Kraštotyros leidiniai

 • Širdies ir gero žodžio negailėję

  Širdies ir gero žodžio negailėję

  Širdies ir gero žodžio negailėję : Lietuvos mokytojų istorijos / Nijolė Dlugauskaitė, Kęstutis Kasparas. - Kaunas : Naujasis lankas, 2010. - 223, [1] p.

  Tai dokumentiniai, publicistiniai pasakojimai apie praėjusių laikų Lietuvos mokytojus, jų patriotizmą, apie lietuvišką žodį, dorą, pasiaukojimą vardan nueitos, dabartinės ir ateinančios dienos. Tie mokytojai – tai Povilas Kazėnas, Ona Kuodytė-Kazėnienė, Antanas Dlugauskas, mokytojų šeima – Petras, Antanas Vytautas Barniškiai, Jadvyga Barniškytė, Kazėnų šeimos draugė Elena Jumaševičienė, Jonas Kazėnas, Juozapas Stakauskas ir daug kitų.
  Knygos įžangoje poetas publicistas Robertas Keturakis rašo, kad knygą „Širdies ir gero žodžio negailėję“ galima priimti kaip žvilgsnį į tą Lietuvos šviesuolių kartą, kuri lėmė tautinio atgimimo stebuklą XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje ir tapo 1918 metais atgavusios Nepriklausomybės savimonės pagrindu.

  Skaityti daugiau...

 • Ramygala

  Ramygala

  Ramygala / [vyr. redaktorė sudarytoja Gražina Navalinskienė]. - Vilnius : Versmė, 2016. - 1558, [2] p. - (Lietuvos valsčiai; kn. 33).

  RAMYGALA – 33-ioji šimtatomės Lietuvos valsčių serijos monografija, dedikuojama 2018-aisiais sukankančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, tais pačiais metais minimam Ramygalos gimnazijos šimtmečiui, Ramygalos 650 metų jubiliejui (2020). Monografijoje: 108 autoriai, 175 straipsniai, 1560 puslapių. Vyriausioji redaktorė sudarytoja Gražina Navalinskienė.
  Monografijos gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, Ramygalos krašto žmonių skyriuose pasakojama apie šio krašto praeitį nuo seniausių priešistorinių laikų, karių savanorių ir partizanų kovas dėl Lietuvos Nepriklausomybės, jų žygdarbius ir aukojimąsi Tėvynei, skelbiama lauko tyrimų ekspedicijų metu surinkta medžiaga, dokumentai, ramygališkių praeities prisiminimai, aprašomi kalendorinių, tautinių ir religinių švenčių papročiai, apeigos, apžvelgiama šio krašto dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka, analizuojamos tarmės ypatybės, pateikiami žymiausių Ramygalos krašto žmonių veiklos, darbų ir gyvenimo aprašai.
  Ši monografija – tai ir rašto paminklas unikaliai Ramygalos krašto kultūrai, kalbai, praeičiai.

 • Lietuvos kaimo trobesiai

  Lietuvos kaimo trobesiai

  Lietuvos kaimo trobesiai / Vytautas Stanikūnas. - [Rumšiškės, Kaišiadorių r.] : Lietuvos liaudies buities muziejus, 2016. - 93, [1] p.

  Šiame leidinyje aprašoma tradicinių kaimo gyvenamųjų pastatų raida, parodomi jų regioniniai skirtumai. Remiamasi etnografų tyrimais ir autoriaus žiniomis, sukauptomis kuriant Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse ir ilgą laiką jam vadovaujant, keletą dešimtmečių tyrinėjant lietuvių gyvenamąjį namą, kitus pastatus bei sodybas. Visuomenė turėtų pažinti lietuvių gyvenamojo būsto raidą, branginti sukauptą liaudies patirtį kuriant savo namus, saugoti tradicines vertybes, jas panaudoti šiandienos poreikiams.

 • Kitų tautinių bendrijų paveldas Panevėžio rajone

  Kitų tautinių bendrijų paveldas Panevėžio rajone

  Kitų tautinių bendrijų paveldas Panevėžio rajone : skiriama Europos paveldo dienoms : [informacinis leidinys] / Petras Juknevičius. - Panevėžys : [Reklamos agentūra "25 kadras"], 2016. - 29, [2] p.

  Leidinyje trumpai aprašomas tautinių bendrijų – karaimų, latvių, rusų, vokiečių, žydų – kultūros paveldas Panevėžio rajone. Yra šaltinių ir literatūros sąrašai.