Kraštotyros leidiniai

 • Partizanų motinos

  Partizanų motinos

  Partizanų motinos / Stanislovas Abromavičius. - Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2010. - 255, [1] p.

  Stanislovo Abromavičiaus knyga „Partizanų Motinos", kurioje aprašomos daugiau nei 60 Motinų, kai kurios Tėvynės Laisvės labui paaukojusios net po šešerius vaikus.

 • Pro apšviestą langą : Albina Navickaitė ir jos rašytinis palikimas

  Pro apšviestą langą : Albina Navickaitė ir jos rašytinis palikimas

  Pro apšviestą langą : Albina Navickaitė ir jos rašytinis palikimas / sudarytojai Lina Navickaitė-Greičiuvienė, Viktoras Jankūnas. - Kaunas-Vilnius [i.e. Vilnius] : V. Jankūnas, [2016]. - 198, [1] p.

  Ši knyga – lyg mozaikinis Albinos Navickaitės (1923–2000) – vienuolės, lituanistės mokytojos, šviesuolės, muziejininkės, kultūrininkės – (auto)portretas ir sudėtingo, dramatiško, bet įstabiom spalvom išsiskleidusio jos gyvenimo eskizas. Subtilūs šių paveikslų kontūrai išryškėja palengva, tarsi įsižiūrėjus pro apšviestą langą – susidėlioja iš paskirų detalių: Albiną pažinojusiųjų prisiminimų, jos laiškų, dienoraščio fragmentų, straipsnių, apmąstymų.

 • Panevėžio romų kančių keliai 1941-1945 m.

  Panevėžio romų kančių keliai 1941-1945 m.

  Panevėžio romų kančių keliai 1941-1945 m. / Komunikacijos centras "Kalba. Knyga. Kūryba". - Panevėžys : [Komunikacijos centras "Kalba. Knyga. Kūryba"], 2016. - 126, [2] p.

  Ši knyga – skaudus pasakojimas apie tragiškus Panevėžio krašte gyvenusių romų šeimų likimus Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvos ir Europos įvykių kontekste.
  Turinyje autoriai: Arūnas Bubnys, Vida Beinortienė, Lionė Lapinskienė, Rolandas Paulauskas, Birutė Sabatauskaitė, Daiva Tumasonytė.

 • Lašelis laše

  Lašelis laše

  Lašelis laše : [eilėraščiai, miniatiūros] / Elena Gerulytė-Kukienė. - Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2012. - 70, [1] p.

  Autorė gimė 1941 m. gegužės 25 d. Tičkūnų kaime, Panevėžio rajone. Elena sako, kad ją gamta ugdė, mokė mylėti, kentėti, džiaugtis, mylėti muziką, dainą.

  Lankė Piniavos pradinę mokyklą, mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje, baigė Kauno Politechnikos Institutą. Nuo 1964 m. iki 1986 metų gyveno ir dirbo Biržuose. Nuo 1986 metų grįžo į Piniavą. Pirmą poezijos rinkinėlį išleido 2007 metais "Nepalik gyvenimo upės saulėtos".