Projektas “Oho, koks mano kaimas įgyvendinimo etapai

2012 m. projektas “Oho, koks mano kaimas!”

Projektą „Oho, koks mano kaimas“ nuo 2012 m. birželio mėn. 1 dienos vykdo Velžio biblioteka. Projekto trukmė - 6 mėnesiai. Projektas finansuojamas iš ES „Veiklus jaunimas“ programos.

 

 

Projekto aprašymas:

 

 

Projekto įgyvendinimo etapai:

•Pasirengimas:

Iniciatyvinės grupės susitikimai ir detalus veiklų įgyvendinimo planavimas bei atsakomybių pasidalinimas; informacijos apie projektą  bei planuojamas veiklas  parengimas ir pristatymas bendruomenei; praktinių darbų planavimas bei įgyvendinimas, naujų narių pritraukimas  ir įtraukimas į veiklas).

•Įgyvendinimas:

1.  Iniciatyvinės grupės vaikų dienos stovyklos organizavimas bei įgyvendinimas;

2. “Vietos ekspedicijos“ interviu, senų foto rinkimas, atsiminimų apie Velžio miestelio istoriją rinkimas;

3. Surinktos medžiagos apipavidalinimas ir skaitmeniniams;

4. Leidinio „Velžio miestelio foto albumo – kalendoriaus“ kūrimas ir rengimas spausdinimui;

5. Skaitmeninio leidinio, kuriame būtų pristatyta visa projekto iniciatyvinės grupės patirtis, grupės narių užrašytos mintys iš projekto dienoraščio, foto nuotraukose užfiksuoti kadrai parengimas;

6. Projekto pristatymo renginio organizavimas.

•Įvertinimas:

Iniciatyvinės grupės vidurio įsivertinimas, galutinis projekto vertinimas (dalyių ir iniciatyvinės grupės), projekto pasiektų /nepasiektų rezultatų aptarimas).