Projektas “Oho, koks mano kaimas" aprašymas

2012 m. projektas “Oho, koks mano kaimas!”

Projektą „Oho, koks mano kaimas“ nuo 2012 m. birželio mėn. 1 dienos vykdo Velžio biblioteka. Projekto trukmė - 6 mėnesiai. Projektas finansuojamas iš ES „Veiklus jaunimas“ programos.

Projekto aprašymas

Projekto „Oho, koks mano kaimas“ idėja kilo spontaniškai, kai grupės nariai rinkdavosi Velžio bibliotekoje belaukiant savo eilės prie kompiuterio, ar tiesiog ateinant paskaityti knygas, žurnalus.

Vieną popietę penki jaunuoliai susibūrę Velžio bibliotekoje nusprendė, jog reikia vystyti jaunimo užimtumo veiklą. Bibliotekos darbuotoja, turėdama patirties projektinėje veikloje,  mielai pasisiūlė padėti jaunimui sukurti jų pačių inicijuotą projektą.

Projektas turėjo ne tik atskleisti kiekvieno jaunuolio galimybes, norus, troškimus, bet ir pritraukti kitus jaunuolius, gyvenančius Velžio miestelyje. Jaunuoliai pastebėjo, kad pasibaigus pamokoms, ar atlikus namų ruošas jie nebeturi produktyvaus užimtumo -  tiesiog vaikšto gatvėmis, sėdi ant suoliuko ar prikaustyti prie kompiuterio. Išsakę savo nuomonę, kuo norėtų užsiimti ir ko išmokti projekto metu, jie nusprendė,  kad projekto pamatas turi būti  Velžio  miestelio praeitis ir dabartis. Labai svarbu buvo įvertinti aplinką, kurioje vyktų projektas, kadangi jaunimas turi būti  suinteresuotas jame dalyvauti.

Apklaustas jaunimas Velžyje pasisakė, kad užimtumo projekto tikrai trūksta Jų miestelyje. Po ilgų diskusijų ir bendrų susikirtimo taškų buvo nuspręsta, kad projektas turi vykti Velžyje ir kad į jį turi būti įtraukti vietos bendruomenės nariai. Projekto pavadinimu „Oho, koks mano kaimas“  buvo stengiamasi atskleisti pačią projekto esmę- Velžio bei velžiečių reikšmingumą. Taip pat buvo nuspręsta projekto iniciatyvinę grupę pavadinti „Skeneriai“- kurie tiesiog skenuotų visas naujienas, Velžio miestelio vaizdus, pasakojimus, istorijas ir legendas. Užpildžius elektroninę paraišką jaunimas su nekantrumu laukė patvirtinimo. Iniciatyvos grupės nariai po truputi planavo veiklas. Gavus Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros patvirtinimą, jaunimas kibo į darbą.

Pirmieji projekto planavimai įvyko birželio mėn. pradžioje. Susėdę prie apskritojo stalo jaunimas dėstė pageidavimus projekto veikloms įgyvendinti, kad projektas būtų kuo kūrybiškesnis ir patrauklesnis vietos bendruomenei.

Projekto įgyvendinimo etapai: