„Panevėžio rajono savivalda atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“.

Dokumentų paroda, skirta Vietos savivaldos dienai.