Kraštotyros leidiniai

 • Istorijos ženklų skaitymo pamokos

  Istorijos ženklų skaitymo pamokos

  Istorijos ženklų skaitymo pamokos : [2016-ųjų rugpjūčio 22 dienos konferencijos, skirtos Juozo Urbšio 120 metų sukakčiai, medžiaga, Panevėžys] / [sudarytojas Arnoldas Simėnas]. - Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2016. - 115, [10] p.

  Konferencijoje Juozo Urbšio tėviškėje (Zaosės vnk., Čiūrų k., Panevėžio r.) ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje perskaitytų pranešimų rinktinė.
  Pranešimų autoriai: Dalia Bukelevičiūtė, Aušra Jurevičiūtė, Artūras Svarauskas, Arūnas Bubnys, Edita Jankauskienė, Inga Zakšauskienė.

 • Vanduo puodelyje

  Vanduo puodelyje

  Vanduo puodelyje : eilėraščių rinktinė / Tadeusz Różewicz. - Vilnius : Apostrofa, 2017. - 203, [3] p.

  Tadeuszas Rozewiczius (1921-2014) - poetas, dramaturgas, prozininkas, kartu su Czeslawu Mitoszu, Wistawa Szymborska ir Zbignievvu Herbertu laikomas vienu didžiųjų XX a. lenkų poetų. Jis ne kartą nominuotas Nobelio premijai, o kūryba išversta daugiau nei į 40 kalbų. Lenkų avangardistinės poezijos pradininkas, vadinamas sąžinės balsu ir moraliniu autoritetu.
  Rozewicziaus poezijos kalba taupi, tiksli, asketiška, pabrėžtinai proziška, apgaulingai paprasta. Poetui itin svarbios pauzės, elipsės, nutylėjimai. Jo eilėraščiai - „nuogi": be ritmo ir metaforų, neretai dėliojami kaip koliažai, pasitelkiama popmeno technika, juose apstu įvairiakalbių citatų, kultūrinių aliuzijų.
  "Vanduo puodelyje: eilėraščių rinktinė" - tai pirmoji išsami jo poezijos rinktinė, kurią sudarė ir išvertė Eugenijus Ališanka, iliustravo Stasys Eidrigevičius.

 • Partizanų motinos

  Partizanų motinos

  Partizanų motinos / Stanislovas Abromavičius. - Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2010. - 255, [1] p.

  Stanislovo Abromavičiaus knyga „Partizanų Motinos", kurioje aprašomos daugiau nei 60 Motinų, kai kurios Tėvynės Laisvės labui paaukojusios net po šešerius vaikus.

 • Pro apšviestą langą : Albina Navickaitė ir jos rašytinis palikimas

  Pro apšviestą langą : Albina Navickaitė ir jos rašytinis palikimas

  Pro apšviestą langą : Albina Navickaitė ir jos rašytinis palikimas / sudarytojai Lina Navickaitė-Greičiuvienė, Viktoras Jankūnas. - Kaunas-Vilnius [i.e. Vilnius] : V. Jankūnas, [2016]. - 198, [1] p.

  Ši knyga – lyg mozaikinis Albinos Navickaitės (1923–2000) – vienuolės, lituanistės mokytojos, šviesuolės, muziejininkės, kultūrininkės – (auto)portretas ir sudėtingo, dramatiško, bet įstabiom spalvom išsiskleidusio jos gyvenimo eskizas. Subtilūs šių paveikslų kontūrai išryškėja palengva, tarsi įsižiūrėjus pro apšviestą langą – susidėlioja iš paskirų detalių: Albiną pažinojusiųjų prisiminimų, jos laiškų, dienoraščio fragmentų, straipsnių, apmąstymų.