Kraštotyros leidiniai

 • Smetona

  Smetona

  Antanas Smetona : jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / Aleksandras Merkelis. - 2-asis leid. - Vilnius : Petro ofsetas : Vyčio paramos fondas, 2017. - 747, [1] p.

  „Antanas Smetona: jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla" – tai išsamiausia lietuvių istoriografijoje studija apie vieną iškiliausių XX amžiaus tautinio atgimimo veikėjų, pirmąjį Lietuvos Respublikos Prezidentą, ilgametį tarpukario Lietuvos valstybės vadovą Antaną Smetoną. Ją parašė tokia pat iškili asmenybė - istorikas ir literatūros kritikas, prezidento bendražygis Aleksandras Merkelis (1907-1994).

  Pirmoji monografijos laida išleista Jungtinėse Valstijose 1964 metais. Lietuvai atgimstant A. Merkelis pageidavo knygą „Antanas Smetona: jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla" perleisti Tėvynėje. Valstybės atgimimo 100-mečio proga, privačių rėmėjų dėka galima šį norą realizuoti.

  Skaityti daugiau...

 • Maironis Laiškai. Atsiminimai

  Maironis Laiškai. Atsiminimai

  Maironis : laiškai, atsiminimai / [sudarytojas Eugenijus Žmuida]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. - 810, [1] p.

  Knyga - "Maironis: Laiškai. Atsiminimai" - daugelio žmonių ir daugelio kartų darbas. Kaupti ir sisteminti biografinius bei bibliografinius duomenis apie Lietuvos rašytojus XX amžiaus pradžioje nuosekliai ėmėsi Juozas Tumas-Vaižgantas, Atgimimo laikotarpio dalyvis ir liudytojas, asmeniškai pažinęs beveik visus to meto „susipratusius" lietuvius ir suvokęs jų gyvenimo išliekamąją vertę. Jis - tikrasis maironistikos pradininkas, paskaitose ar publikacijose skelbtus atsiminimus sukaupęs į pirmąją knygą apie Maironį, išleistą 1924 metais. Vaižganto knyga tapo svarbiausiu vėlesnių Maironio biografinių pristatymų šaltiniu.
  Vėliau Maironio kūryba, jo rašytiniu palikimu, namais rūpinosi daugybė žmonių - trumpą šios veiklos apžvalgą skaitytojas ras žemiau pateikiamame „Įvade".

  Skaityti daugiau...

 • Panevėžio krašto tradiciniai muzikantai

  Panevėžio krašto tradiciniai muzikantai

  Panevėžio krašto tradiciniai muzikantai : Lietuvių liaudies instrumentinė muzika / sudarytojas Arūnas Lunys. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis kultūros centrasPanevėžys : Panevėžio rajono savivaldybė, 2016. - 1 garso diskas.

 • Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas

  Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas

  Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas. - Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. - 287, [1] p.

  Tęstiniame mokslo darbų rinkinyje publikuojami straipsniai ir mokslo populiarinimo darbai, skirti Lietuvos egodokumentiniam paveldui, privačiosios raštijos raidos teorinių, istorinių, savimonės raiškos problemų analizei, egodokumentikos kilmei, raidai, sąsajoms su senųjų bibliotekų ir kitų atminties institucijų fondais bei privačiais rinkiniais, egodokumentų viešinimo, publikavimo, leidybos problemoms, sąsajoms su istoriniais ir etnografiniais Europos ir Lietuvos regionais, taip pat Panevėžio kraštu ir iš jo kilusiais žmonėmis.

  Skaityti daugiau...