija pradinių klasių amžiaus vaikams

Eugenija Kiaušienė

12 d. (veiks iki balandžio 12 d.)

„Velykiniai karpiniai“. J. Blaževičienės (Paįstrys) karpinių paroda

Eugenija Kiaušienė

15 d. 16.00 val.

„Mūsų knygiukai“. Edukacinis užsiėmimas vaikams, skirtas Knygnešio dienai

Eugenija Kiaušienė

18 d. (veiks iki balandžio 12 d.)

„Kelkis, kelkis, jau Velykos!“. Literatūros paroda, skirta šv. Velykoms

Eugenija Kiaušienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/trakiskiobiblioteka/

Upytės biblioteka (Ėriškių g. 8, Upytės k.), Tel. 8 (45) 55 55 42

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

5 d.

,,Tu rūtela, tu žalioji‘‘. Literatūros paroda, skirta Dainų šventės metams paminėti

Jolanta Mikšytė

20 d. 11.00 val.

Skaitytojų klubo ,,Noriu žinoti” susitikimas

Jolanta Mikšytė

28 d. 10.30 val.

,,Kovo pasimatymas su knyga". Literatūrinis rytmetis vaikams

Jolanta Mikšytė

FB nuoroda https://www.facebook.com/Upyt%C4%97s-biblioteka-455677814611213

Vadoklių biblioteka (Ramygalos g. 39, Vadoklių k.), Tel. 8 (45) 55 63 41

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

2 d.

,,Jūsų knygos verčia mus susimąstyti“. Literatūros paroda, skirta rašytojo Juozo Paukštelio 125-osioms gimimo metinėms.

Joana Burokienė

6 d.

„Po tylinčiom žvaigždėm“. Literatūros paroda, skirta rašytojo Jono Strielkūno 85-osioms gimimo metinėms paminėti

Joana Burokienė

8 d. 12.00 val.

„Atkurta Lietuva“. Popietė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Dalyvauja Ramygalos gimnazijos Vadoklių sk. mokiniai

Joana Burokienė

14 d. 14.00 val.

„Knygnešiai – laisvės šaukliai“. Popietė su muziejininku A.Daukša, skirta Knygnešio dienai. Dalyvauja Vadoklių vaikų dienos centro vaikai

Joana Burokienė

20 d. 12.00 val.

“Pavasario lygiadienis”. Popietė, skirta Žemės dienai. Dalyvauja Ramygalos gimnazijos Vadoklių sk. mokiniai

Joana Burokienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/vadokliubiblioteka/

Velžio biblioteka (Nevėžio g. 54, Velžio k.), Tel. 8 (45) 59 53 59

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

1 d. 14.00-16.00 val.

NVŠ programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“. Kūrybinės dirbtuvės. Užsiėmimas „Gaminu kvietimą“

Inga Iljinienė

8 d. 14.00-16.00 val.

NVŠ programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“. Kūrybinės dirbtuvės „Gėlės Lietuvai“. Skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti

Inga Iljinienė

9 d. 10.00 val.

„Bendruomenės diena“. Edukacinis bibliotekos pristatymas Velžio gimnazijos šventėje

Inga Iljinienė

12 d. 16.00 val.

„Grožio diena“. Grožio ir sveikatos renginys skirtas moterims Vedėja Deimantė Narkevičienė

Inga Iljinienė

15 d. 14.00-16.00 val.

NVŠ programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“. „Už laisvą žodį“ pažintis su knygnešystės istorija ir žinių patikrinimas

Inga Iljinienė

20 d. 15.00

„Kvapų ir knygų terapija“. Velžio bibliotekos rengiama paskaita-edukacija Panevėžio moterų kalėjime

Inga Iljinienė

21 d. 10.00 val.

„Knygnešiai – Laisvės šaukliai“. Knygnešio dienai skirtą programą pristato muziejininkas A. Daukša

Inga Iljinienė

22 d. 14.00-16.00 val.

NVŠ programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“. Šv. Velykų dekoracijos gamyba „Zuikių pieva“

Inga Iljinienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/Vel%C5%Beio-biblioteka-1679414472312530/?ref=settings

Žibartonių biblioteka (Žibartonių g. 76, Žibartonių k.), Tel. 8 (45) 55 74 26

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

1-29 d.

Vaikų dienos centro veiklos vaikams (antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais).

Vaida Antanaitytė

Indrė Kuratnikienė, Vilma Pilkienė

FB nuoroda: https://www.facebook.com/%C5%Bdibartoni%C5%B3-biblioteka-107052974368365

J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejaus (Ustronės k.)

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

14 d. 14.00 val.

„Knygnešiai – laisvės šaukliai“. Popietė Vadoklių bibliotekoje, skirta Knygnešio dienai. Dalyvauja Vadoklių vaikų dienos centro vaikai

Audrius Daukša

18 d. 10.00 val.

„Panevėžio krašto knygnešiai“. Susitikimas Miežiškių bibliotekoje su J. Tumo-Vaižganto ir Knygnešių muziejaus muziejininku Audrium Daukša

Audrius Daukša

21 d. 10.00 val.

„Knygnešiai – Laisvės šaukliai“. Knygnešio dienai skirta programa Velžio bibliotekoje

Audrius Daukša

Puziniškio muziejus (G. Petkevičaitės-Bitės gimtinė) (Puziniškio k.)

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

15 d. 10.00 val.

,,Knygnešių kelias į Puziniškį“. Žygis nuo „Lelijų kalnelio“ iki Puziniškio. Dalyvauja Smilgių gimnazijos mokiniai (mok. D. Jusytė)

Irena Lesvinčiūnienė

FB nuoroda https://www.facebook.com/Puzini%C5%A1kio-muziejus-Gpetkevi%C4%8Dait%C4%97s-Bit%C4%97s-gimtin%C4%97-344252226189923

Dalyvavimas renginiuose

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

15-16 d.

Konferencija, skirta Antano Macijausko 150-osioms gimimo metinėms ir lietuviškos spaudos atgavimo 120-osioms metinėms. Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka (J. Radvilos g. 3, Biržų pilis)

A.Daukša

"Įvairaus pobūdžio renginių organizavimo pagrindai". Mokymai bibliotekų specialistams. Apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Rajono bibliotekininkų grupė

18 d. 13.00 val.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija. Panevėžio kultūros centras

R.Bagdonienė. P.Juknevičius


Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-10, 21:01:02