Prisimenant Baltijos kelią

Lietuva mini Baltijos kelio 30- metį, vieną iš reikšmingiausių įstorinių datų.

Kviečiame susipažinti su dokumentų paroda „Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“.
Joje eksponuojami viešosios bibliotekos darbuotojų surinkti ir susisteminti dokumentiniai liudijimai apie šią unikalią akciją, kurioje gausiai dalyvavo ir Panevėžio krašto žmonės.
Stenduose vyrauja įvairūs straipsniai, žinutės, fotoreportažai iš savaitraščio „Tėvynė“ bei kitų laikraščių, atsispindi Baltijos kelio įamžinimo vietos bei paminėjimai Panevėžio rajone.

Panevėžio rajono savivaldybėje (Vasario 16-osios g. 27) paroda bus eksponuojama iki rugsėjo 19 d.